Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3530 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 120 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 379 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 4 878 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Luty 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Marzec 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Kwiecień 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Maj 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Czerwiec 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Lipiec 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Sierpień 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Wrzesień 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Październik 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Listopad 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Grudzień 4 878,00 476,09 73,17 119,51 378,83 3 959,00 175,00 3 655,40
Rocznie 58 536,00 5 713,08 878,04 1 434,12 2 100,96 47 508,00 0,00 43 864,80
Wynagrodzenie pracownika 4 878 zł
Ubezpieczenie emerytalne 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 877 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Luty 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Marzec 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Kwiecień 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Maj 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Czerwiec 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Lipiec 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Sierpień 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Wrzesień 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Październik 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Listopad 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Grudzień 4 878,00 476,09 317,07 81,46 124,39 5 877,01 zł
Rocznie 58 536,00 5 713,08 3 804,84 977,52 1 492,68 70 524,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 878 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 655 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 655 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 877 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3530 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 373 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 4 676 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Luty 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Marzec 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Kwiecień 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Maj 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Czerwiec 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Lipiec 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Sierpień 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Wrzesień 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Październik 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Listopad 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Grudzień 4 676,00 456,38 70,14 0,00 373,45 3 320,00 398,00 3 377,63
Rocznie 56 112,00 5 476,56 841,68 0,00 4 481,40 39 840,00 300,00 40 531,56
Wynagrodzenie pracownika 4 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 304 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Luty 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Marzec 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Kwiecień 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Maj 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Czerwiec 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Lipiec 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Sierpień 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Wrzesień 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Październik 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Listopad 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Grudzień 4 676,00 456,38 303,94 0,00 119,24 5 555,56 zł
Rocznie 56 112,00 5 476,56 3 647,28 0,00 1 430,88 66 666,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 676 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 378 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 378 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3530 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 556 zł
Całość - kwota brutto 4 086 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Luty 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Marzec 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Kwiecień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Maj 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Czerwiec 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Lipiec 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Sierpień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Wrzesień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Październik 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Listopad 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Grudzień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 269,00 556,00 3 530,00
Rocznie 49 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 228,00 6 672,00 42 360,00
Wynagrodzenie pracownika 4 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 086 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Luty 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Marzec 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Kwiecień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Maj 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Czerwiec 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Lipiec 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Sierpień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Wrzesień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Październik 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Listopad 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Grudzień 4 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 086,00 zł
Rocznie 49 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 086 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 086 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3530 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 530 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 257 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 257,00 0,00 0,00 0,00 383,13 0,00 299,00 0,00 3 574,87
Luty 4 257,00 0,00 0,00 0,00 383,13 0,00 299,00 0,00 3 574,87
Marzec 4 257,00 0,00 0,00 0,00 383,13 0,00 414,00 0,00 3 459,87
Kwiecień 4 257,00 0,00 0,00 0,00 383,13 0,00 937,00 0,00 2 936,87
Maj 4 257,00 0,00 0,00 0,00 383,13 0,00 937,00 0,00 2 936,87
Czerwiec 4 257,00 0,00 0,00 0,00 383,13 0,00 937,00 0,00 2 936,87
Lipiec 4 257,00 176,27 72,24 0,00 383,13 15,08 853,00 0,00 2 757,28
Sierpień 4 257,00 176,27 72,24 0,00 383,13 15,08 853,00 0,00 2 757,28
Wrzesień 4 257,00 176,27 72,24 0,00 383,13 15,08 853,00 0,00 2 757,28
Październik 4 257,00 176,27 72,24 0,00 383,13 15,08 853,00 0,00 2 757,28
Listopad 4 257,00 176,27 72,24 0,00 383,13 15,08 853,00 0,00 2 757,28
Grudzień 4 257,00 176,27 72,24 0,00 383,13 15,08 853,00 0,00 2 757,28
Rocznie 51 084,00 1 057,62 433,44 0,00 4 597,56 0,00 8 941,00 0,00 35 963,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 257 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 575 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.