Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 4 665 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Luty 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Marzec 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Kwiecień 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Maj 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Czerwiec 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Lipiec 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Sierpień 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Wrzesień 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Październik 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Listopad 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Grudzień 4 665,00 455,30 69,98 114,29 362,29 3 775,00 153,00 3 510,14
Rocznie 55 980,00 5 463,60 839,76 1 371,48 1 836,00 45 300,00 0,00 42 121,68
Wynagrodzenie pracownika 4 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Luty 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Marzec 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Kwiecień 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Maj 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Czerwiec 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Lipiec 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Sierpień 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Wrzesień 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Październik 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Listopad 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Grudzień 4 665,00 455,30 303,23 77,91 118,96 5 620,40 zł
Rocznie 55 980,00 5 463,60 3 638,76 934,92 1 427,52 67 444,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 665 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 381 zł
Całość - kwota brutto 4 477 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Luty 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Marzec 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Kwiecień 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Maj 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Czerwiec 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Lipiec 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Sierpień 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Wrzesień 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Październik 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Listopad 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Grudzień 4 477,00 436,96 67,16 0,00 357,56 3 178,00 381,00 3 233,96
Rocznie 53 724,00 5 243,52 805,92 0,00 4 290,72 38 136,00 288,00 38 807,52
Wynagrodzenie pracownika 4 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Luty 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Marzec 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Kwiecień 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Maj 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Czerwiec 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Lipiec 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Sierpień 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Wrzesień 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Październik 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Listopad 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Grudzień 4 477,00 436,96 291,01 0,00 114,17 5 319,14 zł
Rocznie 53 724,00 5 243,52 3 492,12 0,00 1 370,04 63 829,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 477 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 234 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Całość - kwota brutto 3 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Luty 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Marzec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Kwiecień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Maj 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Czerwiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Lipiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Sierpień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Wrzesień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Październik 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Listopad 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Grudzień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Rocznie 46 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 560,00 6 384,00 40 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Luty 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Marzec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Kwiecień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Maj 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Czerwiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Lipiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Sierpień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Wrzesień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Październik 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Listopad 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Grudzień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Rocznie 46 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 268 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 076 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 076,00 0,00 0,00 0,00 366,84 0,00 268,00 0,00 3 441,16
Luty 4 076,00 0,00 0,00 0,00 366,84 0,00 268,00 0,00 3 441,16
Marzec 4 076,00 0,00 0,00 0,00 366,84 0,00 302,00 0,00 3 407,16
Kwiecień 4 076,00 0,00 0,00 0,00 366,84 0,00 879,00 0,00 2 830,16
Maj 4 076,00 0,00 0,00 0,00 366,84 0,00 879,00 0,00 2 830,16
Czerwiec 4 076,00 0,00 0,00 0,00 366,84 0,00 879,00 0,00 2 830,16
Lipiec 4 076,00 176,27 72,24 0,00 366,84 15,08 795,00 0,00 2 650,57
Sierpień 4 076,00 176,27 72,24 0,00 366,84 15,08 795,00 0,00 2 650,57
Wrzesień 4 076,00 176,27 72,24 0,00 366,84 15,08 795,00 0,00 2 650,57
Październik 4 076,00 176,27 72,24 0,00 366,84 15,08 795,00 0,00 2 650,57
Listopad 4 076,00 176,27 72,24 0,00 366,84 15,08 795,00 0,00 2 650,57
Grudzień 4 076,00 176,27 72,24 0,00 366,84 15,08 795,00 0,00 2 650,57
Rocznie 48 912,00 1 057,62 433,44 0,00 4 402,08 0,00 8 245,00 0,00 34 683,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 441 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.