Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 4 641 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Luty 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Marzec 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Kwiecień 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Maj 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Czerwiec 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Lipiec 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Sierpień 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Wrzesień 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Październik 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Listopad 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Grudzień 4 641,00 452,96 69,62 113,70 360,42 3 755,00 284,00 3 360,30
Rocznie 55 692,00 5 435,52 835,44 1 364,40 4 325,04 45 060,00 3 408,00 40 323,60
Wynagrodzenie pracownika 4 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 591 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Luty 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Marzec 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Kwiecień 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Maj 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Czerwiec 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Lipiec 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Sierpień 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Wrzesień 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Październik 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Listopad 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Grudzień 4 641,00 452,96 301,67 77,50 118,34 5 591,47 zł
Rocznie 55 692,00 5 435,52 3 620,04 930,00 1 420,08 67 097,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 641 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 591 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 4 447 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Luty 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Marzec 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Kwiecień 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Maj 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Czerwiec 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Lipiec 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Sierpień 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Wrzesień 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Październik 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Listopad 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Grudzień 4 447,00 434,03 66,71 0,00 355,16 3 157,00 231,00 3 360,10
Rocznie 53 364,00 5 208,36 800,52 0,00 4 261,92 37 884,00 2 772,00 40 321,20
Wynagrodzenie pracownika 4 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 283 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Luty 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Marzec 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Kwiecień 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Maj 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Czerwiec 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Lipiec 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Sierpień 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Wrzesień 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Październik 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Listopad 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Grudzień 4 447,00 434,03 289,06 0,00 113,40 5 283,49 zł
Rocznie 53 364,00 5 208,36 3 468,72 0,00 1 360,80 63 401,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 447 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 283 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 3 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Luty 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Marzec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Kwiecień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Maj 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Czerwiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Lipiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Sierpień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Wrzesień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Październik 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Listopad 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Grudzień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 111,00 529,00 3 360,00
Rocznie 46 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 332,00 6 348,00 40 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 889 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Luty 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Marzec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Kwiecień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Maj 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Czerwiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Lipiec 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Sierpień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Wrzesień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Październik 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Listopad 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Grudzień 3 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 889,00 zł
Rocznie 46 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 889 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 059 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 317,00 0,00 3 360,19
Luty 4 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 317,00 0,00 3 360,19
Marzec 4 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 317,00 0,00 3 360,19
Kwiecień 4 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 317,00 0,00 3 360,19
Maj 4 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 317,00 0,00 3 360,19
Czerwiec 4 059,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 317,00 0,00 3 360,19
Lipiec 4 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 276,00 0,00 3 155,99
Sierpień 4 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 276,00 0,00 3 155,99
Wrzesień 4 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 276,00 0,00 3 155,99
Październik 4 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 276,00 0,00 3 155,99
Listopad 4 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 276,00 0,00 3 155,99
Grudzień 4 059,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 276,00 0,00 3 155,99
Rocznie 48 708,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 558,00 0,00 39 097,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 059 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 360 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ