Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 300 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 34 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 27 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Luty 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Marzec 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Kwiecień 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Maj 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Czerwiec 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Lipiec 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Sierpień 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Wrzesień 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Październik 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Listopad 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Grudzień 352,00 34,36 5,28 8,62 27,34 54,00 0,00 276,40
Rocznie 4 224,00 412,32 63,36 103,44 0,00 648,00 0,00 3 316,80
Wynagrodzenie pracownika 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 34 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 6 zł
Fundusz Pracy (FP) 9 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Luty 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Marzec 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Kwiecień 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Maj 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Czerwiec 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Lipiec 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Sierpień 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Wrzesień 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Październik 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Listopad 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Grudzień 352,00 34,36 22,88 5,88 8,97 424,09 zł
Rocznie 4 224,00 412,32 274,56 70,56 107,64 5 089,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 276 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 276 zł netto poniesie łączny koszt równy 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 39 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 32 zł
Zaliczka na podatek 34 zł
Całość - kwota brutto 401 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Luty 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Marzec 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Kwiecień 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Maj 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Czerwiec 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Lipiec 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Sierpień 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Wrzesień 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Październik 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Listopad 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Grudzień 401,00 39,14 6,02 0,00 32,03 285,00 34,00 289,61
Rocznie 4 812,00 469,68 72,24 0,00 384,36 3 420,00 24,00 3 475,32
Wynagrodzenie pracownika 401 zł
Ubezpieczenie emerytalne 39 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 476 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Luty 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Marzec 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Kwiecień 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Maj 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Czerwiec 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Lipiec 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Sierpień 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Wrzesień 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Październik 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Listopad 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Grudzień 401,00 39,14 26,07 0,00 10,22 476,43 zł
Rocznie 4 812,00 469,68 312,84 0,00 122,64 5 717,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 476 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Całość - kwota brutto 347 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Luty 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Marzec 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Kwiecień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Maj 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Czerwiec 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Lipiec 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Sierpień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Wrzesień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Październik 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Listopad 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Grudzień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 47,00 300,00
Rocznie 4 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00 564,00 3 600,00
Wynagrodzenie pracownika 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 347 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Luty 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Marzec 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Kwiecień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Maj 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Czerwiec 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Lipiec 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Sierpień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Wrzesień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Październik 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Listopad 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Grudzień 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 zł
Rocznie 4 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 347 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 347 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 304 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 304,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 33,10
Luty 304,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 33,10
Marzec 304,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 33,10
Kwiecień 304,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 33,10
Maj 304,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 33,10
Czerwiec 304,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 33,10
Lipiec 304,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -230,49
Sierpień 304,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -230,49
Wrzesień 304,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -230,49
Październik 304,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -230,49
Listopad 304,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -230,49
Grudzień 304,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -230,49
Rocznie 3 648,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 184,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 304 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.