Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 4 712 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Luty 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Marzec 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Kwiecień 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Maj 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Czerwiec 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Lipiec 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Sierpień 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Wrzesień 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Październik 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Listopad 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Grudzień 4 712,00 459,89 70,68 115,44 365,94 3 816,00 290,00 3 410,05
Rocznie 56 544,00 5 518,68 848,16 1 385,28 4 391,28 45 792,00 3 480,00 40 920,60
Wynagrodzenie pracownika 4 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 677 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Luty 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Marzec 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Kwiecień 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Maj 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Czerwiec 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Lipiec 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Sierpień 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Wrzesień 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Październik 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Listopad 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Grudzień 4 712,00 459,89 306,28 78,69 120,15 5 677,01 zł
Rocznie 56 544,00 5 518,68 3 675,36 944,28 1 441,80 68 124,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 712 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 677 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 234 zł
Całość - kwota brutto 4 513 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Luty 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Marzec 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Kwiecień 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Maj 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Czerwiec 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Lipiec 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Sierpień 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Wrzesień 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Październik 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Listopad 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Grudzień 4 513,00 440,47 67,70 0,00 360,43 3 204,00 234,00 3 410,40
Rocznie 54 156,00 5 285,64 812,40 0,00 4 325,16 38 448,00 2 808,00 40 924,80
Wynagrodzenie pracownika 4 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 362 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Luty 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Marzec 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Kwiecień 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Maj 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Czerwiec 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Lipiec 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Sierpień 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Wrzesień 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Październik 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Listopad 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Grudzień 4 513,00 440,47 293,35 0,00 115,08 5 361,90 zł
Rocznie 54 156,00 5 285,64 3 520,20 0,00 1 380,96 64 342,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 513 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 362 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 537 zł
Całość - kwota brutto 3 947 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Luty 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Marzec 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Kwiecień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Maj 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Czerwiec 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Lipiec 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Sierpień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Wrzesień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Październik 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Listopad 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Grudzień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 158,00 537,00 3 410,00
Rocznie 47 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 896,00 6 444,00 40 920,00
Wynagrodzenie pracownika 3 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 947 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Luty 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Marzec 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Kwiecień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Maj 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Czerwiec 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Lipiec 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Sierpień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Wrzesień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Październik 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Listopad 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Grudzień 3 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 947,00 zł
Rocznie 47 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 947 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 947 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 344 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 116 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 116,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 344,00 0,00 3 409,66
Luty 4 116,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 344,00 0,00 3 409,66
Marzec 4 116,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 344,00 0,00 3 409,66
Kwiecień 4 116,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 344,00 0,00 3 409,66
Maj 4 116,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 344,00 0,00 3 409,66
Czerwiec 4 116,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 344,00 0,00 3 409,66
Lipiec 4 116,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 305,00 0,00 3 220,97
Sierpień 4 116,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 305,00 0,00 3 220,97
Wrzesień 4 116,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 305,00 0,00 3 220,97
Październik 4 116,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 305,00 0,00 3 220,97
Listopad 4 116,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 305,00 0,00 3 220,97
Grudzień 4 116,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 305,00 0,00 3 220,97
Rocznie 49 392,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 894,00 0,00 39 783,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 410 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ