Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 458 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 156 zł
Całość - kwota brutto 4 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Luty 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Marzec 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Kwiecień 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Maj 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Czerwiec 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Lipiec 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Sierpień 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Wrzesień 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Październik 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Listopad 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Grudzień 4 694,00 458,13 70,41 115,00 364,54 3 800,00 156,00 3 529,92
Rocznie 56 328,00 5 497,56 844,92 1 380,00 1 872,00 45 600,00 0,00 42 359,04
Wynagrodzenie pracownika 4 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 458 zł
Ubezpieczenie rentowe 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 655 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Luty 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Marzec 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Kwiecień 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Maj 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Czerwiec 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Lipiec 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Sierpień 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Wrzesień 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Październik 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Listopad 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Grudzień 4 694,00 458,13 305,11 78,39 119,69 5 655,32 zł
Rocznie 56 328,00 5 497,56 3 661,32 940,68 1 436,28 67 863,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 655 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 253 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 4 504 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Luty 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Marzec 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Kwiecień 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Maj 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Czerwiec 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Lipiec 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Sierpień 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Wrzesień 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Październik 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Listopad 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Grudzień 4 504,00 439,59 67,56 0,00 359,72 3 197,00 384,00 3 253,49
Rocznie 54 048,00 5 275,08 810,72 0,00 4 316,64 38 364,00 288,00 39 041,88
Wynagrodzenie pracownika 4 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 351 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Luty 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Marzec 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Kwiecień 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Maj 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Czerwiec 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Lipiec 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Sierpień 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Wrzesień 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Październik 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Listopad 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Grudzień 4 504,00 439,59 292,76 0,00 114,85 5 351,20 zł
Rocznie 54 048,00 5 275,08 3 513,12 0,00 1 378,20 64 214,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 504 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 253 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 253 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 351 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 535 zł
Całość - kwota brutto 3 935 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Luty 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Marzec 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Kwiecień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Maj 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Czerwiec 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Lipiec 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Sierpień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Wrzesień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Październik 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Listopad 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Grudzień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 535,00 3 400,00
Rocznie 47 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 776,00 6 420,00 40 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 935 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Luty 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Marzec 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Kwiecień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Maj 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Czerwiec 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Lipiec 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Sierpień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Wrzesień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Październik 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Listopad 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Grudzień 3 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935,00 zł
Rocznie 47 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 935 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 369 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 272,00 0,00 3 459,00
Luty 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 272,00 0,00 3 459,00
Marzec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 317,00 0,00 3 414,00
Kwiecień 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 887,00 0,00 2 844,00
Maj 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 887,00 0,00 2 844,00
Czerwiec 4 100,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00 887,00 0,00 2 844,00
Lipiec 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Sierpień 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Wrzesień 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Październik 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Listopad 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Grudzień 4 100,00 176,27 72,24 0,00 369,00 15,08 803,00 0,00 2 664,41
Rocznie 49 200,00 1 057,62 433,44 0,00 4 428,00 0,00 8 340,00 0,00 34 850,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 459 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.