Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Całość - kwota brutto 4 924 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Luty 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Marzec 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Kwiecień 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Maj 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Czerwiec 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Lipiec 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Sierpień 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Wrzesień 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Październik 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Listopad 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Grudzień 4 924,00 480,58 73,86 120,64 382,40 3 999,00 307,00 3 559,52
Rocznie 59 088,00 5 766,96 886,32 1 447,68 4 588,80 47 988,00 3 684,00 42 714,24
Wynagrodzenie pracownika 4 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 481 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 932 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Luty 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Marzec 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Kwiecień 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Maj 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Czerwiec 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Lipiec 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Sierpień 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Wrzesień 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Październik 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Listopad 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Grudzień 4 924,00 480,58 320,06 82,23 125,56 5 932,43 zł
Rocznie 59 088,00 5 766,96 3 840,72 986,76 1 506,72 71 189,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 924 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 932 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 4 711 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Luty 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Marzec 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Kwiecień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Maj 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Czerwiec 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Lipiec 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Sierpień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Wrzesień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Październik 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Listopad 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Grudzień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Rocznie 56 532,00 5 517,48 848,04 0,00 4 515,00 40 128,00 2 928,00 42 723,48
Wynagrodzenie pracownika 4 711 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Luty 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Marzec 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Kwiecień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Maj 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Czerwiec 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Lipiec 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Sierpień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Wrzesień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Październik 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Listopad 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Grudzień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Rocznie 56 532,00 5 517,48 3 674,64 0,00 1 441,56 67 165,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 560 zł
Całość - kwota brutto 4 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Luty 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Marzec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Kwiecień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Maj 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Czerwiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Lipiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Sierpień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Wrzesień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Październik 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Listopad 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Grudzień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Rocznie 49 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 552,00 6 720,00 42 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Luty 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Marzec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Kwiecień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Maj 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Czerwiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Lipiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Sierpień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Wrzesień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Październik 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Listopad 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Grudzień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Rocznie 49 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 300 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 358,00 0,00 3 560,19
Luty 4 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 358,00 0,00 3 560,19
Marzec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 358,00 0,00 3 560,19
Kwiecień 4 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 358,00 0,00 3 560,19
Maj 4 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 358,00 0,00 3 560,19
Czerwiec 4 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 358,00 0,00 3 560,19
Lipiec 4 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 317,00 0,00 3 355,99
Sierpień 4 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 317,00 0,00 3 355,99
Wrzesień 4 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 317,00 0,00 3 355,99
Październik 4 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 317,00 0,00 3 355,99
Listopad 4 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 317,00 0,00 3 355,99
Grudzień 4 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 317,00 0,00 3 355,99
Rocznie 51 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 050,00 0,00 41 497,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ