Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 5 279 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Luty 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Marzec 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Kwiecień 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Maj 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Czerwiec 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Lipiec 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Sierpień 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Wrzesień 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Październik 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Listopad 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Grudzień 5 279,00 515,23 79,19 129,34 409,97 4 305,00 335,00 3 810,27
Rocznie 63 348,00 6 182,76 950,28 1 552,08 4 919,64 51 660,00 4 020,00 45 723,24
Wynagrodzenie pracownika 5 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Luty 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Marzec 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Kwiecień 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Maj 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Czerwiec 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Lipiec 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Sierpień 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Wrzesień 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Październik 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Listopad 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Grudzień 5 279,00 515,23 343,14 88,16 134,62 6 360,15 zł
Rocznie 63 348,00 6 182,76 4 117,68 1 057,92 1 615,44 76 321,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 279 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 5 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Luty 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Marzec 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Kwiecień 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Maj 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Czerwiec 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Lipiec 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Sierpień 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Wrzesień 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Październik 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Listopad 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Grudzień 5 042,00 492,10 75,63 0,00 402,68 3 579,00 262,00 3 809,59
Rocznie 60 504,00 5 905,20 907,56 0,00 4 832,16 42 948,00 3 144,00 45 715,08
Wynagrodzenie pracownika 5 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Luty 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Marzec 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Kwiecień 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Maj 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Czerwiec 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Lipiec 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Sierpień 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Wrzesień 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Październik 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Listopad 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Grudzień 5 042,00 492,10 327,73 0,00 128,57 5 990,40 zł
Rocznie 60 504,00 5 905,20 3 932,76 0,00 1 542,84 71 884,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 600 zł
Całość - kwota brutto 4 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Luty 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Marzec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Kwiecień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Maj 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Czerwiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Lipiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Sierpień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Wrzesień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Październik 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Listopad 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Grudzień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Rocznie 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 336,00 7 200,00 45 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Luty 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Marzec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Kwiecień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Maj 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Czerwiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Lipiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Sierpień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Wrzesień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Październik 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Listopad 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Grudzień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Rocznie 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 410 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 602 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 410,00 0,00 3 810,19
Luty 4 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 410,00 0,00 3 810,19
Marzec 4 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 410,00 0,00 3 810,19
Kwiecień 4 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 410,00 0,00 3 810,19
Maj 4 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 410,00 0,00 3 810,19
Czerwiec 4 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 410,00 0,00 3 810,19
Lipiec 4 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 368,00 0,00 3 606,99
Sierpień 4 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 368,00 0,00 3 606,99
Wrzesień 4 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 368,00 0,00 3 606,99
Październik 4 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 368,00 0,00 3 606,99
Listopad 4 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 368,00 0,00 3 606,99
Grudzień 4 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 368,00 0,00 3 606,99
Rocznie 55 224,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 668,00 0,00 44 503,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 810 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ