Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3710 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 710 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Całość - kwota brutto 3 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Luty 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Marzec 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Kwiecień 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Maj 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Czerwiec 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Lipiec 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Sierpień 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Wrzesień 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Październik 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Listopad 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Grudzień 3 710,00 362,10 55,65 90,90 288,12 2 951,00 54,00 2 859,23
Rocznie 44 520,00 4 345,20 667,80 1 090,80 649,44 35 412,00 0,00 34 310,76
Wynagrodzenie pracownika 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Luty 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Marzec 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Kwiecień 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Maj 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Czerwiec 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Lipiec 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Sierpień 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Wrzesień 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Październik 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Listopad 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Grudzień 3 710,00 362,10 241,15 61,96 94,61 4 469,82 zł
Rocznie 44 520,00 4 345,20 2 893,80 743,52 1 135,32 53 637,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 859 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3710 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 3 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Luty 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Marzec 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Kwiecień 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Maj 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Czerwiec 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Lipiec 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Sierpień 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Wrzesień 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Październik 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Listopad 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Grudzień 3 710,00 362,10 55,65 0,00 296,30 2 634,00 316,00 2 679,87
Rocznie 44 520,00 4 345,20 667,80 0,00 3 555,60 31 608,00 240,00 32 158,44
Wynagrodzenie pracownika 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Luty 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Marzec 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Kwiecień 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Maj 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Czerwiec 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Lipiec 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Sierpień 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Wrzesień 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Październik 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Listopad 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Grudzień 3 710,00 362,10 241,15 0,00 94,61 4 407,86 zł
Rocznie 44 520,00 4 345,20 2 893,80 0,00 1 135,32 52 894,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3710 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Całość - kwota brutto 3 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Luty 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Marzec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Kwiecień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Maj 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Czerwiec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Lipiec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Sierpień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Wrzesień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Październik 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Listopad 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Grudzień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 968,00 505,00 3 205,00
Rocznie 44 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 616,00 6 060,00 38 460,00
Wynagrodzenie pracownika 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Luty 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Marzec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Kwiecień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Maj 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Czerwiec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Lipiec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Sierpień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Wrzesień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Październik 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Listopad 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Grudzień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 710,00 zł
Rocznie 44 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 205 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3710 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 710 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 710,00 0,00 0,00 0,00 333,90 0,00 206,00 0,00 3 170,10
Luty 3 710,00 0,00 0,00 0,00 333,90 0,00 206,00 0,00 3 170,10
Marzec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 333,90 0,00 206,00 0,00 3 170,10
Kwiecień 3 710,00 0,00 0,00 0,00 333,90 0,00 632,00 0,00 2 744,10
Maj 3 710,00 0,00 0,00 0,00 333,90 0,00 762,00 0,00 2 614,10
Czerwiec 3 710,00 0,00 0,00 0,00 333,90 0,00 762,00 0,00 2 614,10
Lipiec 3 710,00 176,27 72,24 0,00 333,90 15,08 678,00 0,00 2 434,51
Sierpień 3 710,00 176,27 72,24 0,00 333,90 15,08 678,00 0,00 2 434,51
Wrzesień 3 710,00 176,27 72,24 0,00 333,90 15,08 678,00 0,00 2 434,51
Październik 3 710,00 176,27 72,24 0,00 333,90 15,08 678,00 0,00 2 434,51
Listopad 3 710,00 176,27 72,24 0,00 333,90 15,08 678,00 0,00 2 434,51
Grudzień 3 710,00 176,27 72,24 0,00 333,90 15,08 678,00 0,00 2 434,51
Rocznie 44 520,00 1 057,62 433,44 0,00 4 006,80 0,00 6 842,00 0,00 32 089,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.