Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 37 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 382 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Luty 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Marzec 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Kwiecień 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Maj 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Czerwiec 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Lipiec 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Sierpień 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Wrzesień 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Październik 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Listopad 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Grudzień 382,00 37,28 5,73 9,36 0,00 80,00 0,00 329,63
Rocznie 4 584,00 447,36 68,76 112,32 0,00 960,00 0,00 3 955,56
Wynagrodzenie pracownika 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 37 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 6 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Luty 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Marzec 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Kwiecień 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Maj 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Czerwiec 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Lipiec 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Sierpień 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Wrzesień 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Październik 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Listopad 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Grudzień 382,00 37,28 24,83 6,38 9,74 460,23 zł
Rocznie 4 584,00 447,36 297,96 76,56 116,88 5 522,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 35 zł
Zaliczka na podatek 23 zł
Całość - kwota brutto 437 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Luty 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Marzec 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Kwiecień 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Maj 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Czerwiec 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Lipiec 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Sierpień 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Wrzesień 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Październik 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Listopad 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Grudzień 437,00 42,65 6,56 0,00 34,90 310,00 23,00 329,89
Rocznie 5 244,00 511,80 78,72 0,00 418,80 3 720,00 276,00 3 958,68
Wynagrodzenie pracownika 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Luty 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Marzec 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Kwiecień 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Maj 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Czerwiec 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Lipiec 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Sierpień 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Wrzesień 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Październik 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Listopad 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Grudzień 437,00 42,65 28,41 0,00 11,15 519,21 zł
Rocznie 5 244,00 511,80 340,92 0,00 133,80 6 230,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 437 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 382 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Luty 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Marzec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Kwiecień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Maj 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Czerwiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Lipiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Sierpień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Wrzesień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Październik 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Listopad 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Grudzień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Rocznie 4 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 960,00
Wynagrodzenie pracownika 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 382 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Luty 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Marzec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Kwiecień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Maj 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Czerwiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Lipiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Sierpień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Wrzesień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Październik 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Listopad 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Grudzień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Rocznie 4 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 382 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 330 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Luty 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Marzec 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Kwiecień 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Maj 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Czerwiec 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Lipiec 330,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 66,41
Sierpień 330,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 66,41
Wrzesień 330,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 66,41
Październik 330,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 66,41
Listopad 330,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 66,41
Grudzień 330,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 66,41
Rocznie 3 960,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 378,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 330 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.