Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3470 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 269 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 3 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Luty 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Marzec 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Kwiecień 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Maj 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Czerwiec 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Lipiec 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Sierpień 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Wrzesień 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Październik 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Listopad 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Grudzień 3 470,00 338,67 52,05 85,02 269,48 2 744,00 191,00 2 533,78
Rocznie 41 640,00 4 064,04 624,60 1 020,24 3 233,76 32 928,00 2 292,00 30 405,36
Wynagrodzenie pracownika 3 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 181 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Luty 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Marzec 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Kwiecień 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Maj 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Czerwiec 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Lipiec 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Sierpień 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Wrzesień 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Październik 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Listopad 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Grudzień 3 470,00 338,67 225,55 57,95 88,49 4 180,66 zł
Rocznie 41 640,00 4 064,04 2 706,60 695,40 1 061,88 50 167,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 181 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3470 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 3 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Luty 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Marzec 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Kwiecień 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Maj 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Czerwiec 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Lipiec 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Sierpień 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Wrzesień 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Październik 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Listopad 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Grudzień 3 470,00 338,67 52,05 0,00 277,14 2 463,00 180,00 2 622,14
Rocznie 41 640,00 4 064,04 624,60 0,00 3 325,68 29 556,00 2 160,00 31 465,68
Wynagrodzenie pracownika 3 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 339 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Luty 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Marzec 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Kwiecień 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Maj 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Czerwiec 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Lipiec 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Sierpień 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Wrzesień 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Październik 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Listopad 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Grudzień 3 470,00 338,67 225,55 0,00 88,49 4 122,71 zł
Rocznie 41 640,00 4 064,04 2 706,60 0,00 1 061,88 49 472,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 622 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3470 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 3 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Luty 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Marzec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Kwiecień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Maj 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Czerwiec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Lipiec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Sierpień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Wrzesień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Październik 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Listopad 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Grudzień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 776,00 472,00 2 998,00
Rocznie 41 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 312,00 5 664,00 35 976,00
Wynagrodzenie pracownika 3 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Luty 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Marzec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Kwiecień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Maj 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Czerwiec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Lipiec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Sierpień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Wrzesień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Październik 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Listopad 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Grudzień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470,00 zł
Rocznie 41 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3470 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 470 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 871,19
Luty 3 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 871,19
Marzec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 871,19
Kwiecień 3 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 871,19
Maj 3 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 871,19
Czerwiec 3 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 217,00 0,00 2 871,19
Lipiec 3 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 666,99
Sierpień 3 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 666,99
Wrzesień 3 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 666,99
Październik 3 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 666,99
Listopad 3 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 666,99
Grudzień 3 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 176,00 0,00 2 666,99
Rocznie 41 640,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 358,00 0,00 33 229,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 871 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ