Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3510 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 510 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 86 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 3 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Luty 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Marzec 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Kwiecień 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Maj 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Czerwiec 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Lipiec 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Sierpień 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Wrzesień 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Październik 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Listopad 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Grudzień 3 510,00 342,58 52,65 86,00 272,59 2 779,00 33,00 2 723,18
Rocznie 42 120,00 4 110,96 631,80 1 032,00 401,76 33 348,00 0,00 32 678,16
Wynagrodzenie pracownika 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 59 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Luty 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Marzec 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Kwiecień 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Maj 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Czerwiec 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Lipiec 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Sierpień 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Wrzesień 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Październik 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Listopad 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Grudzień 3 510,00 342,58 228,15 58,62 89,51 4 228,86 zł
Rocznie 42 120,00 4 110,96 2 737,80 703,44 1 074,12 50 746,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 723 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3510 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Całość - kwota brutto 3 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Luty 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Marzec 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Kwiecień 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Maj 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Czerwiec 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Lipiec 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Sierpień 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Wrzesień 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Październik 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Listopad 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Grudzień 3 510,00 342,58 52,65 0,00 280,33 2 492,00 299,00 2 535,40
Rocznie 42 120,00 4 110,96 631,80 0,00 3 363,96 29 904,00 228,00 30 424,80
Wynagrodzenie pracownika 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 343 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Luty 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Marzec 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Kwiecień 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Maj 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Czerwiec 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Lipiec 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Sierpień 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Wrzesień 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Październik 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Listopad 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Grudzień 3 510,00 342,58 228,15 0,00 89,51 4 170,24 zł
Rocznie 42 120,00 4 110,96 2 737,80 0,00 1 074,12 50 042,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 535 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3510 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Całość - kwota brutto 3 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Luty 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Marzec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Kwiecień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Maj 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Czerwiec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Lipiec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Sierpień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Wrzesień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Październik 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Listopad 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Grudzień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 477,00 3 033,00
Rocznie 42 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 696,00 5 724,00 36 396,00
Wynagrodzenie pracownika 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Luty 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Marzec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Kwiecień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Maj 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Czerwiec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Lipiec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Sierpień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Wrzesień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Październik 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Listopad 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Grudzień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 zł
Rocznie 42 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 033 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3510 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 172,00 0,00 3 022,10
Luty 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 172,00 0,00 3 022,10
Marzec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 172,00 0,00 3 022,10
Kwiecień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 478,00 0,00 2 716,10
Maj 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 698,00 0,00 2 496,10
Czerwiec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 698,00 0,00 2 496,10
Lipiec 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Sierpień 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Wrzesień 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Październik 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Listopad 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Grudzień 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Rocznie 42 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 790,80 0,00 6 074,00 0,00 30 673,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 022 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.