Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3590 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 279 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 3 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Luty 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Marzec 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Kwiecień 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Maj 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Czerwiec 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Lipiec 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Sierpień 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Wrzesień 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Październik 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Listopad 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Grudzień 3 590,00 350,38 53,85 87,96 278,80 2 848,00 200,00 2 619,01
Rocznie 43 080,00 4 204,56 646,20 1 055,52 3 345,60 34 176,00 2 400,00 31 428,12
Wynagrodzenie pracownika 3 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Luty 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Marzec 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Kwiecień 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Maj 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Czerwiec 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Lipiec 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Sierpień 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Wrzesień 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Październik 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Listopad 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Grudzień 3 590,00 350,38 233,35 59,95 91,55 4 325,23 zł
Rocznie 43 080,00 4 204,56 2 800,20 719,40 1 098,60 51 902,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 619 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3590 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 287 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 3 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Luty 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Marzec 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Kwiecień 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Maj 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Czerwiec 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Lipiec 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Sierpień 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Wrzesień 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Październik 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Listopad 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Grudzień 3 590,00 350,38 53,85 0,00 286,72 2 549,00 186,00 2 713,05
Rocznie 43 080,00 4 204,56 646,20 0,00 3 440,64 30 588,00 2 232,00 32 556,60
Wynagrodzenie pracownika 3 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Luty 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Marzec 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Kwiecień 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Maj 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Czerwiec 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Lipiec 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Sierpień 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Wrzesień 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Październik 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Listopad 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Grudzień 3 590,00 350,38 233,35 0,00 91,55 4 265,28 zł
Rocznie 43 080,00 4 204,56 2 800,20 0,00 1 098,60 51 183,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3590 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 488 zł
Całość - kwota brutto 3 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Luty 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Marzec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Kwiecień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Maj 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Czerwiec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Lipiec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Sierpień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Wrzesień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Październik 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Listopad 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Grudzień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 872,00 488,00 3 102,00
Rocznie 43 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 464,00 5 856,00 37 224,00
Wynagrodzenie pracownika 3 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Luty 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Marzec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Kwiecień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Maj 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Czerwiec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Lipiec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Sierpień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Wrzesień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Październik 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Listopad 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Grudzień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 590,00 zł
Rocznie 43 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 102 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3590 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 590 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Luty 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Marzec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Kwiecień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Maj 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Czerwiec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Lipiec 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Sierpień 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Wrzesień 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Październik 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Listopad 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Grudzień 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Rocznie 43 080,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 604,00 0,00 34 423,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ