Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3460 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 269 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 3 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Luty 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Marzec 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Kwiecień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Maj 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Czerwiec 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Lipiec 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Sierpień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Wrzesień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Październik 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Listopad 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Grudzień 3 460,00 337,70 51,90 84,77 268,71 2 736,00 190,00 2 526,92
Rocznie 41 520,00 4 052,40 622,80 1 017,24 3 224,52 32 832,00 2 280,00 30 323,04
Wynagrodzenie pracownika 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Luty 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Marzec 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Kwiecień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Maj 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Czerwiec 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Lipiec 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Sierpień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Wrzesień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Październik 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Listopad 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Grudzień 3 460,00 337,70 224,90 57,78 88,23 4 168,61 zł
Rocznie 41 520,00 4 052,40 2 698,80 693,36 1 058,76 50 023,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 527 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3460 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 3 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Luty 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Marzec 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Kwiecień 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Maj 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Czerwiec 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Lipiec 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Sierpień 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Wrzesień 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Październik 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Listopad 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Grudzień 3 460,00 337,70 51,90 0,00 276,34 2 456,00 180,00 2 614,06
Rocznie 41 520,00 4 052,40 622,80 0,00 3 316,08 29 472,00 2 160,00 31 368,72
Wynagrodzenie pracownika 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 338 zł
Ubezpieczenie rentowe 225 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Luty 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Marzec 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Kwiecień 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Maj 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Czerwiec 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Lipiec 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Sierpień 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Wrzesień 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Październik 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Listopad 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Grudzień 3 460,00 337,70 224,90 0,00 88,23 4 110,83 zł
Rocznie 41 520,00 4 052,40 2 698,80 0,00 1 058,76 49 329,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 614 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3460 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 989 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Całość - kwota brutto 3 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Luty 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Marzec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Kwiecień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Maj 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Czerwiec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Lipiec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Sierpień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Wrzesień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Październik 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Listopad 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Grudzień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768,00 471,00 2 989,00
Rocznie 41 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 216,00 5 652,00 35 868,00
Wynagrodzenie pracownika 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Luty 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Marzec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Kwiecień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Maj 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Czerwiec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Lipiec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Sierpień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Wrzesień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Październik 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Listopad 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Grudzień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 zł
Rocznie 41 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 989 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3460 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 232 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 460 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 460,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 232,00 0,00 2 865,66
Luty 3 460,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 232,00 0,00 2 865,66
Marzec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 232,00 0,00 2 865,66
Kwiecień 3 460,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 232,00 0,00 2 865,66
Maj 3 460,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 232,00 0,00 2 865,66
Czerwiec 3 460,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 232,00 0,00 2 865,66
Lipiec 3 460,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 194,00 0,00 2 675,97
Sierpień 3 460,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 194,00 0,00 2 675,97
Wrzesień 3 460,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 194,00 0,00 2 675,97
Październik 3 460,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 194,00 0,00 2 675,97
Listopad 3 460,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 194,00 0,00 2 675,97
Grudzień 3 460,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 194,00 0,00 2 675,97
Rocznie 41 520,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 556,00 0,00 33 249,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 866 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ