Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 272 zł
Zaliczka na podatek 193 zł
Całość - kwota brutto 3 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Luty 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Marzec 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Kwiecień 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Maj 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Czerwiec 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Lipiec 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Sierpień 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Wrzesień 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Październik 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Listopad 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Grudzień 3 500,00 341,60 52,50 85,75 271,81 2 770,00 193,00 2 555,34
Rocznie 42 000,00 4 099,20 630,00 1 029,00 3 261,72 33 240,00 2 316,00 30 664,08
Wynagrodzenie pracownika 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Luty 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Marzec 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Kwiecień 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Maj 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Czerwiec 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Lipiec 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Sierpień 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Wrzesień 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Październik 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Listopad 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Grudzień 3 500,00 341,60 227,50 58,45 89,25 4 216,80 zł
Rocznie 42 000,00 4 099,20 2 730,00 701,40 1 071,00 50 601,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 3 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Luty 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Marzec 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Kwiecień 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Maj 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Czerwiec 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Lipiec 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Sierpień 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Wrzesień 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Październik 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Listopad 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Grudzień 3 500,00 341,60 52,50 0,00 279,53 2 485,00 182,00 2 644,37
Rocznie 42 000,00 4 099,20 630,00 0,00 3 354,36 29 820,00 2 184,00 31 732,44
Wynagrodzenie pracownika 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 342 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Luty 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Marzec 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Kwiecień 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Maj 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Czerwiec 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Lipiec 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Sierpień 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Wrzesień 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Październik 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Listopad 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Grudzień 3 500,00 341,60 227,50 0,00 89,25 4 158,35 zł
Rocznie 42 000,00 4 099,20 2 730,00 0,00 1 071,00 49 900,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 644 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 024 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 476 zł
Całość - kwota brutto 3 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Luty 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Marzec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Kwiecień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Maj 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Czerwiec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Lipiec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Sierpień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Wrzesień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Październik 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Listopad 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Grudzień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 476,00 3 024,00
Rocznie 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 600,00 5 712,00 36 288,00
Wynagrodzenie pracownika 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Luty 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Marzec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Kwiecień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Maj 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Czerwiec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Lipiec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Sierpień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Wrzesień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Październik 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Listopad 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Grudzień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 zł
Rocznie 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 024 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 500 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 222,00 0,00 2 896,19
Luty 3 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 222,00 0,00 2 896,19
Marzec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 222,00 0,00 2 896,19
Kwiecień 3 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 222,00 0,00 2 896,19
Maj 3 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 222,00 0,00 2 896,19
Czerwiec 3 500,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 222,00 0,00 2 896,19
Lipiec 3 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 181,00 0,00 2 691,99
Sierpień 3 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 181,00 0,00 2 691,99
Wrzesień 3 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 181,00 0,00 2 691,99
Październik 3 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 181,00 0,00 2 691,99
Listopad 3 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 181,00 0,00 2 691,99
Grudzień 3 500,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 181,00 0,00 2 691,99
Rocznie 42 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 418,00 0,00 33 529,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 896 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ