Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3720 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 720 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 289 zł
Zaliczka na podatek 55 zł
Całość - kwota brutto 3 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Luty 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Marzec 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Kwiecień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Maj 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Czerwiec 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Lipiec 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Sierpień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Wrzesień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Październik 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Listopad 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Grudzień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 55,00 2 866,09
Rocznie 44 640,00 4 356,84 669,60 1 093,68 662,40 35 520,00 0,00 34 393,08
Wynagrodzenie pracownika 3 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Luty 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Marzec 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Kwiecień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Maj 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Czerwiec 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Lipiec 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Sierpień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Wrzesień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Październik 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Listopad 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Grudzień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Rocznie 44 640,00 4 356,84 2 901,60 745,44 1 138,32 53 782,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 866 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3720 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Całość - kwota brutto 3 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Luty 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Marzec 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Kwiecień 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Maj 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Czerwiec 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Lipiec 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Sierpień 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Wrzesień 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Październik 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Listopad 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Grudzień 3 720,00 363,07 55,80 0,00 297,10 2 641,00 317,00 2 687,11
Rocznie 44 640,00 4 356,84 669,60 0,00 3 565,20 31 692,00 240,00 32 245,32
Wynagrodzenie pracownika 3 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 420 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Luty 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Marzec 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Kwiecień 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Maj 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Czerwiec 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Lipiec 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Sierpień 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Wrzesień 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Październik 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Listopad 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Grudzień 3 720,00 363,07 241,80 0,00 94,86 4 419,73 zł
Rocznie 44 640,00 4 356,84 2 901,60 0,00 1 138,32 53 036,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 687 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 420 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3720 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 506 zł
Całość - kwota brutto 3 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Luty 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Marzec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Kwiecień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Maj 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Czerwiec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Lipiec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Sierpień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Wrzesień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Październik 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Listopad 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Grudzień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 976,00 506,00 3 214,00
Rocznie 44 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 712,00 6 072,00 38 568,00
Wynagrodzenie pracownika 3 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Luty 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Marzec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Kwiecień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Maj 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Czerwiec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Lipiec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Sierpień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Wrzesień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Październik 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Listopad 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Grudzień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 720,00 zł
Rocznie 44 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 214 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3720 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 720,00 0,00 0,00 0,00 334,80 0,00 207,00 0,00 3 178,20
Luty 3 720,00 0,00 0,00 0,00 334,80 0,00 207,00 0,00 3 178,20
Marzec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 334,80 0,00 207,00 0,00 3 178,20
Kwiecień 3 720,00 0,00 0,00 0,00 334,80 0,00 639,00 0,00 2 746,20
Maj 3 720,00 0,00 0,00 0,00 334,80 0,00 765,00 0,00 2 620,20
Czerwiec 3 720,00 0,00 0,00 0,00 334,80 0,00 765,00 0,00 2 620,20
Lipiec 3 720,00 176,27 72,24 0,00 334,80 15,08 681,00 0,00 2 440,61
Sierpień 3 720,00 176,27 72,24 0,00 334,80 15,08 681,00 0,00 2 440,61
Wrzesień 3 720,00 176,27 72,24 0,00 334,80 15,08 681,00 0,00 2 440,61
Październik 3 720,00 176,27 72,24 0,00 334,80 15,08 681,00 0,00 2 440,61
Listopad 3 720,00 176,27 72,24 0,00 334,80 15,08 681,00 0,00 2 440,61
Grudzień 3 720,00 176,27 72,24 0,00 334,80 15,08 681,00 0,00 2 440,61
Rocznie 44 640,00 1 057,62 433,44 0,00 4 017,60 0,00 6 876,00 0,00 32 164,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 178 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.