Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3480 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 480 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270 zł
Zaliczka na podatek 30 zł
Całość - kwota brutto 3 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Luty 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Marzec 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Kwiecień 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Maj 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Czerwiec 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Lipiec 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Sierpień 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Wrzesień 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Październik 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Listopad 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Grudzień 3 480,00 339,65 52,20 85,26 270,26 2 753,00 30,00 2 702,63
Rocznie 41 760,00 4 075,80 626,40 1 023,12 364,32 33 036,00 0,00 32 431,56
Wynagrodzenie pracownika 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Luty 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Marzec 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Kwiecień 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Maj 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Czerwiec 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Lipiec 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Sierpień 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Wrzesień 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Październik 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Listopad 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Grudzień 3 480,00 339,65 226,20 58,12 88,74 4 192,71 zł
Rocznie 41 760,00 4 075,80 2 714,40 697,44 1 064,88 50 312,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 703 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3480 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 278 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Całość - kwota brutto 3 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Luty 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Marzec 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Kwiecień 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Maj 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Czerwiec 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Lipiec 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Sierpień 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Wrzesień 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Październik 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Listopad 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Grudzień 3 480,00 339,65 52,20 0,00 277,93 2 471,00 297,00 2 513,70
Rocznie 41 760,00 4 075,80 626,40 0,00 3 335,16 29 652,00 228,00 30 164,40
Wynagrodzenie pracownika 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 135 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Luty 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Marzec 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Kwiecień 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Maj 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Czerwiec 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Lipiec 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Sierpień 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Wrzesień 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Październik 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Listopad 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Grudzień 3 480,00 339,65 226,20 0,00 88,74 4 134,59 zł
Rocznie 41 760,00 4 075,80 2 714,40 0,00 1 064,88 49 615,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 514 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 135 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3480 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 007 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Całość - kwota brutto 3 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Luty 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Marzec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Kwiecień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Maj 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Czerwiec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Lipiec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Sierpień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Wrzesień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Październik 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Listopad 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Grudzień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784,00 473,00 3 007,00
Rocznie 41 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 408,00 5 676,00 36 084,00
Wynagrodzenie pracownika 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Luty 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Marzec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Kwiecień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Maj 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Czerwiec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Lipiec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Sierpień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Wrzesień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Październik 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Listopad 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Grudzień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 zł
Rocznie 41 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 007 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3480 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 313 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 480 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 480,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 167,00 0,00 2 999,80
Luty 3 480,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 167,00 0,00 2 999,80
Marzec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 167,00 0,00 2 999,80
Kwiecień 3 480,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 455,00 0,00 2 711,80
Maj 3 480,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 689,00 0,00 2 477,80
Czerwiec 3 480,00 0,00 0,00 0,00 313,20 0,00 689,00 0,00 2 477,80
Lipiec 3 480,00 176,27 72,24 0,00 313,20 15,08 604,00 0,00 2 299,21
Sierpień 3 480,00 176,27 72,24 0,00 313,20 15,08 604,00 0,00 2 299,21
Wrzesień 3 480,00 176,27 72,24 0,00 313,20 15,08 604,00 0,00 2 299,21
Październik 3 480,00 176,27 72,24 0,00 313,20 15,08 604,00 0,00 2 299,21
Listopad 3 480,00 176,27 72,24 0,00 313,20 15,08 604,00 0,00 2 299,21
Grudzień 3 480,00 176,27 72,24 0,00 313,20 15,08 604,00 0,00 2 299,21
Rocznie 41 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 758,40 0,00 5 958,00 0,00 30 462,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.