Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 364 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 4 684 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Luty 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Marzec 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Kwiecień 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Maj 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Czerwiec 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Lipiec 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Sierpień 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Wrzesień 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Październik 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Listopad 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Grudzień 4 684,00 457,16 70,26 114,76 363,76 3 792,00 288,00 3 390,06
Rocznie 56 208,00 5 485,92 843,12 1 377,12 4 365,12 45 504,00 3 456,00 40 680,72
Wynagrodzenie pracownika 4 684 zł
Ubezpieczenie emerytalne 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 304 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 643 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Luty 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Marzec 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Kwiecień 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Maj 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Czerwiec 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Lipiec 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Sierpień 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Wrzesień 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Październik 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Listopad 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Grudzień 4 684,00 457,16 304,46 78,22 119,44 5 643,28 zł
Rocznie 56 208,00 5 485,92 3 653,52 938,64 1 433,28 67 719,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 684 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 643 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 4 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Luty 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Marzec 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Kwiecień 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Maj 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Czerwiec 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Lipiec 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Sierpień 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Wrzesień 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Październik 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Listopad 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Grudzień 4 486,00 437,83 67,29 0,00 358,28 3 185,00 233,00 3 389,60
Rocznie 53 832,00 5 253,96 807,48 0,00 4 299,36 38 220,00 2 796,00 40 675,20
Wynagrodzenie pracownika 4 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Luty 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Marzec 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Kwiecień 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Maj 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Czerwiec 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Lipiec 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Sierpień 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Wrzesień 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Październik 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Listopad 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Grudzień 4 486,00 437,83 291,59 0,00 114,40 5 329,82 zł
Rocznie 53 832,00 5 253,96 3 499,08 0,00 1 372,80 63 957,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 534 zł
Całość - kwota brutto 3 924 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Luty 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Marzec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Kwiecień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Maj 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Czerwiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Lipiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Sierpień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Wrzesień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Październik 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Listopad 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Grudzień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Rocznie 47 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 668,00 6 408,00 40 680,00
Wynagrodzenie pracownika 3 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 924 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Luty 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Marzec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Kwiecień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Maj 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Czerwiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Lipiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Sierpień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Wrzesień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Październik 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Listopad 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Grudzień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Rocznie 47 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 924 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 924 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 324 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 096 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 324,00 0,00 3 390,19
Luty 4 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 324,00 0,00 3 390,19
Marzec 4 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 324,00 0,00 3 390,19
Kwiecień 4 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 324,00 0,00 3 390,19
Maj 4 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 324,00 0,00 3 390,19
Czerwiec 4 096,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 324,00 0,00 3 390,19
Lipiec 4 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 282,00 0,00 3 186,99
Sierpień 4 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 282,00 0,00 3 186,99
Wrzesień 4 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 282,00 0,00 3 186,99
Październik 4 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 282,00 0,00 3 186,99
Listopad 4 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 282,00 0,00 3 186,99
Grudzień 4 096,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 282,00 0,00 3 186,99
Rocznie 49 152,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 636,00 0,00 39 463,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 390 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ