Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3740 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 740 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 365 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 290 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 3 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Luty 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Marzec 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Kwiecień 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Maj 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Czerwiec 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Lipiec 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Sierpień 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Wrzesień 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Październik 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Listopad 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Grudzień 3 740,00 365,02 56,10 91,63 290,45 2 977,00 57,00 2 879,80
Rocznie 44 880,00 4 380,24 673,20 1 099,56 686,88 35 724,00 0,00 34 557,60
Wynagrodzenie pracownika 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 365 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Luty 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Marzec 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Kwiecień 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Maj 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Czerwiec 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Lipiec 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Sierpień 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Wrzesień 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Październik 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Listopad 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Grudzień 3 740,00 365,02 243,10 62,46 95,37 4 505,95 zł
Rocznie 44 880,00 4 380,24 2 917,20 749,52 1 144,44 54 071,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3740 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 365 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 299 zł
Zaliczka na podatek 319 zł
Całość - kwota brutto 3 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Luty 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Marzec 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Kwiecień 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Maj 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Czerwiec 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Lipiec 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Sierpień 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Wrzesień 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Październik 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Listopad 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Grudzień 3 740,00 365,02 56,10 0,00 298,70 2 655,00 319,00 2 701,58
Rocznie 44 880,00 4 380,24 673,20 0,00 3 584,40 31 860,00 240,00 32 418,96
Wynagrodzenie pracownika 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 365 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 443 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Luty 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Marzec 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Kwiecień 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Maj 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Czerwiec 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Lipiec 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Sierpień 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Wrzesień 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Październik 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Listopad 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Grudzień 3 740,00 365,02 243,10 0,00 95,37 4 443,49 zł
Rocznie 44 880,00 4 380,24 2 917,20 0,00 1 144,44 53 321,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 702 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 443 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3740 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 509 zł
Całość - kwota brutto 3 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Luty 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Marzec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Kwiecień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Maj 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Czerwiec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Lipiec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Sierpień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Wrzesień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Październik 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Listopad 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Grudzień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 992,00 509,00 3 231,00
Rocznie 44 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 904,00 6 108,00 38 772,00
Wynagrodzenie pracownika 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Luty 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Marzec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Kwiecień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Maj 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Czerwiec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Lipiec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Sierpień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Wrzesień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Październik 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Listopad 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Grudzień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 zł
Rocznie 44 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 231 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3740 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 337 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 740 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 740,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 211,00 0,00 3 192,40
Luty 3 740,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 211,00 0,00 3 192,40
Marzec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 211,00 0,00 3 192,40
Kwiecień 3 740,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 655,00 0,00 2 748,40
Maj 3 740,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 772,00 0,00 2 631,40
Czerwiec 3 740,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 772,00 0,00 2 631,40
Lipiec 3 740,00 176,27 72,24 0,00 336,60 15,08 687,00 0,00 2 452,81
Sierpień 3 740,00 176,27 72,24 0,00 336,60 15,08 687,00 0,00 2 452,81
Wrzesień 3 740,00 176,27 72,24 0,00 336,60 15,08 687,00 0,00 2 452,81
Październik 3 740,00 176,27 72,24 0,00 336,60 15,08 687,00 0,00 2 452,81
Listopad 3 740,00 176,27 72,24 0,00 336,60 15,08 687,00 0,00 2 452,81
Grudzień 3 740,00 176,27 72,24 0,00 336,60 15,08 687,00 0,00 2 452,81
Rocznie 44 880,00 1 057,62 433,44 0,00 4 039,20 0,00 6 954,00 0,00 32 305,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 192 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.