Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 310 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 35 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 28 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 363 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Luty 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Marzec 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Kwiecień 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Maj 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Czerwiec 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Lipiec 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Sierpień 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Wrzesień 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Październik 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Listopad 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Grudzień 363,00 35,43 5,45 8,89 28,19 63,00 0,00 285,04
Rocznie 4 356,00 425,16 65,40 106,68 0,00 756,00 0,00 3 420,48
Wynagrodzenie pracownika 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 35 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 6 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 437 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Luty 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Marzec 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Kwiecień 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Maj 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Czerwiec 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Lipiec 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Sierpień 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Wrzesień 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Październik 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Listopad 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Grudzień 363,00 35,43 23,60 6,06 9,25 437,34 zł
Rocznie 4 356,00 425,16 283,20 72,72 111,00 5 248,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 363 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 285 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 285 zł netto poniesie łączny koszt równy 437 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 40 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 33 zł
Zaliczka na podatek 35 zł
Całość - kwota brutto 414 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Luty 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Marzec 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Kwiecień 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Maj 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Czerwiec 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Lipiec 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Sierpień 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Wrzesień 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Październik 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Listopad 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Grudzień 414,00 40,41 6,21 0,00 33,06 294,00 35,00 299,04
Rocznie 4 968,00 484,92 74,52 0,00 396,72 3 528,00 24,00 3 588,48
Wynagrodzenie pracownika 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 40 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 492 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Luty 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Marzec 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Kwiecień 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Maj 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Czerwiec 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Lipiec 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Sierpień 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Wrzesień 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Październik 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Listopad 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Grudzień 414,00 40,41 26,91 0,00 10,55 491,87 zł
Rocznie 4 968,00 484,92 322,92 0,00 126,60 5 902,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 299 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 299 zł netto poniesie łączny koszt równy 492 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Całość - kwota brutto 359 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Luty 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Marzec 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Kwiecień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Maj 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Czerwiec 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Lipiec 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Sierpień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Wrzesień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Październik 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Listopad 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Grudzień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 49,00 310,00
Rocznie 4 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 444,00 588,00 3 720,00
Wynagrodzenie pracownika 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Luty 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Marzec 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Kwiecień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Maj 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Czerwiec 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Lipiec 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Sierpień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Wrzesień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Październik 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Listopad 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Grudzień 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 zł
Rocznie 4 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 359 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 314 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 314,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 43,10
Luty 314,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 43,10
Marzec 314,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 43,10
Kwiecień 314,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 43,10
Maj 314,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 43,10
Czerwiec 314,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 43,10
Lipiec 314,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -220,49
Sierpień 314,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -220,49
Wrzesień 314,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -220,49
Październik 314,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -220,49
Listopad 314,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -220,49
Grudzień 314,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -220,49
Rocznie 3 768,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 064,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 314 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.