Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 4 637 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Luty 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Marzec 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Kwiecień 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Maj 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Czerwiec 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Lipiec 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Sierpień 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Wrzesień 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Październik 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Listopad 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Grudzień 4 637,00 452,57 69,56 113,61 360,11 3 751,00 150,00 3 491,15
Rocznie 55 644,00 5 430,84 834,72 1 363,32 1 801,44 45 012,00 0,00 41 893,80
Wynagrodzenie pracownika 4 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 587 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Luty 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Marzec 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Kwiecień 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Maj 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Czerwiec 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Lipiec 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Sierpień 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Wrzesień 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Październik 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Listopad 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Grudzień 4 637,00 452,57 301,41 77,44 118,25 5 586,67 zł
Rocznie 55 644,00 5 430,84 3 616,92 929,28 1 419,00 67 040,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 637 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 491 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 491 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 587 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 4 451 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Luty 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Marzec 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Kwiecień 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Maj 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Czerwiec 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Lipiec 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Sierpień 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Wrzesień 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Październik 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Listopad 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Grudzień 4 451,00 434,42 66,77 0,00 355,48 3 160,00 379,00 3 215,13
Rocznie 53 412,00 5 213,04 801,24 0,00 4 265,76 37 920,00 288,00 38 581,56
Wynagrodzenie pracownika 4 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Luty 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Marzec 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Kwiecień 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Maj 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Czerwiec 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Lipiec 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Sierpień 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Wrzesień 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Październik 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Listopad 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Grudzień 4 451,00 434,42 289,32 0,00 113,50 5 288,24 zł
Rocznie 53 412,00 5 213,04 3 471,84 0,00 1 362,00 63 458,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 451 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 215 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 215 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 3 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Luty 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Marzec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Kwiecień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Maj 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Czerwiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Lipiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Sierpień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Wrzesień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Październik 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Listopad 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Grudzień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Rocznie 46 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 332,00 6 348,00 40 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 889 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Luty 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Marzec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Kwiecień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Maj 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Czerwiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Lipiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Sierpień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Wrzesień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Październik 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Listopad 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Grudzień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Rocznie 46 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 889 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 052 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 052,00 0,00 0,00 0,00 364,68 0,00 264,00 0,00 3 423,32
Luty 4 052,00 0,00 0,00 0,00 364,68 0,00 264,00 0,00 3 423,32
Marzec 4 052,00 0,00 0,00 0,00 364,68 0,00 287,00 0,00 3 400,32
Kwiecień 4 052,00 0,00 0,00 0,00 364,68 0,00 872,00 0,00 2 815,32
Maj 4 052,00 0,00 0,00 0,00 364,68 0,00 872,00 0,00 2 815,32
Czerwiec 4 052,00 0,00 0,00 0,00 364,68 0,00 872,00 0,00 2 815,32
Lipiec 4 052,00 176,27 72,24 0,00 364,68 15,08 787,00 0,00 2 636,73
Sierpień 4 052,00 176,27 72,24 0,00 364,68 15,08 787,00 0,00 2 636,73
Wrzesień 4 052,00 176,27 72,24 0,00 364,68 15,08 787,00 0,00 2 636,73
Październik 4 052,00 176,27 72,24 0,00 364,68 15,08 787,00 0,00 2 636,73
Listopad 4 052,00 176,27 72,24 0,00 364,68 15,08 787,00 0,00 2 636,73
Grudzień 4 052,00 176,27 72,24 0,00 364,68 15,08 787,00 0,00 2 636,73
Rocznie 48 624,00 1 057,62 433,44 0,00 4 376,16 0,00 8 153,00 0,00 34 513,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 052 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 423 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.