Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3580 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 580 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 278 zł
Zaliczka na podatek 41 zł
Całość - kwota brutto 3 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Luty 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Marzec 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Kwiecień 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Maj 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Czerwiec 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Lipiec 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Sierpień 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Wrzesień 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Październik 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Listopad 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Grudzień 3 580,00 349,41 53,70 87,71 278,03 2 839,00 41,00 2 770,15
Rocznie 42 960,00 4 192,92 644,40 1 052,52 488,16 34 068,00 0,00 33 241,80
Wynagrodzenie pracownika 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Luty 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Marzec 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Kwiecień 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Maj 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Czerwiec 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Lipiec 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Sierpień 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Wrzesień 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Październik 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Listopad 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Grudzień 3 580,00 349,41 232,70 59,79 91,29 4 313,19 zł
Rocznie 42 960,00 4 192,92 2 792,40 717,48 1 095,48 51 758,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3580 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 3 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Luty 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Marzec 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Kwiecień 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Maj 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Czerwiec 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Lipiec 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Sierpień 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Wrzesień 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Październik 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Listopad 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Grudzień 3 580,00 349,41 53,70 0,00 285,92 2 542,00 305,00 2 585,93
Rocznie 42 960,00 4 192,92 644,40 0,00 3 431,04 30 504,00 228,00 31 031,16
Wynagrodzenie pracownika 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Luty 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Marzec 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Kwiecień 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Maj 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Czerwiec 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Lipiec 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Sierpień 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Wrzesień 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Październik 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Listopad 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Grudzień 3 580,00 349,41 232,70 0,00 91,29 4 253,40 zł
Rocznie 42 960,00 4 192,92 2 792,40 0,00 1 095,48 51 040,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 586 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3580 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 487 zł
Całość - kwota brutto 3 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Luty 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Marzec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Kwiecień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Maj 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Czerwiec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Lipiec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Sierpień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Wrzesień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Październik 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Listopad 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Grudzień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 864,00 487,00 3 093,00
Rocznie 42 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 368,00 5 844,00 37 116,00
Wynagrodzenie pracownika 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Luty 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Marzec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Kwiecień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Maj 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Czerwiec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Lipiec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Sierpień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Wrzesień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Październik 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Listopad 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Grudzień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580,00 zł
Rocznie 42 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3580 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 580 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 580,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 184,00 0,00 3 073,80
Luty 3 580,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 184,00 0,00 3 073,80
Marzec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 184,00 0,00 3 073,80
Kwiecień 3 580,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 532,00 0,00 2 725,80
Maj 3 580,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 721,00 0,00 2 536,80
Czerwiec 3 580,00 0,00 0,00 0,00 322,20 0,00 721,00 0,00 2 536,80
Lipiec 3 580,00 176,27 72,24 0,00 322,20 15,08 636,00 0,00 2 358,21
Sierpień 3 580,00 176,27 72,24 0,00 322,20 15,08 636,00 0,00 2 358,21
Wrzesień 3 580,00 176,27 72,24 0,00 322,20 15,08 636,00 0,00 2 358,21
Październik 3 580,00 176,27 72,24 0,00 322,20 15,08 636,00 0,00 2 358,21
Listopad 3 580,00 176,27 72,24 0,00 322,20 15,08 636,00 0,00 2 358,21
Grudzień 3 580,00 176,27 72,24 0,00 322,20 15,08 636,00 0,00 2 358,21
Rocznie 42 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 866,40 0,00 6 342,00 0,00 31 170,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 074 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.