Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Luty 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Marzec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Kwiecień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Maj 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Czerwiec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Lipiec 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Sierpień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Wrzesień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Październik 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Listopad 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Grudzień 4 920,00 480,19 73,80 120,54 254,15 3 995,00 0,00 3 991,32
Rocznie 59 040,00 5 762,28 885,60 1 446,48 3 049,80 47 940,00 0,00 47 895,84
Wynagrodzenie pracownika 4 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 320 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Luty 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Marzec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Kwiecień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Maj 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Czerwiec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Lipiec 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Sierpień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Wrzesień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Październik 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Listopad 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Grudzień 4 920,00 480,19 319,80 82,16 125,46 5 927,61 zł
Rocznie 59 040,00 5 762,28 3 837,60 985,92 1 505,52 71 131,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 991 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 991 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 4 711 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Luty 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Marzec 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Kwiecień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Maj 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Czerwiec 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Lipiec 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Sierpień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Wrzesień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Październik 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Listopad 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Grudzień 4 711,00 459,79 70,67 0,00 376,25 3 344,00 244,00 3 560,29
Rocznie 56 532,00 5 517,48 848,04 0,00 4 515,00 40 128,00 2 928,00 42 723,48
Wynagrodzenie pracownika 4 711 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Luty 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Marzec 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Kwiecień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Maj 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Czerwiec 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Lipiec 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Sierpień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Wrzesień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Październik 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Listopad 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Grudzień 4 711,00 459,79 306,22 0,00 120,13 5 597,14 zł
Rocznie 56 532,00 5 517,48 3 674,64 0,00 1 441,56 67 165,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 560 zł
Całość - kwota brutto 4 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Luty 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Marzec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Kwiecień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Maj 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Czerwiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Lipiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Sierpień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Wrzesień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Październik 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Listopad 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Grudzień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,00 560,00 3 560,00
Rocznie 49 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 552,00 6 720,00 42 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Luty 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Marzec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Kwiecień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Maj 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Czerwiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Lipiec 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Sierpień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Wrzesień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Październik 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Listopad 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Grudzień 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 zł
Rocznie 49 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 560 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3560 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 560 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 293 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 3 988,00
Luty 4 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 3 988,00
Marzec 4 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 3 856,00
Kwiecień 4 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00 0,00 3 344,00
Maj 4 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00 0,00 3 344,00
Czerwiec 4 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00 0,00 3 344,00
Lipiec 4 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 864,00 0,00 3 165,41
Sierpień 4 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 864,00 0,00 3 165,41
Wrzesień 4 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 864,00 0,00 3 165,41
Październik 4 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 864,00 0,00 3 165,41
Listopad 4 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 864,00 0,00 3 165,41
Grudzień 4 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 864,00 0,00 3 165,41
Rocznie 51 516,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 9 078,00 0,00 40 856,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 988 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.