Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3450 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 450 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 85 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 27 zł
Całość - kwota brutto 3 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Luty 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Marzec 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Kwiecień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Maj 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Czerwiec 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Lipiec 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Sierpień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Wrzesień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Październik 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Listopad 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Grudzień 3 450,00 336,72 51,75 84,53 267,93 2 727,00 27,00 2 682,07
Rocznie 41 400,00 4 040,64 621,00 1 014,36 326,88 32 724,00 0,00 32 184,84
Wynagrodzenie pracownika 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 58 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Luty 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Marzec 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Kwiecień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Maj 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Czerwiec 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Lipiec 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Sierpień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Wrzesień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Październik 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Listopad 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Grudzień 3 450,00 336,72 224,25 57,62 87,98 4 156,57 zł
Rocznie 41 400,00 4 040,64 2 691,00 691,44 1 055,76 49 878,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 682 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3450 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 492 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 276 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 3 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Luty 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Marzec 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Kwiecień 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Maj 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Czerwiec 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Lipiec 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Sierpień 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Wrzesień 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Październik 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Listopad 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Grudzień 3 450,00 336,72 51,75 0,00 275,54 2 449,00 294,00 2 492,11
Rocznie 41 400,00 4 040,64 621,00 0,00 3 306,48 29 388,00 216,00 29 905,32
Wynagrodzenie pracownika 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 337 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 85 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 099 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Luty 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Marzec 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Kwiecień 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Maj 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Czerwiec 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Lipiec 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Sierpień 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Wrzesień 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Październik 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Listopad 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Grudzień 3 450,00 336,72 224,25 0,00 87,98 4 098,95 zł
Rocznie 41 400,00 4 040,64 2 691,00 0,00 1 055,76 49 187,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 492 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 099 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3450 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 3 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Luty 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Marzec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Kwiecień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Maj 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Czerwiec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Lipiec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Sierpień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Wrzesień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Październik 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Listopad 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Grudzień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 760,00 469,00 2 981,00
Rocznie 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 120,00 5 628,00 35 772,00
Wynagrodzenie pracownika 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 450 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Luty 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Marzec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Kwiecień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Maj 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Czerwiec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Lipiec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Sierpień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Wrzesień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Październik 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Listopad 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Grudzień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 zł
Rocznie 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 981 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 450 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3450 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 162 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 450,00 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 162,00 0,00 2 977,50
Luty 3 450,00 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 162,00 0,00 2 977,50
Marzec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 162,00 0,00 2 977,50
Kwiecień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 432,00 0,00 2 707,50
Maj 3 450,00 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 679,00 0,00 2 460,50
Czerwiec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 310,50 0,00 679,00 0,00 2 460,50
Lipiec 3 450,00 176,27 72,24 0,00 310,50 15,08 595,00 0,00 2 280,91
Sierpień 3 450,00 176,27 72,24 0,00 310,50 15,08 595,00 0,00 2 280,91
Wrzesień 3 450,00 176,27 72,24 0,00 310,50 15,08 595,00 0,00 2 280,91
Październik 3 450,00 176,27 72,24 0,00 310,50 15,08 595,00 0,00 2 280,91
Listopad 3 450,00 176,27 72,24 0,00 310,50 15,08 595,00 0,00 2 280,91
Grudzień 3 450,00 176,27 72,24 0,00 310,50 15,08 595,00 0,00 2 280,91
Rocznie 41 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 726,00 0,00 5 846,00 0,00 30 246,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 978 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.