Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3540 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 971 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 250 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 892 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Luty 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Marzec 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Kwiecień 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Maj 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Czerwiec 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Lipiec 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Sierpień 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Wrzesień 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Październik 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Listopad 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Grudzień 4 892,00 477,46 73,38 119,85 250,07 3 971,00 0,00 3 971,24
Rocznie 58 704,00 5 729,52 880,56 1 438,20 3 000,84 47 652,00 0,00 47 654,88
Wynagrodzenie pracownika 4 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 82 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Luty 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Marzec 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Kwiecień 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Maj 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Czerwiec 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Lipiec 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Sierpień 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Wrzesień 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Październik 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Listopad 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Grudzień 4 892,00 477,46 317,98 81,70 124,74 5 893,88 zł
Rocznie 58 704,00 5 729,52 3 815,76 980,40 1 496,88 70 726,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 892 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 971 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 971 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3540 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Całość - kwota brutto 4 685 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Luty 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Marzec 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Kwiecień 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Maj 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Czerwiec 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Lipiec 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Sierpień 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Wrzesień 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Październik 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Listopad 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Grudzień 4 685,00 457,26 70,28 0,00 374,17 3 326,00 243,00 3 540,29
Rocznie 56 220,00 5 487,12 843,36 0,00 4 490,04 39 912,00 2 916,00 42 483,48
Wynagrodzenie pracownika 4 685 zł
Ubezpieczenie emerytalne 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Luty 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Marzec 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Kwiecień 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Maj 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Czerwiec 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Lipiec 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Sierpień 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Wrzesień 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Październik 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Listopad 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Grudzień 4 685,00 457,26 304,53 0,00 119,47 5 566,26 zł
Rocznie 56 220,00 5 487,12 3 654,36 0,00 1 433,64 66 795,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 685 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3540 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 557 zł
Całość - kwota brutto 4 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Luty 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Marzec 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Kwiecień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Maj 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Czerwiec 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Lipiec 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Sierpień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Wrzesień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Październik 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Listopad 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Grudzień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 278,00 557,00 3 540,00
Rocznie 49 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 336,00 6 684,00 42 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Luty 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Marzec 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Kwiecień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Maj 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Czerwiec 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Lipiec 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Sierpień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Wrzesień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Październik 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Listopad 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Grudzień 4 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 097,00 zł
Rocznie 49 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 540 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3540 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 540 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 269 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 3 968,00
Luty 4 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 0,00 3 968,00
Marzec 4 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 3 847,00
Kwiecień 4 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,00 0,00 3 328,00
Maj 4 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,00 0,00 3 328,00
Czerwiec 4 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,00 0,00 3 328,00
Lipiec 4 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 857,00 0,00 3 148,41
Sierpień 4 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 857,00 0,00 3 148,41
Wrzesień 4 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 857,00 0,00 3 148,41
Październik 4 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 857,00 0,00 3 148,41
Listopad 4 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 857,00 0,00 3 148,41
Grudzień 4 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 857,00 0,00 3 148,41
Rocznie 51 228,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 989,00 0,00 40 657,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 968 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.