Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 785 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 282 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 064 zł
Zaliczka na podatek 5 089 zł
Całość - kwota brutto 52 333 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 333,00 5 107,70 785,00 1 282,16 4 064,23 44 908,00 5 089,00 36 004,91
Luty 52 333,00 5 107,70 785,00 1 282,16 4 064,23 44 908,00 5 089,00 36 004,91
Marzec 52 333,00 5 107,70 785,00 1 282,16 4 064,23 44 908,00 8 034,00 33 059,91
Kwiecień 52 333,00 4 982,58 765,75 1 282,16 4 077,23 45 053,00 14 417,00 26 808,28
Maj 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Czerwiec 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Lipiec 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Sierpień 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Wrzesień 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Październik 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Listopad 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Grudzień 52 333,00 0,00 0,00 1 282,16 4 594,58 50 801,00 16 256,00 30 200,26
Rocznie 627 996,00 20 305,68 3 120,75 15 385,92 53 026,56 586 185,00 109 656,00 373 480,09
Wynagrodzenie pracownika 52 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 402 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 874 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 282 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 63 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 333,00 5 107,70 3 401,65 873,96 1 334,49 63 050,80 zł
Luty 52 333,00 5 107,70 3 401,65 873,96 1 334,49 63 050,80 zł
Marzec 52 333,00 5 107,70 3 401,65 873,96 1 334,49 63 050,80 zł
Kwiecień 52 333,00 4 982,58 3 318,30 873,96 1 334,49 62 842,33 zł
Maj 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Czerwiec 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Lipiec 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Sierpień 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Wrzesień 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Październik 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Listopad 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Grudzień 52 333,00 0,00 0,00 873,96 1 334,49 54 541,45 zł
Rocznie 627 996,00 20 305,68 13 523,25 10 487,52 16 013,88 688 326,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 005 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 005 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 779 zł
Ubezpieczenie rentowe 735 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 911 zł
Zaliczka na podatek 4 172 zł
Całość - kwota brutto 48 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 970,00 4 779,47 734,55 0,00 3 911,04 34 765,00 4 172,00 35 373,14
Luty 48 970,00 4 779,47 734,55 0,00 3 911,04 34 765,00 4 172,00 35 373,14
Marzec 48 970,00 4 779,47 734,55 0,00 3 911,04 34 765,00 4 172,00 35 373,14
Kwiecień 48 970,00 4 779,47 734,55 0,00 3 911,04 34 765,00 4 172,00 35 373,14
Maj 48 970,00 1 187,80 182,55 0,00 4 283,97 38 080,00 4 570,00 38 746,08
Czerwiec 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Lipiec 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Sierpień 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Wrzesień 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Październik 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Listopad 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Grudzień 48 970,00 0,00 0,00 0,00 4 407,30 39 176,00 4 701,00 39 861,58
Rocznie 587 640,00 20 305,68 3 120,75 0,00 50 779,23 451 372,00 3 388,00 459 269,70
Wynagrodzenie pracownika 48 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 779 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 183 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 200 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 970,00 4 779,47 3 183,05 0,00 1 248,74 58 181,26 zł
Luty 48 970,00 4 779,47 3 183,05 0,00 1 248,74 58 181,26 zł
Marzec 48 970,00 4 779,47 3 183,05 0,00 1 248,74 58 181,26 zł
Kwiecień 48 970,00 4 779,47 3 183,05 0,00 1 248,74 58 181,26 zł
Maj 48 970,00 1 187,80 791,05 0,00 1 248,74 52 197,59 zł
Czerwiec 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Lipiec 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Sierpień 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Wrzesień 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Październik 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Listopad 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Grudzień 48 970,00 0,00 0,00 0,00 1 248,74 50 218,74 zł
Rocznie 587 640,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 984,88 636 453,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 373 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 373 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 824 zł
Całość - kwota brutto 42 824 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Luty 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Marzec 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Kwiecień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Maj 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Czerwiec 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Lipiec 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Sierpień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Wrzesień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Październik 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Listopad 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Grudzień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 259,00 5 824,00 37 000,00
Rocznie 513 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 108,00 69 888,00 444 000,00
Wynagrodzenie pracownika 42 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Luty 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Marzec 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Kwiecień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Maj 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Czerwiec 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Lipiec 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Sierpień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Wrzesień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Październik 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Listopad 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Grudzień 42 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 824,00 zł
Rocznie 513 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 013 zł
Zaliczka na podatek 12 044 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 590,00 0,00 0,00 0,00 4 013,10 0,00 12 044,00 0,00 28 532,90
Luty 44 590,00 0,00 0,00 0,00 4 013,10 0,00 13 844,00 0,00 26 732,90
Marzec 44 590,00 0,00 0,00 0,00 4 013,10 0,00 13 844,00 0,00 26 732,90
Kwiecień 44 590,00 0,00 0,00 0,00 4 013,10 0,00 13 844,00 0,00 26 732,90
Maj 44 590,00 0,00 0,00 0,00 4 013,10 0,00 13 844,00 0,00 26 732,90
Czerwiec 44 590,00 0,00 0,00 0,00 4 013,10 0,00 13 844,00 0,00 26 732,90
Lipiec 44 590,00 176,27 72,24 0,00 4 013,10 15,08 13 759,00 0,00 26 554,31
Sierpień 44 590,00 176,27 72,24 0,00 4 013,10 15,08 13 759,00 0,00 26 554,31
Wrzesień 44 590,00 176,27 72,24 0,00 4 013,10 15,08 13 759,00 0,00 26 554,31
Październik 44 590,00 176,27 72,24 0,00 4 013,10 15,08 13 759,00 0,00 26 554,31
Listopad 44 590,00 176,27 72,24 0,00 4 013,10 15,08 13 759,00 0,00 26 554,31
Grudzień 44 590,00 176,27 72,24 0,00 4 013,10 15,08 13 759,00 0,00 26 554,31
Rocznie 535 080,00 1 057,62 433,44 0,00 48 157,20 0,00 163 818,00 0,00 321 523,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 533 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.