Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3530 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 530 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 36 zł
Całość - kwota brutto 3 530 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Luty 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Marzec 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Kwiecień 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Maj 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Czerwiec 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Lipiec 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Sierpień 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Wrzesień 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Październik 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Listopad 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Grudzień 3 530,00 344,53 52,95 86,49 274,14 2 796,00 36,00 2 735,89
Rocznie 42 360,00 4 134,36 635,40 1 037,88 426,24 33 552,00 0,00 32 830,68
Wynagrodzenie pracownika 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Luty 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Marzec 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Kwiecień 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Maj 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Czerwiec 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Lipiec 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Sierpień 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Wrzesień 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Październik 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Listopad 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Grudzień 3 530,00 344,53 229,45 58,95 90,02 4 252,95 zł
Rocznie 42 360,00 4 134,36 2 753,40 707,40 1 080,24 51 035,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 736 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 530 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3530 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 530 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Całość - kwota brutto 3 530 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Luty 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Marzec 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Kwiecień 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Maj 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Czerwiec 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Lipiec 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Sierpień 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Wrzesień 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Październik 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Listopad 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Grudzień 3 530,00 344,53 52,95 0,00 281,93 2 506,00 301,00 2 549,87
Rocznie 42 360,00 4 134,36 635,40 0,00 3 383,16 30 072,00 228,00 30 598,44
Wynagrodzenie pracownika 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Luty 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Marzec 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Kwiecień 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Maj 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Czerwiec 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Lipiec 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Sierpień 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Wrzesień 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Październik 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Listopad 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Grudzień 3 530,00 344,53 229,45 0,00 90,02 4 194,00 zł
Rocznie 42 360,00 4 134,36 2 753,40 0,00 1 080,24 50 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 530 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3530 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 530 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 480 zł
Całość - kwota brutto 3 530 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Luty 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Marzec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Kwiecień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Maj 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Czerwiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Lipiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Sierpień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Wrzesień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Październik 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Listopad 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Grudzień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Rocznie 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 888,00 5 760,00 36 600,00
Wynagrodzenie pracownika 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Luty 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Marzec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Kwiecień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Maj 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Czerwiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Lipiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Sierpień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Wrzesień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Październik 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Listopad 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Grudzień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Rocznie 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 530 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3530 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 530 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 530,00 0,00 0,00 0,00 317,70 0,00 175,00 0,00 3 037,30
Luty 3 530,00 0,00 0,00 0,00 317,70 0,00 175,00 0,00 3 037,30
Marzec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 317,70 0,00 175,00 0,00 3 037,30
Kwiecień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 317,70 0,00 493,00 0,00 2 719,30
Maj 3 530,00 0,00 0,00 0,00 317,70 0,00 705,00 0,00 2 507,30
Czerwiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 317,70 0,00 705,00 0,00 2 507,30
Lipiec 3 530,00 176,27 72,24 0,00 317,70 15,08 620,00 0,00 2 328,71
Sierpień 3 530,00 176,27 72,24 0,00 317,70 15,08 620,00 0,00 2 328,71
Wrzesień 3 530,00 176,27 72,24 0,00 317,70 15,08 620,00 0,00 2 328,71
Październik 3 530,00 176,27 72,24 0,00 317,70 15,08 620,00 0,00 2 328,71
Listopad 3 530,00 176,27 72,24 0,00 317,70 15,08 620,00 0,00 2 328,71
Grudzień 3 530,00 176,27 72,24 0,00 317,70 15,08 620,00 0,00 2 328,71
Rocznie 42 360,00 1 057,62 433,44 0,00 3 812,40 0,00 6 148,00 0,00 30 818,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 037 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.