Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 361 zł
Zaliczka na podatek 152 zł
Całość - kwota brutto 4 651 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Luty 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Marzec 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Kwiecień 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Maj 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Czerwiec 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Lipiec 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Sierpień 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Wrzesień 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Październik 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Listopad 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Grudzień 4 651,00 453,94 69,77 113,95 361,20 3 763,00 152,00 3 500,14
Rocznie 55 812,00 5 447,28 837,24 1 367,40 1 818,72 45 156,00 0,00 42 001,68
Wynagrodzenie pracownika 4 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 454 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 604 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Luty 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Marzec 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Kwiecień 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Maj 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Czerwiec 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Lipiec 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Sierpień 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Wrzesień 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Październik 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Listopad 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Grudzień 4 651,00 453,94 302,32 77,67 118,60 5 603,53 zł
Rocznie 55 812,00 5 447,28 3 627,84 932,04 1 423,20 67 242,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 651 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 604 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 357 zł
Zaliczka na podatek 380 zł
Całość - kwota brutto 4 464 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Luty 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Marzec 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Kwiecień 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Maj 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Czerwiec 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Lipiec 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Sierpień 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Wrzesień 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Październik 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Listopad 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Grudzień 4 464,00 435,69 66,96 0,00 356,52 3 169,00 380,00 3 224,55
Rocznie 53 568,00 5 228,28 803,52 0,00 4 278,24 38 028,00 288,00 38 694,60
Wynagrodzenie pracownika 4 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 304 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Luty 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Marzec 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Kwiecień 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Maj 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Czerwiec 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Lipiec 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Sierpień 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Wrzesień 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Październik 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Listopad 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Grudzień 4 464,00 435,69 290,16 0,00 113,83 5 303,68 zł
Rocznie 53 568,00 5 228,28 3 481,92 0,00 1 365,96 63 644,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 464 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 225 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 225 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 304 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 530 zł
Całość - kwota brutto 3 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Luty 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Marzec 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Kwiecień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Maj 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Czerwiec 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Lipiec 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Sierpień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Wrzesień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Październik 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Listopad 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Grudzień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120,00 530,00 3 370,00
Rocznie 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 360,00 40 440,00
Wynagrodzenie pracownika 3 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Luty 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Marzec 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Kwiecień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Maj 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Czerwiec 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Lipiec 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Sierpień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Wrzesień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Październik 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Listopad 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Grudzień 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 zł
Rocznie 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 064 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 064,00 0,00 0,00 0,00 365,76 0,00 266,00 0,00 3 432,24
Luty 4 064,00 0,00 0,00 0,00 365,76 0,00 266,00 0,00 3 432,24
Marzec 4 064,00 0,00 0,00 0,00 365,76 0,00 295,00 0,00 3 403,24
Kwiecień 4 064,00 0,00 0,00 0,00 365,76 0,00 875,00 0,00 2 823,24
Maj 4 064,00 0,00 0,00 0,00 365,76 0,00 875,00 0,00 2 823,24
Czerwiec 4 064,00 0,00 0,00 0,00 365,76 0,00 875,00 0,00 2 823,24
Lipiec 4 064,00 176,27 72,24 0,00 365,76 15,08 791,00 0,00 2 643,65
Sierpień 4 064,00 176,27 72,24 0,00 365,76 15,08 791,00 0,00 2 643,65
Wrzesień 4 064,00 176,27 72,24 0,00 365,76 15,08 791,00 0,00 2 643,65
Październik 4 064,00 176,27 72,24 0,00 365,76 15,08 791,00 0,00 2 643,65
Listopad 4 064,00 176,27 72,24 0,00 365,76 15,08 791,00 0,00 2 643,65
Grudzień 4 064,00 176,27 72,24 0,00 365,76 15,08 791,00 0,00 2 643,65
Rocznie 48 768,00 1 057,62 433,44 0,00 4 389,12 0,00 8 198,00 0,00 34 599,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 064 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 432 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.