Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Luty 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Marzec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Kwiecień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Maj 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Czerwiec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Lipiec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Sierpień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Wrzesień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Październik 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Listopad 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Grudzień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 382,09 3 995,00 179,00 3 684,38
Rocznie 59 040,00 5 762,28 885,60 1 446,48 2 152,80 47 940,00 0,00 44 212,56
Wynagrodzenie pracownika 4 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Luty 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Marzec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Kwiecień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Maj 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Czerwiec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Lipiec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Sierpień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Wrzesień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Październik 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Listopad 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Grudzień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Rocznie 59 040,00 5 762,28 3 837,60 985,92 1 505,52 71 131,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 684 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 684 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 402 zł
Całość - kwota brutto 4 715 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Luty 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Marzec 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Kwiecień 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Maj 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Czerwiec 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Lipiec 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Sierpień 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Wrzesień 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Październik 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Listopad 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Grudzień 4 715,00 460,18 70,73 0,00 376,57 3 347,00 402,00 3 405,88
Rocznie 56 580,00 5 522,16 848,76 0,00 4 518,84 40 164,00 300,00 40 870,56
Wynagrodzenie pracownika 4 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Luty 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Marzec 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Kwiecień 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Maj 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Czerwiec 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Lipiec 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Sierpień 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Wrzesień 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Październik 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Listopad 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Grudzień 4 715,00 460,18 306,48 0,00 120,24 5 601,90 zł
Rocznie 56 580,00 5 522,16 3 677,76 0,00 1 442,88 67 222,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 406 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 406 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 560 zł
Całość - kwota brutto 4 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Luty 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Marzec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Kwiecień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Maj 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Czerwiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Lipiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Sierpień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Wrzesień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Październik 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Listopad 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Grudzień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Rocznie 49 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 552,00 6 720,00 42 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Luty 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Marzec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Kwiecień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Maj 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Czerwiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Lipiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Sierpień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Wrzesień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Październik 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Listopad 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Grudzień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Rocznie 49 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 386 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 293 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 293,00 0,00 0,00 0,00 386,37 0,00 305,00 0,00 3 601,63
Luty 4 293,00 0,00 0,00 0,00 386,37 0,00 305,00 0,00 3 601,63
Marzec 4 293,00 0,00 0,00 0,00 386,37 0,00 437,00 0,00 3 469,63
Kwiecień 4 293,00 0,00 0,00 0,00 386,37 0,00 949,00 0,00 2 957,63
Maj 4 293,00 0,00 0,00 0,00 386,37 0,00 949,00 0,00 2 957,63
Czerwiec 4 293,00 0,00 0,00 0,00 386,37 0,00 949,00 0,00 2 957,63
Lipiec 4 293,00 176,27 72,24 0,00 386,37 15,08 864,00 0,00 2 779,04
Sierpień 4 293,00 176,27 72,24 0,00 386,37 15,08 864,00 0,00 2 779,04
Wrzesień 4 293,00 176,27 72,24 0,00 386,37 15,08 864,00 0,00 2 779,04
Październik 4 293,00 176,27 72,24 0,00 386,37 15,08 864,00 0,00 2 779,04
Listopad 4 293,00 176,27 72,24 0,00 386,37 15,08 864,00 0,00 2 779,04
Grudzień 4 293,00 176,27 72,24 0,00 386,37 15,08 864,00 0,00 2 779,04
Rocznie 51 516,00 1 057,62 433,44 0,00 4 636,44 0,00 9 078,00 0,00 36 220,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 602 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.