Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3550 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 381 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Całość - kwota brutto 4 906 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Luty 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Marzec 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Kwiecień 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Maj 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Czerwiec 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Lipiec 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Sierpień 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Wrzesień 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Październik 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Listopad 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Grudzień 4 906,00 478,83 73,59 120,20 381,00 3 983,00 178,00 3 674,38
Rocznie 58 872,00 5 745,96 883,08 1 442,40 2 135,52 47 796,00 0,00 44 092,56
Wynagrodzenie pracownika 4 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 911 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Luty 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Marzec 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Kwiecień 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Maj 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Czerwiec 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Lipiec 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Sierpień 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Wrzesień 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Październik 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Listopad 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Grudzień 4 906,00 478,83 318,89 81,93 125,11 5 910,76 zł
Rocznie 58 872,00 5 745,96 3 826,68 983,16 1 501,32 70 929,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 906 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 674 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 674 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 911 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3550 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 4 702 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Luty 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Marzec 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Kwiecień 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Maj 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Czerwiec 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Lipiec 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Sierpień 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Wrzesień 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Październik 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Listopad 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Grudzień 4 702,00 458,92 70,53 0,00 375,53 3 338,00 401,00 3 396,46
Rocznie 56 424,00 5 507,04 846,36 0,00 4 506,36 40 056,00 300,00 40 757,52
Wynagrodzenie pracownika 4 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Luty 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Marzec 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Kwiecień 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Maj 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Czerwiec 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Lipiec 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Sierpień 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Wrzesień 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Październik 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Listopad 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Grudzień 4 702,00 458,92 305,63 0,00 119,90 5 586,45 zł
Rocznie 56 424,00 5 507,04 3 667,56 0,00 1 438,80 67 037,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 702 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 396 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 396 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3550 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 559 zł
Całość - kwota brutto 4 109 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Luty 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Marzec 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Kwiecień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Maj 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Czerwiec 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Lipiec 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Sierpień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Wrzesień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Październik 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Listopad 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Grudzień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 287,00 559,00 3 550,00
Rocznie 49 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 444,00 6 708,00 42 600,00
Wynagrodzenie pracownika 4 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 109 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Luty 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Marzec 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Kwiecień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Maj 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Czerwiec 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Lipiec 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Sierpień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Wrzesień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Październik 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Listopad 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Grudzień 4 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 109,00 zł
Rocznie 49 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 109 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 109 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3550 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 550 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 303 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 281 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 281,00 0,00 0,00 0,00 385,29 0,00 303,00 0,00 3 592,71
Luty 4 281,00 0,00 0,00 0,00 385,29 0,00 303,00 0,00 3 592,71
Marzec 4 281,00 0,00 0,00 0,00 385,29 0,00 429,00 0,00 3 466,71
Kwiecień 4 281,00 0,00 0,00 0,00 385,29 0,00 945,00 0,00 2 950,71
Maj 4 281,00 0,00 0,00 0,00 385,29 0,00 945,00 0,00 2 950,71
Czerwiec 4 281,00 0,00 0,00 0,00 385,29 0,00 945,00 0,00 2 950,71
Lipiec 4 281,00 176,27 72,24 0,00 385,29 15,08 860,00 0,00 2 772,12
Sierpień 4 281,00 176,27 72,24 0,00 385,29 15,08 860,00 0,00 2 772,12
Wrzesień 4 281,00 176,27 72,24 0,00 385,29 15,08 860,00 0,00 2 772,12
Październik 4 281,00 176,27 72,24 0,00 385,29 15,08 860,00 0,00 2 772,12
Listopad 4 281,00 176,27 72,24 0,00 385,29 15,08 860,00 0,00 2 772,12
Grudzień 4 281,00 176,27 72,24 0,00 385,29 15,08 860,00 0,00 2 772,12
Rocznie 51 372,00 1 057,62 433,44 0,00 4 623,48 0,00 9 030,00 0,00 36 136,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 593 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.