Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3550 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 3 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Luty 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Marzec 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Kwiecień 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Maj 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Czerwiec 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Lipiec 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Sierpień 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Wrzesień 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Październik 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Listopad 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Grudzień 3 550,00 346,48 53,25 86,98 275,70 2 813,00 197,00 2 590,59
Rocznie 42 600,00 4 157,76 639,00 1 043,76 3 308,40 33 756,00 2 364,00 31 087,08
Wynagrodzenie pracownika 3 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Luty 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Marzec 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Kwiecień 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Maj 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Czerwiec 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Lipiec 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Sierpień 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Wrzesień 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Październik 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Listopad 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Grudzień 3 550,00 346,48 230,75 59,29 90,53 4 277,05 zł
Rocznie 42 600,00 4 157,76 2 769,00 711,48 1 086,36 51 324,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3550 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 284 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Całość - kwota brutto 3 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Luty 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Marzec 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Kwiecień 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Maj 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Czerwiec 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Lipiec 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Sierpień 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Wrzesień 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Październik 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Listopad 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Grudzień 3 550,00 346,48 53,25 0,00 283,52 2 520,00 184,00 2 682,75
Rocznie 42 600,00 4 157,76 639,00 0,00 3 402,24 30 240,00 2 208,00 32 193,00
Wynagrodzenie pracownika 3 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Luty 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Marzec 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Kwiecień 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Maj 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Czerwiec 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Lipiec 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Sierpień 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Wrzesień 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Październik 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Listopad 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Grudzień 3 550,00 346,48 230,75 0,00 90,53 4 217,76 zł
Rocznie 42 600,00 4 157,76 2 769,00 0,00 1 086,36 50 613,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 683 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3550 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 3 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Luty 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Marzec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Kwiecień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Maj 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Czerwiec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Lipiec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Sierpień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Wrzesień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Październik 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Listopad 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Grudzień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,00 483,00 3 067,00
Rocznie 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 080,00 5 796,00 36 804,00
Wynagrodzenie pracownika 3 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Luty 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Marzec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Kwiecień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Maj 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Czerwiec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Lipiec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Sierpień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Wrzesień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Październik 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Listopad 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Grudzień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 zł
Rocznie 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 550 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3550 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 550 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 550 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 550,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 248,00 0,00 2 939,66
Luty 3 550,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 248,00 0,00 2 939,66
Marzec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 248,00 0,00 2 939,66
Kwiecień 3 550,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 248,00 0,00 2 939,66
Maj 3 550,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 248,00 0,00 2 939,66
Czerwiec 3 550,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 248,00 0,00 2 939,66
Lipiec 3 550,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 209,00 0,00 2 750,97
Sierpień 3 550,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 209,00 0,00 2 750,97
Wrzesień 3 550,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 209,00 0,00 2 750,97
Październik 3 550,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 209,00 0,00 2 750,97
Listopad 3 550,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 209,00 0,00 2 750,97
Grudzień 3 550,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 209,00 0,00 2 750,97
Rocznie 42 600,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 742,00 0,00 34 143,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 940 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ