Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 411 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 5 289 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Luty 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Marzec 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Kwiecień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Maj 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Czerwiec 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Lipiec 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Sierpień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Wrzesień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Październik 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Listopad 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Grudzień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 410,75 4 314,00 218,00 3 935,12
Rocznie 63 468,00 6 194,52 952,08 1 554,96 2 612,16 51 768,00 0,00 47 221,44
Wynagrodzenie pracownika 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 372 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Luty 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Marzec 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Kwiecień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Maj 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Czerwiec 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Lipiec 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Sierpień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Wrzesień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Październik 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Listopad 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Grudzień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Rocznie 63 468,00 6 194,52 4 125,48 1 059,96 1 618,44 76 466,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 935 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 935 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 372 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 654 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 404 zł
Zaliczka na podatek 431 zł
Całość - kwota brutto 5 059 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Luty 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Marzec 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Kwiecień 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Maj 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Czerwiec 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Lipiec 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Sierpień 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Wrzesień 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Październik 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Listopad 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Grudzień 5 059,00 493,76 75,89 0,00 404,04 3 591,00 431,00 3 654,39
Rocznie 60 708,00 5 925,12 910,68 0,00 4 848,48 43 092,00 324,00 43 852,68
Wynagrodzenie pracownika 5 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 011 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Luty 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Marzec 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Kwiecień 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Maj 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Czerwiec 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Lipiec 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Sierpień 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Wrzesień 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Październik 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Listopad 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Grudzień 5 059,00 493,76 328,84 0,00 129,01 6 010,61 zł
Rocznie 60 708,00 5 925,12 3 946,08 0,00 1 548,12 72 127,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 059 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 654 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 654 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 011 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 601 zł
Całość - kwota brutto 4 421 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Luty 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Marzec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Kwiecień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Maj 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Czerwiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Lipiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Sierpień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Wrzesień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Październik 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Listopad 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Grudzień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Rocznie 53 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 444,00 7 212,00 45 840,00
Wynagrodzenie pracownika 4 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Luty 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Marzec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Kwiecień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Maj 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Czerwiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Lipiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Sierpień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Wrzesień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Październik 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Listopad 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Grudzień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Rocznie 53 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 415 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 606 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 606,00 0,00 0,00 0,00 414,54 0,00 358,00 0,00 3 833,46
Luty 4 606,00 0,00 0,00 0,00 414,54 0,00 358,00 0,00 3 833,46
Marzec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 414,54 0,00 631,00 0,00 3 560,46
Kwiecień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 414,54 0,00 1 049,00 0,00 3 142,46
Maj 4 606,00 0,00 0,00 0,00 414,54 0,00 1 049,00 0,00 3 142,46
Czerwiec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 414,54 0,00 1 049,00 0,00 3 142,46
Lipiec 4 606,00 176,27 72,24 0,00 414,54 15,08 964,00 0,00 2 963,87
Sierpień 4 606,00 176,27 72,24 0,00 414,54 15,08 964,00 0,00 2 963,87
Wrzesień 4 606,00 176,27 72,24 0,00 414,54 15,08 964,00 0,00 2 963,87
Październik 4 606,00 176,27 72,24 0,00 414,54 15,08 964,00 0,00 2 963,87
Listopad 4 606,00 176,27 72,24 0,00 414,54 15,08 964,00 0,00 2 963,87
Grudzień 4 606,00 176,27 72,24 0,00 414,54 15,08 964,00 0,00 2 963,87
Rocznie 55 272,00 1 057,62 433,44 0,00 4 974,48 0,00 10 278,00 0,00 38 437,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 833 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.