Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3730 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 290 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Całość - kwota brutto 3 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Luty 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Marzec 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Kwiecień 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Maj 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Czerwiec 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Lipiec 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Sierpień 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Wrzesień 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Październik 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Listopad 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Grudzień 3 730,00 364,05 55,95 91,39 289,67 2 969,00 212,00 2 716,94
Rocznie 44 760,00 4 368,60 671,40 1 096,68 3 476,04 35 628,00 2 544,00 32 603,28
Wynagrodzenie pracownika 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Luty 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Marzec 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Kwiecień 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Maj 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Czerwiec 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Lipiec 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Sierpień 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Wrzesień 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Październik 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Listopad 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Grudzień 3 730,00 364,05 242,45 62,29 95,12 4 493,91 zł
Rocznie 44 760,00 4 368,60 2 909,40 747,48 1 141,44 53 926,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 717 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3730 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 818 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 298 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 3 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Luty 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Marzec 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Kwiecień 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Maj 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Czerwiec 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Lipiec 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Sierpień 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Wrzesień 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Październik 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Listopad 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Grudzień 3 730,00 364,05 55,95 0,00 297,90 2 648,00 194,00 2 818,10
Rocznie 44 760,00 4 368,60 671,40 0,00 3 574,80 31 776,00 2 328,00 33 817,20
Wynagrodzenie pracownika 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 432 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Luty 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Marzec 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Kwiecień 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Maj 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Czerwiec 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Lipiec 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Sierpień 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Wrzesień 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Październik 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Listopad 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Grudzień 3 730,00 364,05 242,45 0,00 95,12 4 431,62 zł
Rocznie 44 760,00 4 368,60 2 909,40 0,00 1 141,44 53 179,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 818 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 432 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3730 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Całość - kwota brutto 3 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Luty 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Marzec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Kwiecień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Maj 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Czerwiec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Lipiec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Sierpień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Wrzesień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Październik 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Listopad 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Grudzień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,00 507,00 3 223,00
Rocznie 44 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 808,00 6 084,00 38 676,00
Wynagrodzenie pracownika 3 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Luty 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Marzec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Kwiecień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Maj 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Czerwiec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Lipiec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Sierpień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Wrzesień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Październik 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Listopad 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Grudzień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 730,00 zł
Rocznie 44 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 223 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3730 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 730 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 278,00 0,00 3 089,66
Luty 3 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 278,00 0,00 3 089,66
Marzec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 278,00 0,00 3 089,66
Kwiecień 3 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 278,00 0,00 3 089,66
Maj 3 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 278,00 0,00 3 089,66
Czerwiec 3 730,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 278,00 0,00 3 089,66
Lipiec 3 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 240,00 0,00 2 899,97
Sierpień 3 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 240,00 0,00 2 899,97
Wrzesień 3 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 240,00 0,00 2 899,97
Październik 3 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 240,00 0,00 2 899,97
Listopad 3 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 240,00 0,00 2 899,97
Grudzień 3 730,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 240,00 0,00 2 899,97
Rocznie 44 760,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 108,00 0,00 35 937,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 090 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ