Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 4 935 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Luty 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Marzec 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Kwiecień 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Maj 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Czerwiec 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Lipiec 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Sierpień 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Wrzesień 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Październik 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Listopad 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Grudzień 4 935,00 481,66 74,03 120,91 383,26 4 008,00 181,00 3 694,14
Rocznie 59 220,00 5 779,92 888,36 1 450,92 2 171,52 48 096,00 0,00 44 329,68
Wynagrodzenie pracownika 4 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 946 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Luty 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Marzec 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Kwiecień 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Maj 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Czerwiec 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Lipiec 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Sierpień 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Wrzesień 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Październik 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Listopad 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Grudzień 4 935,00 481,66 320,78 82,41 125,85 5 945,70 zł
Rocznie 59 220,00 5 779,92 3 849,36 988,92 1 510,20 71 348,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 694 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 694 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 946 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 416 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 378 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Całość - kwota brutto 4 729 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Luty 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Marzec 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Kwiecień 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Maj 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Czerwiec 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Lipiec 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Sierpień 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Wrzesień 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Październik 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Listopad 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Grudzień 4 729,00 461,55 70,94 0,00 377,69 3 357,00 403,00 3 415,98
Rocznie 56 748,00 5 538,60 851,28 0,00 4 532,28 40 284,00 300,00 40 991,76
Wynagrodzenie pracownika 4 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Luty 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Marzec 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Kwiecień 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Maj 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Czerwiec 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Lipiec 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Sierpień 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Wrzesień 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Październik 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Listopad 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Grudzień 4 729,00 461,55 307,39 0,00 120,59 5 618,53 zł
Rocznie 56 748,00 5 538,60 3 688,68 0,00 1 447,08 67 422,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 729 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 416 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 416 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 562 zł
Całość - kwota brutto 4 132 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Luty 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Marzec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Kwiecień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Maj 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Czerwiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Lipiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Sierpień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Wrzesień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Październik 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Listopad 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Grudzień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 306,00 562,00 3 570,00
Rocznie 49 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 672,00 6 744,00 42 840,00
Wynagrodzenie pracownika 4 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Luty 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Marzec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Kwiecień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Maj 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Czerwiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Lipiec 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Sierpień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Wrzesień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Październik 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Listopad 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Grudzień 4 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 132,00 zł
Rocznie 49 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3570 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 570 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 305 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 305,00 0,00 0,00 0,00 387,45 0,00 307,00 0,00 3 610,55
Luty 4 305,00 0,00 0,00 0,00 387,45 0,00 307,00 0,00 3 610,55
Marzec 4 305,00 0,00 0,00 0,00 387,45 0,00 444,00 0,00 3 473,55
Kwiecień 4 305,00 0,00 0,00 0,00 387,45 0,00 953,00 0,00 2 964,55
Maj 4 305,00 0,00 0,00 0,00 387,45 0,00 953,00 0,00 2 964,55
Czerwiec 4 305,00 0,00 0,00 0,00 387,45 0,00 953,00 0,00 2 964,55
Lipiec 4 305,00 176,27 72,24 0,00 387,45 15,08 868,00 0,00 2 785,96
Sierpień 4 305,00 176,27 72,24 0,00 387,45 15,08 868,00 0,00 2 785,96
Wrzesień 4 305,00 176,27 72,24 0,00 387,45 15,08 868,00 0,00 2 785,96
Październik 4 305,00 176,27 72,24 0,00 387,45 15,08 868,00 0,00 2 785,96
Listopad 4 305,00 176,27 72,24 0,00 387,45 15,08 868,00 0,00 2 785,96
Grudzień 4 305,00 176,27 72,24 0,00 387,45 15,08 868,00 0,00 2 785,96
Rocznie 51 660,00 1 057,62 433,44 0,00 4 649,40 0,00 9 125,00 0,00 36 304,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 611 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.