Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 094 zł
Ubezpieczenie rentowe 783 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 279 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 053 zł
Zaliczka na podatek 5 074 zł
Całość - kwota brutto 52 191 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 191,00 5 093,84 782,87 1 278,68 4 053,20 44 786,00 5 074,00 35 908,41
Luty 52 191,00 5 093,84 782,87 1 278,68 4 053,20 44 786,00 5 074,00 35 908,41
Marzec 52 191,00 5 093,84 782,87 1 278,68 4 053,20 44 786,00 7 946,00 33 036,41
Kwiecień 52 191,00 5 024,16 772,14 1 278,68 4 060,44 44 866,00 14 357,00 26 698,58
Maj 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Czerwiec 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Lipiec 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Sierpień 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Wrzesień 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Październik 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Listopad 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Grudzień 52 191,00 0,00 0,00 1 278,68 4 582,11 50 662,00 16 212,00 30 118,21
Rocznie 626 292,00 20 305,68 3 120,75 15 344,16 52 876,92 584 520,00 109 272,00 372 497,49
Wynagrodzenie pracownika 52 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 094 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 392 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 872 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 279 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 62 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 191,00 5 093,84 3 392,42 871,59 1 330,87 62 879,72 zł
Luty 52 191,00 5 093,84 3 392,42 871,59 1 330,87 62 879,72 zł
Marzec 52 191,00 5 093,84 3 392,42 871,59 1 330,87 62 879,72 zł
Kwiecień 52 191,00 5 024,16 3 345,99 871,59 1 330,87 62 763,61 zł
Maj 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Czerwiec 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Lipiec 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Sierpień 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Wrzesień 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Październik 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Listopad 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Grudzień 52 191,00 0,00 0,00 871,59 1 330,87 54 393,46 zł
Rocznie 626 292,00 20 305,68 13 523,25 10 459,08 15 970,44 686 550,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 191 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 908 zł netto poniesie łączny koszt równy 62 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 733 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 901 zł
Zaliczka na podatek 4 161 zł
Całość - kwota brutto 48 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 838,00 4 766,59 732,57 0,00 3 900,50 34 671,00 4 161,00 35 277,82
Luty 48 838,00 4 766,59 732,57 0,00 3 900,50 34 671,00 4 161,00 35 277,82
Marzec 48 838,00 4 766,59 732,57 0,00 3 900,50 34 671,00 4 161,00 35 277,82
Kwiecień 48 838,00 4 766,59 732,57 0,00 3 900,50 34 671,00 4 161,00 35 277,82
Maj 48 838,00 1 239,32 190,47 0,00 4 266,74 37 927,00 4 551,00 38 590,23
Czerwiec 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Lipiec 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Sierpień 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Wrzesień 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Październik 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Listopad 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Grudzień 48 838,00 0,00 0,00 0,00 4 395,42 39 070,00 4 688,00 39 754,18
Rocznie 586 056,00 20 305,68 3 120,75 0,00 50 636,68 450 101,00 3 376,00 457 980,77
Wynagrodzenie pracownika 48 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 174 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 197 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 838,00 4 766,59 3 174,47 0,00 1 245,37 58 024,43 zł
Luty 48 838,00 4 766,59 3 174,47 0,00 1 245,37 58 024,43 zł
Marzec 48 838,00 4 766,59 3 174,47 0,00 1 245,37 58 024,43 zł
Kwiecień 48 838,00 4 766,59 3 174,47 0,00 1 245,37 58 024,43 zł
Maj 48 838,00 1 239,32 825,37 0,00 1 245,37 52 148,06 zł
Czerwiec 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Lipiec 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Sierpień 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Wrzesień 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Październik 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Listopad 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Grudzień 48 838,00 0,00 0,00 0,00 1 245,37 50 083,37 zł
Rocznie 586 056,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 944,44 634 829,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 278 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 278 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 808 zł
Całość - kwota brutto 42 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Luty 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Marzec 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Kwiecień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Maj 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Czerwiec 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Lipiec 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Sierpień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Wrzesień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Październik 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Listopad 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Grudzień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 166,00 5 808,00 36 900,00
Rocznie 512 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 992,00 69 696,00 442 800,00
Wynagrodzenie pracownika 42 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 708 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Luty 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Marzec 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Kwiecień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Maj 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Czerwiec 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Lipiec 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Sierpień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Wrzesień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Październik 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Listopad 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Grudzień 42 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 708,00 zł
Rocznie 512 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 708 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 002 zł
Zaliczka na podatek 12 005 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 470,00 0,00 0,00 0,00 4 002,30 0,00 12 005,00 0,00 28 462,70
Luty 44 470,00 0,00 0,00 0,00 4 002,30 0,00 13 805,00 0,00 26 662,70
Marzec 44 470,00 0,00 0,00 0,00 4 002,30 0,00 13 805,00 0,00 26 662,70
Kwiecień 44 470,00 0,00 0,00 0,00 4 002,30 0,00 13 805,00 0,00 26 662,70
Maj 44 470,00 0,00 0,00 0,00 4 002,30 0,00 13 805,00 0,00 26 662,70
Czerwiec 44 470,00 0,00 0,00 0,00 4 002,30 0,00 13 805,00 0,00 26 662,70
Lipiec 44 470,00 176,27 72,24 0,00 4 002,30 15,08 13 721,00 0,00 26 483,11
Sierpień 44 470,00 176,27 72,24 0,00 4 002,30 15,08 13 721,00 0,00 26 483,11
Wrzesień 44 470,00 176,27 72,24 0,00 4 002,30 15,08 13 721,00 0,00 26 483,11
Październik 44 470,00 176,27 72,24 0,00 4 002,30 15,08 13 721,00 0,00 26 483,11
Listopad 44 470,00 176,27 72,24 0,00 4 002,30 15,08 13 721,00 0,00 26 483,11
Grudzień 44 470,00 176,27 72,24 0,00 4 002,30 15,08 13 721,00 0,00 26 483,11
Rocznie 533 640,00 1 057,62 433,44 0,00 48 027,60 0,00 163 356,00 0,00 320 674,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 463 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.