Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 409 zł
Zaliczka na podatek 215 zł
Całość - kwota brutto 5 261 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Luty 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Marzec 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Kwiecień 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Maj 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Czerwiec 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Lipiec 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Sierpień 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Wrzesień 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Październik 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Listopad 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Grudzień 5 261,00 513,47 78,92 128,89 408,57 4 290,00 215,00 3 916,15
Rocznie 63 132,00 6 161,64 947,04 1 546,68 2 577,60 51 480,00 0,00 46 993,80
Wynagrodzenie pracownika 5 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 342 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 338 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Luty 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Marzec 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Kwiecień 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Maj 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Czerwiec 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Lipiec 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Sierpień 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Wrzesień 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Październik 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Listopad 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Grudzień 5 261,00 513,47 341,97 87,86 134,15 6 338,45 zł
Rocznie 63 132,00 6 161,64 4 103,64 1 054,32 1 609,80 76 061,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 261 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 916 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 338 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 429 zł
Całość - kwota brutto 5 033 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Luty 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Marzec 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Kwiecień 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Maj 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Czerwiec 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Lipiec 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Sierpień 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Wrzesień 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Październik 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Listopad 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Grudzień 5 033,00 491,22 75,50 0,00 401,97 3 573,00 429,00 3 635,55
Rocznie 60 396,00 5 894,64 906,00 0,00 4 823,64 42 876,00 324,00 43 626,60
Wynagrodzenie pracownika 5 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Luty 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Marzec 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Kwiecień 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Maj 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Czerwiec 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Lipiec 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Sierpień 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Wrzesień 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Październik 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Listopad 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Grudzień 5 033,00 491,22 327,15 0,00 128,34 5 979,71 zł
Rocznie 60 396,00 5 894,64 3 925,80 0,00 1 540,08 71 756,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 033 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 636 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 636 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 598 zł
Całość - kwota brutto 4 398 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Luty 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Marzec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Kwiecień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Maj 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Czerwiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Lipiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Sierpień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Wrzesień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Październik 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Listopad 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Grudzień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 518,00 598,00 3 800,00
Rocznie 52 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 216,00 7 176,00 45 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Luty 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Marzec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Kwiecień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Maj 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Czerwiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Lipiec 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Sierpień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Wrzesień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Październik 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Listopad 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Grudzień 4 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 zł
Rocznie 52 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 412 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 582,00 0,00 0,00 0,00 412,38 0,00 354,00 0,00 3 815,62
Luty 4 582,00 0,00 0,00 0,00 412,38 0,00 354,00 0,00 3 815,62
Marzec 4 582,00 0,00 0,00 0,00 412,38 0,00 616,00 0,00 3 553,62
Kwiecień 4 582,00 0,00 0,00 0,00 412,38 0,00 1 041,00 0,00 3 128,62
Maj 4 582,00 0,00 0,00 0,00 412,38 0,00 1 041,00 0,00 3 128,62
Czerwiec 4 582,00 0,00 0,00 0,00 412,38 0,00 1 041,00 0,00 3 128,62
Lipiec 4 582,00 176,27 72,24 0,00 412,38 15,08 957,00 0,00 2 949,03
Sierpień 4 582,00 176,27 72,24 0,00 412,38 15,08 957,00 0,00 2 949,03
Wrzesień 4 582,00 176,27 72,24 0,00 412,38 15,08 957,00 0,00 2 949,03
Październik 4 582,00 176,27 72,24 0,00 412,38 15,08 957,00 0,00 2 949,03
Listopad 4 582,00 176,27 72,24 0,00 412,38 15,08 957,00 0,00 2 949,03
Grudzień 4 582,00 176,27 72,24 0,00 412,38 15,08 957,00 0,00 2 949,03
Rocznie 54 984,00 1 057,62 433,44 0,00 4 948,56 0,00 10 189,00 0,00 38 264,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 816 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.