Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 5 275 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Luty 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Marzec 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Kwiecień 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Maj 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Czerwiec 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Lipiec 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Sierpień 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Wrzesień 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Październik 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Listopad 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Grudzień 5 275,00 514,84 79,13 129,24 409,66 4 302,00 216,00 3 926,13
Rocznie 63 300,00 6 178,08 949,56 1 550,88 2 594,88 51 624,00 0,00 47 113,56
Wynagrodzenie pracownika 5 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 355 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Luty 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Marzec 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Kwiecień 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Maj 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Czerwiec 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Lipiec 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Sierpień 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Wrzesień 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Październik 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Listopad 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Grudzień 5 275,00 514,84 342,88 88,09 134,52 6 355,33 zł
Rocznie 63 300,00 6 178,08 4 114,56 1 057,08 1 614,24 76 263,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 275 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 926 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 926 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 355 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 430 zł
Całość - kwota brutto 5 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Luty 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Marzec 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Kwiecień 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Maj 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Czerwiec 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Lipiec 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Sierpień 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Wrzesień 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Październik 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Listopad 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Grudzień 5 046,00 492,49 75,69 0,00 403,00 3 582,00 430,00 3 644,98
Rocznie 60 552,00 5 909,88 908,28 0,00 4 836,00 42 984,00 324,00 43 739,76
Wynagrodzenie pracownika 5 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Luty 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Marzec 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Kwiecień 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Maj 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Czerwiec 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Lipiec 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Sierpień 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Wrzesień 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Październik 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Listopad 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Grudzień 5 046,00 492,49 327,99 0,00 128,68 5 995,16 zł
Rocznie 60 552,00 5 909,88 3 935,88 0,00 1 544,16 71 941,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 645 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 600 zł
Całość - kwota brutto 4 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Luty 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Marzec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Kwiecień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Maj 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Czerwiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Lipiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Sierpień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Wrzesień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Październik 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Listopad 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Grudzień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 528,00 600,00 3 810,00
Rocznie 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 336,00 7 200,00 45 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Luty 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Marzec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Kwiecień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Maj 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Czerwiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Lipiec 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Sierpień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Wrzesień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Październik 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Listopad 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Grudzień 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 410,00 zł
Rocznie 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 413 zł
Zaliczka na podatek 356 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 594 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 594,00 0,00 0,00 0,00 413,46 0,00 356,00 0,00 3 824,54
Luty 4 594,00 0,00 0,00 0,00 413,46 0,00 356,00 0,00 3 824,54
Marzec 4 594,00 0,00 0,00 0,00 413,46 0,00 623,00 0,00 3 557,54
Kwiecień 4 594,00 0,00 0,00 0,00 413,46 0,00 1 045,00 0,00 3 135,54
Maj 4 594,00 0,00 0,00 0,00 413,46 0,00 1 045,00 0,00 3 135,54
Czerwiec 4 594,00 0,00 0,00 0,00 413,46 0,00 1 045,00 0,00 3 135,54
Lipiec 4 594,00 176,27 72,24 0,00 413,46 15,08 961,00 0,00 2 955,95
Sierpień 4 594,00 176,27 72,24 0,00 413,46 15,08 961,00 0,00 2 955,95
Wrzesień 4 594,00 176,27 72,24 0,00 413,46 15,08 961,00 0,00 2 955,95
Październik 4 594,00 176,27 72,24 0,00 413,46 15,08 961,00 0,00 2 955,95
Listopad 4 594,00 176,27 72,24 0,00 413,46 15,08 961,00 0,00 2 955,95
Grudzień 4 594,00 176,27 72,24 0,00 413,46 15,08 961,00 0,00 2 955,95
Rocznie 55 128,00 1 057,62 433,44 0,00 4 961,52 0,00 10 236,00 0,00 38 348,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 825 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.