Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3670 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Luty 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Marzec 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Kwiecień 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Maj 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Czerwiec 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Lipiec 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Sierpień 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Wrzesień 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Październik 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Listopad 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Grudzień 5 076,00 495,42 76,14 124,36 277,10 4 130,00 0,00 4 102,98
Rocznie 60 912,00 5 945,04 913,68 1 492,32 3 325,20 49 560,00 0,00 49 235,76
Wynagrodzenie pracownika 5 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 495 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 116 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Luty 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Marzec 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Kwiecień 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Maj 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Czerwiec 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Lipiec 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Sierpień 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Wrzesień 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Październik 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Listopad 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Grudzień 5 076,00 495,42 329,94 84,77 129,44 6 115,57 zł
Rocznie 60 912,00 5 945,04 3 959,28 1 017,24 1 553,28 73 386,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 103 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 103 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 116 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3670 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 474 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Całość - kwota brutto 4 857 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Luty 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Marzec 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Kwiecień 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Maj 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Czerwiec 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Lipiec 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Sierpień 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Wrzesień 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Październik 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Listopad 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Grudzień 4 857,00 474,04 72,86 0,00 387,91 3 448,00 252,00 3 670,19
Rocznie 58 284,00 5 688,48 874,32 0,00 4 654,92 41 376,00 3 024,00 44 042,28
Wynagrodzenie pracownika 4 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 474 zł
Ubezpieczenie rentowe 316 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Luty 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Marzec 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Kwiecień 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Maj 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Czerwiec 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Lipiec 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Sierpień 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Wrzesień 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Październik 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Listopad 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Grudzień 4 857,00 474,04 315,71 0,00 123,86 5 770,61 zł
Rocznie 58 284,00 5 688,48 3 788,52 0,00 1 486,32 69 247,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 857 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3670 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 578 zł
Całość - kwota brutto 4 248 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Luty 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Marzec 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Kwiecień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Maj 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Czerwiec 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Lipiec 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Sierpień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Wrzesień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Październik 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Listopad 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Grudzień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 398,00 578,00 3 670,00
Rocznie 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 776,00 6 936,00 44 040,00
Wynagrodzenie pracownika 4 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 248 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Luty 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Marzec 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Kwiecień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Maj 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Czerwiec 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Lipiec 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Sierpień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Wrzesień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Październik 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Listopad 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Grudzień 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 zł
Rocznie 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 248 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 248 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3670 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 327 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 426 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 4 099,00
Luty 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 4 099,00
Marzec 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00 0,00 3 907,00
Kwiecień 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,00 0,00 3 435,00
Maj 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,00 0,00 3 435,00
Czerwiec 4 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,00 0,00 3 435,00
Lipiec 4 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 907,00 0,00 3 255,41
Sierpień 4 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 907,00 0,00 3 255,41
Wrzesień 4 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 907,00 0,00 3 255,41
Październik 4 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 907,00 0,00 3 255,41
Listopad 4 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 907,00 0,00 3 255,41
Grudzień 4 426,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 907,00 0,00 3 255,41
Rocznie 53 112,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 9 588,00 0,00 41 942,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 099 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.