Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 38 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 30 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 386 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Luty 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Marzec 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Kwiecień 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Maj 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Czerwiec 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Lipiec 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Sierpień 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Wrzesień 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Październik 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Listopad 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Grudzień 386,00 37,67 5,79 9,46 29,98 83,00 0,00 303,10
Rocznie 4 632,00 452,04 69,48 113,52 0,00 996,00 0,00 3 637,20
Wynagrodzenie pracownika 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 38 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 6 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Luty 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Marzec 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Kwiecień 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Maj 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Czerwiec 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Lipiec 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Sierpień 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Wrzesień 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Październik 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Listopad 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Grudzień 386,00 37,67 25,09 6,45 9,85 465,06 zł
Rocznie 4 632,00 452,04 301,08 77,40 118,20 5 580,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 386 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 303 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 303 zł netto poniesie łączny koszt równy 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 35 zł
Zaliczka na podatek 38 zł
Całość - kwota brutto 441 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Luty 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Marzec 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Kwiecień 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Maj 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Czerwiec 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Lipiec 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Sierpień 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Wrzesień 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Październik 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Listopad 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Grudzień 441,00 43,04 6,62 0,00 35,22 313,00 38,00 318,56
Rocznie 5 292,00 516,48 79,44 0,00 422,64 3 756,00 24,00 3 822,72
Wynagrodzenie pracownika 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 43 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 11 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Luty 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Marzec 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Kwiecień 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Maj 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Czerwiec 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Lipiec 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Sierpień 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Wrzesień 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Październik 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Listopad 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Grudzień 441,00 43,04 28,67 0,00 11,24 523,95 zł
Rocznie 5 292,00 516,48 344,04 0,00 134,88 6 287,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 319 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 319 zł netto poniesie łączny koszt równy 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 382 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Luty 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Marzec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Kwiecień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Maj 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Czerwiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Lipiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Sierpień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Wrzesień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Październik 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Listopad 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Grudzień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 52,00 330,00
Rocznie 4 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 672,00 624,00 3 960,00
Wynagrodzenie pracownika 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 382 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Luty 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Marzec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Kwiecień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Maj 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Czerwiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Lipiec 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Sierpień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Wrzesień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Październik 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Listopad 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Grudzień 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 zł
Rocznie 4 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 382 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 63 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 334 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 63,10
Luty 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 63,10
Marzec 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 63,10
Kwiecień 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 63,10
Maj 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 63,10
Czerwiec 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 63,10
Lipiec 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -200,49
Sierpień 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -200,49
Wrzesień 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -200,49
Październik 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -200,49
Listopad 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -200,49
Grudzień 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -200,49
Rocznie 4 008,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -824,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 334 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.