Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 363 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 4 669 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Luty 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Marzec 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Kwiecień 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Maj 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Czerwiec 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Lipiec 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Sierpień 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Wrzesień 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Październik 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Listopad 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Grudzień 4 669,00 455,69 70,04 114,39 362,60 3 779,00 286,00 3 380,28
Rocznie 56 028,00 5 468,28 840,48 1 372,68 4 351,20 45 348,00 3 432,00 40 563,36
Wynagrodzenie pracownika 4 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Luty 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Marzec 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Kwiecień 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Maj 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Czerwiec 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Lipiec 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Sierpień 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Wrzesień 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Październik 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Listopad 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Grudzień 4 669,00 455,69 303,49 77,97 119,06 5 625,21 zł
Rocznie 56 028,00 5 468,28 3 641,88 935,64 1 428,72 67 502,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 669 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 357 zł
Zaliczka na podatek 232 zł
Całość - kwota brutto 4 473 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Luty 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Marzec 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Kwiecień 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Maj 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Czerwiec 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Lipiec 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Sierpień 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Wrzesień 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Październik 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Listopad 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Grudzień 4 473,00 436,56 67,10 0,00 357,24 3 175,00 232,00 3 380,10
Rocznie 53 676,00 5 238,72 805,20 0,00 4 286,88 38 100,00 2 784,00 40 561,20
Wynagrodzenie pracownika 4 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 314 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Luty 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Marzec 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Kwiecień 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Maj 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Czerwiec 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Lipiec 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Sierpień 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Wrzesień 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Październik 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Listopad 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Grudzień 4 473,00 436,56 290,75 0,00 114,06 5 314,37 zł
Rocznie 53 676,00 5 238,72 3 489,00 0,00 1 368,72 63 772,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 473 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 314 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Całość - kwota brutto 3 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Luty 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Marzec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Kwiecień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Maj 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Czerwiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Lipiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Sierpień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Wrzesień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Październik 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Listopad 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Grudzień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 532,00 3 380,00
Rocznie 46 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 560,00 6 384,00 40 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Luty 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Marzec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Kwiecień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Maj 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Czerwiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Lipiec 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Sierpień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Wrzesień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Październik 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Listopad 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Grudzień 3 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 912,00 zł
Rocznie 46 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 080 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 338,00 0,00 3 379,66
Luty 4 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 338,00 0,00 3 379,66
Marzec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 338,00 0,00 3 379,66
Kwiecień 4 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 338,00 0,00 3 379,66
Maj 4 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 338,00 0,00 3 379,66
Czerwiec 4 080,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 338,00 0,00 3 379,66
Lipiec 4 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 299,00 0,00 3 190,97
Sierpień 4 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 299,00 0,00 3 190,97
Wrzesień 4 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 299,00 0,00 3 190,97
Październik 4 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 299,00 0,00 3 190,97
Listopad 4 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 299,00 0,00 3 190,97
Grudzień 4 080,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 299,00 0,00 3 190,97
Rocznie 48 960,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 822,00 0,00 39 423,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 380 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ