Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 320 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 37 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 29 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Luty 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Marzec 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Kwiecień 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Maj 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Czerwiec 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Lipiec 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Sierpień 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Wrzesień 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Październik 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Listopad 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Grudzień 375,00 36,60 5,63 9,19 29,12 74,00 0,00 294,46
Rocznie 4 500,00 439,20 67,56 110,28 0,00 888,00 0,00 3 533,52
Wynagrodzenie pracownika 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 37 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 6 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 452 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Luty 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Marzec 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Kwiecień 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Maj 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Czerwiec 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Lipiec 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Sierpień 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Wrzesień 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Październik 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Listopad 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Grudzień 375,00 36,60 24,38 6,26 9,57 451,81 zł
Rocznie 4 500,00 439,20 292,56 75,12 114,84 5 421,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 294 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 294 zł netto poniesie łączny koszt równy 452 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 42 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 34 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 427 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Luty 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Marzec 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Kwiecień 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Maj 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Czerwiec 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Lipiec 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Sierpień 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Wrzesień 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Październik 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Listopad 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Grudzień 427,00 41,68 6,41 0,00 34,10 303,00 36,00 308,45
Rocznie 5 124,00 500,16 76,92 0,00 409,20 3 636,00 24,00 3 701,40
Wynagrodzenie pracownika 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 42 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 507 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Luty 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Marzec 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Kwiecień 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Maj 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Czerwiec 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Lipiec 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Sierpień 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Wrzesień 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Październik 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Listopad 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Grudzień 427,00 41,68 27,76 0,00 10,89 507,33 zł
Rocznie 5 124,00 500,16 333,12 0,00 130,68 6 087,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 427 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 308 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 308 zł netto poniesie łączny koszt równy 507 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 50 zł
Całość - kwota brutto 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Luty 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Marzec 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Kwiecień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Maj 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Czerwiec 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Lipiec 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Sierpień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Wrzesień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Październik 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Listopad 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Grudzień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 50,00 320,00
Rocznie 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 600,00 3 840,00
Wynagrodzenie pracownika 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Luty 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Marzec 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Kwiecień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Maj 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Czerwiec 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Lipiec 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Sierpień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Wrzesień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Październik 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Listopad 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Grudzień 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 zł
Rocznie 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 53 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 324 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 324,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 53,10
Luty 324,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 53,10
Marzec 324,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 53,10
Kwiecień 324,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 53,10
Maj 324,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 53,10
Czerwiec 324,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 53,10
Lipiec 324,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -210,49
Sierpień 324,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -210,49
Wrzesień 324,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -210,49
Październik 324,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -210,49
Listopad 324,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -210,49
Grudzień 324,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -210,49
Rocznie 3 888,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -944,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 324 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.