Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 409 zł
Zaliczka na podatek 334 zł
Całość - kwota brutto 5 265 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Luty 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Marzec 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Kwiecień 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Maj 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Czerwiec 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Lipiec 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Sierpień 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Wrzesień 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Październik 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Listopad 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Grudzień 5 265,00 513,86 78,98 128,99 408,89 4 293,00 334,00 3 800,28
Rocznie 63 180,00 6 166,32 947,76 1 547,88 4 906,68 51 516,00 4 008,00 45 603,36
Wynagrodzenie pracownika 5 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Luty 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Marzec 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Kwiecień 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Maj 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Czerwiec 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Lipiec 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Sierpień 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Wrzesień 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Październik 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Listopad 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Grudzień 5 265,00 513,86 342,23 87,93 134,26 6 343,28 zł
Rocznie 63 180,00 6 166,32 4 106,76 1 055,16 1 611,12 76 119,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 261 zł
Całość - kwota brutto 5 029 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Luty 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Marzec 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Kwiecień 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Maj 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Czerwiec 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Lipiec 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Sierpień 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Wrzesień 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Październik 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Listopad 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Grudzień 5 029,00 490,83 75,44 0,00 401,65 3 570,00 261,00 3 800,08
Rocznie 60 348,00 5 889,96 905,28 0,00 4 819,80 42 840,00 3 132,00 45 600,96
Wynagrodzenie pracownika 5 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 975 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Luty 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Marzec 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Kwiecień 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Maj 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Czerwiec 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Lipiec 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Sierpień 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Wrzesień 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Październik 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Listopad 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Grudzień 5 029,00 490,83 326,89 0,00 128,24 5 974,96 zł
Rocznie 60 348,00 5 889,96 3 922,68 0,00 1 538,88 71 699,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 029 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 975 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 598 zł
Całość - kwota brutto 4 398 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Luty 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Marzec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Kwiecień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Maj 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Czerwiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Lipiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Sierpień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Wrzesień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Październik 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Listopad 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Grudzień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Rocznie 52 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 216,00 7 176,00 45 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Luty 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Marzec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Kwiecień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Maj 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Czerwiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Lipiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Sierpień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Wrzesień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Październik 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Listopad 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Grudzień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Rocznie 52 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 590 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 408,00 0,00 3 800,19
Luty 4 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 408,00 0,00 3 800,19
Marzec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 408,00 0,00 3 800,19
Kwiecień 4 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 408,00 0,00 3 800,19
Maj 4 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 408,00 0,00 3 800,19
Czerwiec 4 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 408,00 0,00 3 800,19
Lipiec 4 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 366,00 0,00 3 596,99
Sierpień 4 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 366,00 0,00 3 596,99
Wrzesień 4 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 366,00 0,00 3 596,99
Październik 4 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 366,00 0,00 3 596,99
Listopad 4 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 366,00 0,00 3 596,99
Grudzień 4 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 366,00 0,00 3 596,99
Rocznie 55 080,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 644,00 0,00 44 383,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ