Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Luty 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Marzec 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Kwiecień 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Maj 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Czerwiec 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Lipiec 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Sierpień 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Wrzesień 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Październik 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Listopad 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Grudzień 4 736,00 462,23 71,04 116,03 227,29 3 837,00 0,00 3 859,41
Rocznie 56 832,00 5 546,76 852,48 1 392,36 2 727,48 46 044,00 0,00 46 312,92
Wynagrodzenie pracownika 4 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 706 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Luty 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Marzec 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Kwiecień 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Maj 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Czerwiec 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Lipiec 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Sierpień 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Wrzesień 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Październik 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Listopad 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Grudzień 4 736,00 462,23 307,84 79,09 120,77 5 705,93 zł
Rocznie 56 832,00 5 546,76 3 694,08 949,08 1 449,24 68 471,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 859 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 859 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 706 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 443 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 363 zł
Zaliczka na podatek 236 zł
Całość - kwota brutto 4 540 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Luty 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Marzec 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Kwiecień 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Maj 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Czerwiec 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Lipiec 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Sierpień 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Wrzesień 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Październik 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Listopad 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Grudzień 4 540,00 443,10 68,10 0,00 362,59 3 223,00 236,00 3 430,21
Rocznie 54 480,00 5 317,20 817,20 0,00 4 351,08 38 676,00 2 832,00 41 162,52
Wynagrodzenie pracownika 4 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 443 zł
Ubezpieczenie rentowe 295 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Luty 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Marzec 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Kwiecień 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Maj 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Czerwiec 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Lipiec 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Sierpień 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Wrzesień 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Październik 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Listopad 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Grudzień 4 540,00 443,10 295,10 0,00 115,77 5 393,97 zł
Rocznie 54 480,00 5 317,20 3 541,20 0,00 1 389,24 64 727,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 540 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 540 zł
Całość - kwota brutto 3 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Luty 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Marzec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Kwiecień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Maj 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Czerwiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Lipiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Sierpień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Wrzesień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Październik 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Listopad 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Grudzień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 540,00 3 430,00
Rocznie 47 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 112,00 6 480,00 41 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Luty 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Marzec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Kwiecień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Maj 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Czerwiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Lipiec 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Sierpień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Wrzesień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Październik 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Listopad 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Grudzień 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970,00 zł
Rocznie 47 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 3 858,00
Luty 4 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 3 858,00
Marzec 4 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 3 797,00
Kwiecień 4 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 3 237,00
Maj 4 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 3 237,00
Czerwiec 4 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 3 237,00
Lipiec 4 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 814,00 0,00 3 058,41
Sierpień 4 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 814,00 0,00 3 058,41
Wrzesień 4 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 814,00 0,00 3 058,41
Październik 4 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 814,00 0,00 3 058,41
Listopad 4 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 814,00 0,00 3 058,41
Grudzień 4 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 814,00 0,00 3 058,41
Rocznie 49 632,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 476,00 0,00 39 574,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 858 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.