Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 225 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 722 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Luty 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Marzec 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Kwiecień 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Maj 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Czerwiec 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Lipiec 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Sierpień 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Wrzesień 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Październik 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Listopad 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Grudzień 4 722,00 460,87 70,83 115,69 225,25 3 825,00 0,00 3 849,36
Rocznie 56 664,00 5 530,44 849,96 1 388,28 2 703,00 45 900,00 0,00 46 192,32
Wynagrodzenie pracownika 4 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 689 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Luty 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Marzec 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Kwiecień 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Maj 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Czerwiec 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Lipiec 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Sierpień 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Wrzesień 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Październik 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Listopad 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Grudzień 4 722,00 460,87 306,93 78,86 120,41 5 689,07 zł
Rocznie 56 664,00 5 530,44 3 683,16 946,32 1 444,92 68 268,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 849 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 849 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 689 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 361 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 4 526 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Luty 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Marzec 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Kwiecień 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Maj 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Czerwiec 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Lipiec 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Sierpień 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Wrzesień 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Październik 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Listopad 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Grudzień 4 526,00 441,74 67,89 0,00 361,47 3 213,00 235,00 3 419,90
Rocznie 54 312,00 5 300,88 814,68 0,00 4 337,64 38 556,00 2 820,00 41 038,80
Wynagrodzenie pracownika 4 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Luty 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Marzec 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Kwiecień 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Maj 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Czerwiec 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Lipiec 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Sierpień 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Wrzesień 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Październik 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Listopad 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Grudzień 4 526,00 441,74 294,19 0,00 115,42 5 377,35 zł
Rocznie 54 312,00 5 300,88 3 530,28 0,00 1 385,04 64 528,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 526 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 538 zł
Całość - kwota brutto 3 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Luty 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Marzec 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Kwiecień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Maj 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Czerwiec 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Lipiec 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Sierpień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Wrzesień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Październik 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Listopad 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Grudzień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 166,00 538,00 3 420,00
Rocznie 47 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 992,00 6 456,00 41 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 958 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Luty 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Marzec 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Kwiecień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Maj 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Czerwiec 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Lipiec 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Sierpień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Wrzesień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Październik 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Listopad 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Grudzień 3 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 958,00 zł
Rocznie 47 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 958 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 124 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 3 848,00
Luty 4 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00 0,00 3 848,00
Marzec 4 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00 3 792,00
Kwiecień 4 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,00 0,00 3 229,00
Maj 4 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,00 0,00 3 229,00
Czerwiec 4 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,00 0,00 3 229,00
Lipiec 4 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 810,00 0,00 3 050,41
Sierpień 4 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 810,00 0,00 3 050,41
Wrzesień 4 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 810,00 0,00 3 050,41
Październik 4 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 810,00 0,00 3 050,41
Listopad 4 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 810,00 0,00 3 050,41
Grudzień 4 124,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 810,00 0,00 3 050,41
Rocznie 49 488,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 429,00 0,00 39 477,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 124 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 848 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.