Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3560 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 560 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 39 zł
Całość - kwota brutto 3 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Luty 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Marzec 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Kwiecień 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Maj 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Czerwiec 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Lipiec 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Sierpień 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Wrzesień 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Październik 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Listopad 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Grudzień 3 560,00 347,46 53,40 87,22 276,47 2 822,00 39,00 2 756,45
Rocznie 42 720,00 4 169,52 640,80 1 046,64 463,68 33 864,00 0,00 33 077,40
Wynagrodzenie pracownika 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Luty 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Marzec 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Kwiecień 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Maj 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Czerwiec 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Lipiec 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Sierpień 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Wrzesień 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Październik 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Listopad 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Grudzień 3 560,00 347,46 231,40 59,45 90,78 4 289,09 zł
Rocznie 42 720,00 4 169,52 2 776,80 713,40 1 089,36 51 469,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 756 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3560 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 284 zł
Zaliczka na podatek 303 zł
Całość - kwota brutto 3 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Luty 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Marzec 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Kwiecień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Maj 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Czerwiec 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Lipiec 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Sierpień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Wrzesień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Październik 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Listopad 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Grudzień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 303,00 2 571,58
Rocznie 42 720,00 4 169,52 640,80 0,00 3 411,84 30 324,00 228,00 30 858,96
Wynagrodzenie pracownika 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Luty 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Marzec 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Kwiecień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Maj 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Czerwiec 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Lipiec 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Sierpień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Wrzesień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Październik 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Listopad 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Grudzień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Rocznie 42 720,00 4 169,52 2 776,80 0,00 1 089,36 50 755,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 572 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3560 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 484 zł
Całość - kwota brutto 3 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Luty 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Marzec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Kwiecień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Maj 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Czerwiec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Lipiec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Sierpień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Wrzesień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Październik 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Listopad 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Grudzień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,00 484,00 3 076,00
Rocznie 42 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 176,00 5 808,00 36 912,00
Wynagrodzenie pracownika 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Luty 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Marzec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Kwiecień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Maj 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Czerwiec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Lipiec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Sierpień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Wrzesień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Październik 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Listopad 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Grudzień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 zł
Rocznie 42 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 560 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3560 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 560 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 320 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 560 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 560,00 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 180,00 0,00 3 059,60
Luty 3 560,00 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 180,00 0,00 3 059,60
Marzec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 180,00 0,00 3 059,60
Kwiecień 3 560,00 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 516,00 0,00 2 723,60
Maj 3 560,00 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 714,00 0,00 2 525,60
Czerwiec 3 560,00 0,00 0,00 0,00 320,40 0,00 714,00 0,00 2 525,60
Lipiec 3 560,00 176,27 72,24 0,00 320,40 15,08 630,00 0,00 2 346,01
Sierpień 3 560,00 176,27 72,24 0,00 320,40 15,08 630,00 0,00 2 346,01
Wrzesień 3 560,00 176,27 72,24 0,00 320,40 15,08 630,00 0,00 2 346,01
Październik 3 560,00 176,27 72,24 0,00 320,40 15,08 630,00 0,00 2 346,01
Listopad 3 560,00 176,27 72,24 0,00 320,40 15,08 630,00 0,00 2 346,01
Grudzień 3 560,00 176,27 72,24 0,00 320,40 15,08 630,00 0,00 2 346,01
Rocznie 42 720,00 1 057,62 433,44 0,00 3 844,80 0,00 6 264,00 0,00 31 029,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 060 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.