Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 363 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Całość - kwota brutto 4 679 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Luty 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Marzec 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Kwiecień 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Maj 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Czerwiec 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Lipiec 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Sierpień 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Wrzesień 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Październik 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Listopad 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Grudzień 4 679,00 456,67 70,19 114,64 363,38 3 788,00 155,00 3 519,12
Rocznie 56 148,00 5 480,04 842,28 1 375,68 1 854,72 45 456,00 0,00 42 229,44
Wynagrodzenie pracownika 4 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 304 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Luty 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Marzec 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Kwiecień 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Maj 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Czerwiec 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Lipiec 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Sierpień 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Wrzesień 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Październik 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Listopad 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Grudzień 4 679,00 456,67 304,14 78,14 119,32 5 637,27 zł
Rocznie 56 148,00 5 480,04 3 649,68 937,68 1 431,84 67 647,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 519 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 519 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 359 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 4 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Luty 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Marzec 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Kwiecień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Maj 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Czerwiec 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Lipiec 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Sierpień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Wrzesień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Październik 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Listopad 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Grudzień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 383,00 3 243,27
Rocznie 53 880,00 5 258,64 808,20 0,00 4 303,20 38 256,00 288,00 38 919,24
Wynagrodzenie pracownika 4 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Luty 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Marzec 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Kwiecień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Maj 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Czerwiec 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Lipiec 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Sierpień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Wrzesień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Październik 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Listopad 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Grudzień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Rocznie 53 880,00 5 258,64 3 502,20 0,00 1 374,00 64 014,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 243 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 243 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 534 zł
Całość - kwota brutto 3 924 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Luty 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Marzec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Kwiecień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Maj 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Czerwiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Lipiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Sierpień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Wrzesień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Październik 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Listopad 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Grudzień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 139,00 534,00 3 390,00
Rocznie 47 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 668,00 6 408,00 40 680,00
Wynagrodzenie pracownika 3 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 924 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Luty 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Marzec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Kwiecień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Maj 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Czerwiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Lipiec 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Sierpień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Wrzesień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Październik 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Listopad 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Grudzień 3 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,00 zł
Rocznie 47 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 924 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 924 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 368 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 088 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 088,00 0,00 0,00 0,00 367,92 0,00 270,00 0,00 3 450,08
Luty 4 088,00 0,00 0,00 0,00 367,92 0,00 270,00 0,00 3 450,08
Marzec 4 088,00 0,00 0,00 0,00 367,92 0,00 310,00 0,00 3 410,08
Kwiecień 4 088,00 0,00 0,00 0,00 367,92 0,00 883,00 0,00 2 837,08
Maj 4 088,00 0,00 0,00 0,00 367,92 0,00 883,00 0,00 2 837,08
Czerwiec 4 088,00 0,00 0,00 0,00 367,92 0,00 883,00 0,00 2 837,08
Lipiec 4 088,00 176,27 72,24 0,00 367,92 15,08 799,00 0,00 2 657,49
Sierpień 4 088,00 176,27 72,24 0,00 367,92 15,08 799,00 0,00 2 657,49
Wrzesień 4 088,00 176,27 72,24 0,00 367,92 15,08 799,00 0,00 2 657,49
Październik 4 088,00 176,27 72,24 0,00 367,92 15,08 799,00 0,00 2 657,49
Listopad 4 088,00 176,27 72,24 0,00 367,92 15,08 799,00 0,00 2 657,49
Grudzień 4 088,00 176,27 72,24 0,00 367,92 15,08 799,00 0,00 2 657,49
Rocznie 49 056,00 1 057,62 433,44 0,00 4 415,04 0,00 8 293,00 0,00 34 766,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.