Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 5 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Luty 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Marzec 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Kwiecień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Maj 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Czerwiec 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Lipiec 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Sierpień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Wrzesień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Październik 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Listopad 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Grudzień 5 090,00 496,78 76,35 124,71 395,29 4 142,00 197,00 3 799,87
Rocznie 61 080,00 5 961,36 916,20 1 496,52 2 364,48 49 704,00 0,00 45 598,44
Wynagrodzenie pracownika 5 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Luty 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Marzec 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Kwiecień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Maj 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Czerwiec 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Lipiec 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Sierpień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Wrzesień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Październik 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Listopad 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Grudzień 5 090,00 496,78 330,85 85,00 129,80 6 132,43 zł
Rocznie 61 080,00 5 961,36 3 970,20 1 020,00 1 557,60 73 589,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 415 zł
Całość - kwota brutto 4 874 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Luty 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Marzec 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Kwiecień 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Maj 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Czerwiec 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Lipiec 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Sierpień 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Wrzesień 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Październik 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Listopad 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Grudzień 4 874,00 475,70 73,11 0,00 389,27 3 460,00 415,00 3 520,72
Rocznie 58 488,00 5 708,40 877,32 0,00 4 671,24 41 520,00 312,00 42 248,64
Wynagrodzenie pracownika 4 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 791 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Luty 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Marzec 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Kwiecień 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Maj 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Czerwiec 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Lipiec 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Sierpień 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Wrzesień 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Październik 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Listopad 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Grudzień 4 874,00 475,70 316,81 0,00 124,28 5 790,79 zł
Rocznie 58 488,00 5 708,40 3 801,72 0,00 1 491,36 69 489,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 874 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 521 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 521 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 791 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 579 zł
Całość - kwota brutto 4 259 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Luty 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Marzec 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Kwiecień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Maj 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Czerwiec 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Lipiec 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Sierpień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Wrzesień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Październik 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Listopad 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Grudzień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 407,00 579,00 3 680,00
Rocznie 51 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 884,00 6 948,00 44 160,00
Wynagrodzenie pracownika 4 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Luty 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Marzec 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Kwiecień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Maj 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Czerwiec 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Lipiec 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Sierpień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Wrzesień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Październik 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Listopad 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Grudzień 4 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 259,00 zł
Rocznie 51 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 259 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 399 zł
Zaliczka na podatek 329 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 438 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 438,00 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 329,00 0,00 3 709,58
Luty 4 438,00 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 329,00 0,00 3 709,58
Marzec 4 438,00 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 527,00 0,00 3 511,58
Kwiecień 4 438,00 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 995,00 0,00 3 043,58
Maj 4 438,00 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 995,00 0,00 3 043,58
Czerwiec 4 438,00 0,00 0,00 0,00 399,42 0,00 995,00 0,00 3 043,58
Lipiec 4 438,00 176,27 72,24 0,00 399,42 15,08 911,00 0,00 2 863,99
Sierpień 4 438,00 176,27 72,24 0,00 399,42 15,08 911,00 0,00 2 863,99
Wrzesień 4 438,00 176,27 72,24 0,00 399,42 15,08 911,00 0,00 2 863,99
Październik 4 438,00 176,27 72,24 0,00 399,42 15,08 911,00 0,00 2 863,99
Listopad 4 438,00 176,27 72,24 0,00 399,42 15,08 911,00 0,00 2 863,99
Grudzień 4 438,00 176,27 72,24 0,00 399,42 15,08 911,00 0,00 2 863,99
Rocznie 53 256,00 1 057,62 433,44 0,00 4 793,04 0,00 9 636,00 0,00 37 245,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.