Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3570 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 570 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Całość - kwota brutto 3 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Luty 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Marzec 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Kwiecień 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Maj 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Czerwiec 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Lipiec 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Sierpień 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Wrzesień 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Październik 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Listopad 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Grudzień 3 570,00 348,43 53,55 87,47 277,25 2 831,00 40,00 2 763,30
Rocznie 42 840,00 4 181,16 642,60 1 049,64 476,64 33 972,00 0,00 33 159,60
Wynagrodzenie pracownika 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Luty 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Marzec 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Kwiecień 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Maj 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Czerwiec 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Lipiec 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Sierpień 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Wrzesień 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Październik 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Listopad 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Grudzień 3 570,00 348,43 232,05 59,62 91,04 4 301,14 zł
Rocznie 42 840,00 4 181,16 2 784,60 715,44 1 092,48 51 613,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3570 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 285 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Całość - kwota brutto 3 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Luty 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Marzec 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Kwiecień 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Maj 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Czerwiec 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Lipiec 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Sierpień 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Wrzesień 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Październik 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Listopad 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Grudzień 3 570,00 348,43 53,55 0,00 285,12 2 534,00 304,00 2 578,82
Rocznie 42 840,00 4 181,16 642,60 0,00 3 421,44 30 408,00 228,00 30 945,84
Wynagrodzenie pracownika 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 242 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Luty 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Marzec 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Kwiecień 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Maj 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Czerwiec 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Lipiec 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Sierpień 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Wrzesień 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Październik 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Listopad 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Grudzień 3 570,00 348,43 232,05 0,00 91,04 4 241,52 zł
Rocznie 42 840,00 4 181,16 2 784,60 0,00 1 092,48 50 898,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 242 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3570 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Całość - kwota brutto 3 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Luty 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Marzec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Kwiecień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Maj 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Czerwiec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Lipiec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Sierpień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Wrzesień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Październik 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Listopad 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Grudzień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 856,00 486,00 3 084,00
Rocznie 42 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 272,00 5 832,00 37 008,00
Wynagrodzenie pracownika 3 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Luty 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Marzec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Kwiecień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Maj 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Czerwiec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Lipiec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Sierpień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Wrzesień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Październik 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Listopad 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Grudzień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 570,00 zł
Rocznie 42 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3570 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 321 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 182,00 0,00 3 066,70
Luty 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 182,00 0,00 3 066,70
Marzec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 182,00 0,00 3 066,70
Kwiecień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 524,00 0,00 2 724,70
Maj 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 717,00 0,00 2 531,70
Czerwiec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 717,00 0,00 2 531,70
Lipiec 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Sierpień 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Wrzesień 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Październik 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Listopad 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Grudzień 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Rocznie 42 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 855,60 0,00 6 302,00 0,00 31 100,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 067 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.