Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 289 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Luty 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Marzec 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Kwiecień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Maj 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Czerwiec 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Lipiec 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Sierpień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Wrzesień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Październik 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Listopad 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Grudzień 5 289,00 516,21 79,34 129,58 308,38 4 314,00 0,00 4 255,49
Rocznie 63 468,00 6 194,52 952,08 1 554,96 3 700,56 51 768,00 0,00 51 065,88
Wynagrodzenie pracownika 5 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 372 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Luty 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Marzec 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Kwiecień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Maj 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Czerwiec 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Lipiec 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Sierpień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Wrzesień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Październik 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Listopad 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Grudzień 5 289,00 516,21 343,79 88,33 134,87 6 372,20 zł
Rocznie 63 468,00 6 194,52 4 125,48 1 059,96 1 618,44 76 466,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 289 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 255 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 255 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 372 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 404 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 5 055 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Luty 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Marzec 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Kwiecień 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Maj 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Czerwiec 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Lipiec 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Sierpień 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Wrzesień 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Październik 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Listopad 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Grudzień 5 055,00 493,37 75,83 0,00 403,72 3 589,00 262,00 3 820,08
Rocznie 60 660,00 5 920,44 909,96 0,00 4 844,64 43 068,00 3 144,00 45 840,96
Wynagrodzenie pracownika 5 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 006 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Luty 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Marzec 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Kwiecień 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Maj 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Czerwiec 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Lipiec 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Sierpień 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Wrzesień 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Październik 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Listopad 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Grudzień 5 055,00 493,37 328,58 0,00 128,91 6 005,86 zł
Rocznie 60 660,00 5 920,44 3 942,96 0,00 1 546,92 72 070,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 055 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 006 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 601 zł
Całość - kwota brutto 4 421 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Luty 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Marzec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Kwiecień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Maj 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Czerwiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Lipiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Sierpień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Wrzesień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Październik 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Listopad 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Grudzień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 537,00 601,00 3 820,00
Rocznie 53 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 444,00 7 212,00 45 840,00
Wynagrodzenie pracownika 4 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Luty 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Marzec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Kwiecień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Maj 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Czerwiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Lipiec 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Sierpień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Wrzesień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Październik 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Listopad 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Grudzień 4 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 421,00 zł
Rocznie 53 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 606 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00 0,00 4 248,00
Luty 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00 0,00 4 248,00
Marzec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,00 0,00 3 975,00
Kwiecień 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,00 0,00 3 557,00
Maj 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,00 0,00 3 557,00
Czerwiec 4 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,00 0,00 3 557,00
Lipiec 4 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 964,00 0,00 3 378,41
Sierpień 4 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 964,00 0,00 3 378,41
Wrzesień 4 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 964,00 0,00 3 378,41
Październik 4 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 964,00 0,00 3 378,41
Listopad 4 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 964,00 0,00 3 378,41
Grudzień 4 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 964,00 0,00 3 378,41
Rocznie 55 272,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 10 278,00 0,00 43 412,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 248 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.