Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 384 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Całość - kwota brutto 4 939 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Luty 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Marzec 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Kwiecień 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Maj 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Czerwiec 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Lipiec 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Sierpień 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Wrzesień 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Październik 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Listopad 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Grudzień 4 939,00 482,05 74,09 121,01 383,57 4 012,00 308,00 3 570,28
Rocznie 59 268,00 5 784,60 889,08 1 452,12 4 602,84 48 144,00 3 696,00 42 843,36
Wynagrodzenie pracownika 4 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 951 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Luty 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Marzec 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Kwiecień 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Maj 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Czerwiec 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Lipiec 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Sierpień 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Wrzesień 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Październik 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Listopad 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Grudzień 4 939,00 482,05 321,04 82,48 125,95 5 950,52 zł
Rocznie 59 268,00 5 784,60 3 852,48 989,76 1 511,40 71 406,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 939 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 951 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Całość - kwota brutto 4 724 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Luty 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Marzec 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Kwiecień 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Maj 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Czerwiec 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Lipiec 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Sierpień 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Wrzesień 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Październik 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Listopad 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Grudzień 4 724,00 461,06 70,86 0,00 377,29 3 354,00 245,00 3 569,79
Rocznie 56 688,00 5 532,72 850,32 0,00 4 527,48 40 248,00 2 940,00 42 837,48
Wynagrodzenie pracownika 4 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Luty 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Marzec 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Kwiecień 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Maj 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Czerwiec 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Lipiec 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Sierpień 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Wrzesień 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Październik 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Listopad 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Grudzień 4 724,00 461,06 307,06 0,00 120,46 5 612,58 zł
Rocznie 56 688,00 5 532,72 3 684,72 0,00 1 445,52 67 350,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 724 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 562 zł
Całość - kwota brutto 4 132 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Luty 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Marzec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Kwiecień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Maj 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Czerwiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Lipiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Sierpień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Wrzesień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Październik 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Listopad 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Grudzień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Rocznie 49 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00 6 744,00 42 840,00
Wynagrodzenie pracownika 4 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Luty 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Marzec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Kwiecień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Maj 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Czerwiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Lipiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Sierpień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Wrzesień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Październik 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Listopad 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Grudzień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Rocznie 49 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 309 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 377,00 0,00 3 569,66
Luty 4 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 377,00 0,00 3 569,66
Marzec 4 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 377,00 0,00 3 569,66
Kwiecień 4 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 377,00 0,00 3 569,66
Maj 4 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 377,00 0,00 3 569,66
Czerwiec 4 309,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 377,00 0,00 3 569,66
Lipiec 4 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 338,00 0,00 3 380,97
Sierpień 4 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 338,00 0,00 3 380,97
Wrzesień 4 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 338,00 0,00 3 380,97
Październik 4 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 338,00 0,00 3 380,97
Listopad 4 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 338,00 0,00 3 380,97
Grudzień 4 309,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 338,00 0,00 3 380,97
Rocznie 51 708,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 290,00 0,00 41 703,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 309 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ