Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 065 zł
Ubezpieczenie rentowe 778 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 272 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 031 zł
Zaliczka na podatek 3 115 zł
Całość - kwota brutto 51 899 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 899,00 5 065,34 778,49 1 271,53 4 030,53 44 534,00 3 115,00 37 638,11
Luty 51 899,00 5 065,34 778,49 1 271,53 4 030,53 44 534,00 3 115,00 37 638,11
Marzec 51 899,00 5 065,34 778,49 1 271,53 4 030,53 44 534,00 5 156,00 35 597,11
Kwiecień 51 899,00 2 143,60 329,43 1 271,53 4 333,90 47 904,00 10 995,00 32 825,54
Maj 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Czerwiec 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Lipiec 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Sierpień 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Wrzesień 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Październik 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Listopad 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Grudzień 51 899,00 0,00 0,00 1 271,53 4 556,47 50 377,00 11 564,00 34 507,00
Rocznie 622 788,00 17 339,62 2 664,90 15 258,36 52 877,25 584 522,00 114 893,00 419 754,87
Wynagrodzenie pracownika 51 899 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 065 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 373 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 867 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 272 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 62 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 899,00 5 065,34 3 373,44 866,71 1 323,43 62 527,92 zł
Luty 51 899,00 5 065,34 3 373,44 866,71 1 323,43 62 527,92 zł
Marzec 51 899,00 5 065,34 3 373,44 866,71 1 323,43 62 527,92 zł
Kwiecień 51 899,00 2 143,60 1 427,58 866,71 1 323,43 57 660,32 zł
Maj 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Czerwiec 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Lipiec 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Sierpień 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Wrzesień 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Październik 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Listopad 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Grudzień 51 899,00 0,00 0,00 866,71 1 323,43 54 089,14 zł
Rocznie 622 788,00 17 339,62 11 547,90 10 400,52 15 881,16 677 957,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 899 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 638 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 638 zł netto poniesie łączny koszt równy 62 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 729 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 879 zł
Zaliczka na podatek 2 521 zł
Całość - kwota brutto 48 569 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 569,00 4 740,33 728,54 0,00 3 879,01 34 480,00 2 521,00 36 700,12
Luty 48 569,00 4 740,33 728,54 0,00 3 879,01 34 480,00 2 521,00 36 700,12
Marzec 48 569,00 4 740,33 728,54 0,00 3 879,01 34 480,00 2 521,00 36 700,12
Kwiecień 48 569,00 3 118,63 479,28 0,00 4 047,40 35 977,00 2 631,00 38 292,69
Maj 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Czerwiec 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Lipiec 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Sierpień 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Wrzesień 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Październik 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Listopad 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Grudzień 48 569,00 0,00 0,00 0,00 4 371,21 38 855,00 2 841,00 41 356,79
Rocznie 582 828,00 17 339,62 2 664,90 0,00 50 654,11 450 257,00 32 922,00 479 247,37
Wynagrodzenie pracownika 48 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 740 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 190 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 57 705 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 569,00 4 740,33 3 156,99 0,00 1 238,51 57 704,83 zł
Luty 48 569,00 4 740,33 3 156,99 0,00 1 238,51 57 704,83 zł
Marzec 48 569,00 4 740,33 3 156,99 0,00 1 238,51 57 704,83 zł
Kwiecień 48 569,00 3 118,63 2 076,93 0,00 1 238,51 55 003,07 zł
Maj 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Czerwiec 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Lipiec 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Sierpień 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Wrzesień 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Październik 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Listopad 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Grudzień 48 569,00 0,00 0,00 0,00 1 238,51 49 807,51 zł
Rocznie 582 828,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 862,12 626 577,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 48 569 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 705 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 777 zł
Całość - kwota brutto 42 477 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Luty 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Marzec 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Kwiecień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Maj 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Czerwiec 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Lipiec 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Sierpień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Wrzesień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Październik 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Listopad 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Grudzień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 982,00 5 777,00 36 700,00
Rocznie 509 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 784,00 69 324,00 440 400,00
Wynagrodzenie pracownika 42 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 42 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Luty 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Marzec 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Kwiecień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Maj 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Czerwiec 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Lipiec 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Sierpień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Wrzesień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Październik 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Listopad 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Grudzień 42 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477,00 zł
Rocznie 509 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 42 477 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 928 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 44 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 44 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 928,00 0,00 32 301,00
Luty 44 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 0,00 30 501,00
Marzec 44 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 0,00 30 501,00
Kwiecień 44 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 0,00 30 501,00
Maj 44 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 0,00 30 501,00
Czerwiec 44 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 0,00 30 501,00
Lipiec 44 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 644,00 0,00 30 321,41
Sierpień 44 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 644,00 0,00 30 321,41
Wrzesień 44 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 644,00 0,00 30 321,41
Październik 44 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 644,00 0,00 30 321,41
Listopad 44 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 644,00 0,00 30 321,41
Grudzień 44 229,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 13 644,00 0,00 30 321,41
Rocznie 530 748,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 162 432,00 0,00 366 734,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 44 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 301 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.