Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3490 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 490 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 3 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Luty 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Marzec 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Kwiecień 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Maj 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Czerwiec 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Lipiec 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Sierpień 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Wrzesień 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Październik 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Listopad 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Grudzień 3 490,00 340,62 52,35 85,51 271,04 2 762,00 31,00 2 709,48
Rocznie 41 880,00 4 087,44 628,20 1 026,12 377,28 33 144,00 0,00 32 513,76
Wynagrodzenie pracownika 3 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 205 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Luty 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Marzec 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Kwiecień 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Maj 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Czerwiec 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Lipiec 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Sierpień 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Wrzesień 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Październik 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Listopad 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Grudzień 3 490,00 340,62 226,85 58,28 89,00 4 204,75 zł
Rocznie 41 880,00 4 087,44 2 722,20 699,36 1 068,00 50 457,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 205 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3490 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 279 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Całość - kwota brutto 3 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Luty 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Marzec 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Kwiecień 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Maj 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Czerwiec 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Lipiec 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Sierpień 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Wrzesień 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Październik 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Listopad 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Grudzień 3 490,00 340,62 52,35 0,00 278,73 2 478,00 297,00 2 520,94
Rocznie 41 880,00 4 087,44 628,20 0,00 3 344,76 29 736,00 228,00 30 251,28
Wynagrodzenie pracownika 3 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 341 zł
Ubezpieczenie rentowe 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 146 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Luty 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Marzec 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Kwiecień 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Maj 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Czerwiec 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Lipiec 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Sierpień 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Wrzesień 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Październik 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Listopad 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Grudzień 3 490,00 340,62 226,85 0,00 89,00 4 146,47 zł
Rocznie 41 880,00 4 087,44 2 722,20 0,00 1 068,00 49 757,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 521 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 146 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3490 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Całość - kwota brutto 3 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Luty 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Marzec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Kwiecień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Maj 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Czerwiec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Lipiec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Sierpień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Wrzesień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Październik 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Listopad 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Grudzień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,00 475,00 3 015,00
Rocznie 41 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 504,00 5 700,00 36 180,00
Wynagrodzenie pracownika 3 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Luty 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Marzec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Kwiecień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Maj 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Czerwiec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Lipiec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Sierpień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Wrzesień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Październik 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Listopad 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Grudzień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 zł
Rocznie 41 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 015 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3490 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 314 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 490 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 490,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 168,00 0,00 3 007,90
Luty 3 490,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 168,00 0,00 3 007,90
Marzec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 168,00 0,00 3 007,90
Kwiecień 3 490,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 462,00 0,00 2 713,90
Maj 3 490,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 692,00 0,00 2 483,90
Czerwiec 3 490,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 692,00 0,00 2 483,90
Lipiec 3 490,00 176,27 72,24 0,00 314,10 15,08 607,00 0,00 2 305,31
Sierpień 3 490,00 176,27 72,24 0,00 314,10 15,08 607,00 0,00 2 305,31
Wrzesień 3 490,00 176,27 72,24 0,00 314,10 15,08 607,00 0,00 2 305,31
Październik 3 490,00 176,27 72,24 0,00 314,10 15,08 607,00 0,00 2 305,31
Listopad 3 490,00 176,27 72,24 0,00 314,10 15,08 607,00 0,00 2 305,31
Grudzień 3 490,00 176,27 72,24 0,00 314,10 15,08 607,00 0,00 2 305,31
Rocznie 41 880,00 1 057,62 433,44 0,00 3 769,20 0,00 5 992,00 0,00 30 537,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 008 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.