Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 080 zł
Ubezpieczenie rentowe 781 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 275 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 042 zł
Zaliczka na podatek 5 060 zł
Całość - kwota brutto 52 049 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 049,00 5 079,98 780,74 1 275,20 4 042,18 44 663,00 5 060,00 35 810,90
Luty 52 049,00 5 079,98 780,74 1 275,20 4 042,18 44 663,00 5 060,00 35 810,90
Marzec 52 049,00 5 079,98 780,74 1 275,20 4 042,18 44 663,00 7 857,00 33 013,90
Kwiecień 52 049,00 5 065,74 778,53 1 275,20 4 043,66 44 680,00 14 298,00 26 587,87
Maj 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Czerwiec 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Lipiec 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Sierpień 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Wrzesień 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Październik 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Listopad 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Grudzień 52 049,00 0,00 0,00 1 275,20 4 569,64 50 524,00 16 168,00 30 036,16
Rocznie 624 588,00 20 305,68 3 120,75 15 302,40 52 727,32 582 861,00 108 887,00 371 512,85
Wynagrodzenie pracownika 52 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 080 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 869 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 275 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 62 709 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 049,00 5 079,98 3 383,19 869,22 1 327,25 62 708,64 zł
Luty 52 049,00 5 079,98 3 383,19 869,22 1 327,25 62 708,64 zł
Marzec 52 049,00 5 079,98 3 383,19 869,22 1 327,25 62 708,64 zł
Kwiecień 52 049,00 5 065,74 3 373,68 869,22 1 327,25 62 684,89 zł
Maj 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Czerwiec 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Lipiec 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Sierpień 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Wrzesień 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Październik 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Listopad 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Grudzień 52 049,00 0,00 0,00 869,22 1 327,25 54 245,47 zł
Rocznie 624 588,00 20 305,68 13 523,25 10 430,64 15 927,00 684 774,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 52 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 811 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 811 zł netto poniesie łączny koszt równy 62 709 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 731 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 890 zł
Zaliczka na podatek 4 149 zł
Całość - kwota brutto 48 706 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 706,00 4 753,71 730,59 0,00 3 889,95 34 577,00 4 149,00 35 182,51
Luty 48 706,00 4 753,71 730,59 0,00 3 889,95 34 577,00 4 149,00 35 182,51
Marzec 48 706,00 4 753,71 730,59 0,00 3 889,95 34 577,00 4 149,00 35 182,51
Kwiecień 48 706,00 4 753,71 730,59 0,00 3 889,95 34 577,00 4 149,00 35 182,51
Maj 48 706,00 1 290,84 198,39 0,00 4 249,51 37 773,00 4 533,00 38 434,50
Czerwiec 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Lipiec 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Sierpień 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Wrzesień 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Październik 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Listopad 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Grudzień 48 706,00 0,00 0,00 0,00 4 383,54 38 965,00 4 676,00 39 646,66
Rocznie 584 472,00 20 305,68 3 120,75 0,00 50 494,09 448 836,00 3 363,00 456 691,16
Wynagrodzenie pracownika 48 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 754 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 193 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 57 868 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 706,00 4 753,71 3 165,89 0,00 1 242,01 57 867,61 zł
Luty 48 706,00 4 753,71 3 165,89 0,00 1 242,01 57 867,61 zł
Marzec 48 706,00 4 753,71 3 165,89 0,00 1 242,01 57 867,61 zł
Kwiecień 48 706,00 4 753,71 3 165,89 0,00 1 242,01 57 867,61 zł
Maj 48 706,00 1 290,84 859,69 0,00 1 242,01 52 098,54 zł
Czerwiec 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Lipiec 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Sierpień 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Wrzesień 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Październik 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Listopad 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Grudzień 48 706,00 0,00 0,00 0,00 1 242,01 49 948,01 zł
Rocznie 584 472,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 904,12 633 205,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 706 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 183 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 183 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 868 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 793 zł
Całość - kwota brutto 42 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Luty 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Marzec 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Kwiecień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Maj 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Czerwiec 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Lipiec 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Sierpień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Wrzesień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Październik 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Listopad 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Grudzień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 074,00 5 793,00 36 800,00
Rocznie 511 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 888,00 69 516,00 441 600,00
Wynagrodzenie pracownika 42 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Luty 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Marzec 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Kwiecień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Maj 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Czerwiec 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Lipiec 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Sierpień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Wrzesień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Październik 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Listopad 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Grudzień 42 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 593,00 zł
Rocznie 511 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 991 zł
Zaliczka na podatek 11 967 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 349,00 0,00 0,00 0,00 3 991,41 0,00 11 967,00 0,00 28 390,59
Luty 44 349,00 0,00 0,00 0,00 3 991,41 0,00 13 767,00 0,00 26 590,59
Marzec 44 349,00 0,00 0,00 0,00 3 991,41 0,00 13 767,00 0,00 26 590,59
Kwiecień 44 349,00 0,00 0,00 0,00 3 991,41 0,00 13 767,00 0,00 26 590,59
Maj 44 349,00 0,00 0,00 0,00 3 991,41 0,00 13 767,00 0,00 26 590,59
Czerwiec 44 349,00 0,00 0,00 0,00 3 991,41 0,00 13 767,00 0,00 26 590,59
Lipiec 44 349,00 176,27 72,24 0,00 3 991,41 15,08 13 682,00 0,00 26 412,00
Sierpień 44 349,00 176,27 72,24 0,00 3 991,41 15,08 13 682,00 0,00 26 412,00
Wrzesień 44 349,00 176,27 72,24 0,00 3 991,41 15,08 13 682,00 0,00 26 412,00
Październik 44 349,00 176,27 72,24 0,00 3 991,41 15,08 13 682,00 0,00 26 412,00
Listopad 44 349,00 176,27 72,24 0,00 3 991,41 15,08 13 682,00 0,00 26 412,00
Grudzień 44 349,00 176,27 72,24 0,00 3 991,41 15,08 13 682,00 0,00 26 412,00
Rocznie 532 188,00 1 057,62 433,44 0,00 47 896,92 0,00 162 894,00 0,00 319 815,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 391 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.