Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 719 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 174 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 723 zł
Zaliczka na podatek 3 740 zł
Całość - kwota brutto 47 934 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 934,00 4 678,36 719,01 1 174,38 3 722,60 41 112,00 3 740,00 33 899,65
Luty 47 934,00 4 678,36 719,01 1 174,38 3 722,60 41 112,00 3 740,00 33 899,65
Marzec 47 934,00 4 678,36 719,01 1 174,38 3 722,60 41 112,00 9 411,00 28 228,65
Kwiecień 47 934,00 1 363,27 209,52 1 174,38 4 066,81 44 937,00 10 878,00 30 242,02
Maj 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Czerwiec 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Lipiec 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Sierpień 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Wrzesień 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Październik 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Listopad 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Grudzień 47 934,00 0,00 0,00 1 174,38 4 208,37 46 510,00 11 259,00 31 292,25
Rocznie 575 208,00 15 398,35 2 366,55 14 092,56 48 901,57 540 353,00 117 841,00 376 607,97
Wynagrodzenie pracownika 47 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 801 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 174 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 751 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 934,00 4 678,36 3 115,71 800,50 1 222,31 57 750,88 zł
Luty 47 934,00 4 678,36 3 115,71 800,50 1 222,31 57 750,88 zł
Marzec 47 934,00 4 678,36 3 115,71 800,50 1 222,31 57 750,88 zł
Kwiecień 47 934,00 1 363,27 907,92 800,50 1 222,31 52 228,00 zł
Maj 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Czerwiec 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Lipiec 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Sierpień 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Wrzesień 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Październik 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Listopad 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Grudzień 47 934,00 0,00 0,00 800,50 1 222,31 49 956,81 zł
Rocznie 575 208,00 15 398,35 10 255,05 9 606,00 14 667,72 625 135,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 934 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 751 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 673 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 583 zł
Zaliczka na podatek 2 329 zł
Całość - kwota brutto 44 864 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 864,00 4 378,73 672,96 0,00 3 583,11 31 850,00 2 329,00 33 900,20
Luty 44 864,00 4 378,73 672,96 0,00 3 583,11 31 850,00 2 329,00 33 900,20
Marzec 44 864,00 4 378,73 672,96 0,00 3 583,11 31 850,00 2 329,00 33 900,20
Kwiecień 44 864,00 2 262,16 347,67 0,00 3 802,88 33 803,00 2 472,00 35 979,29
Maj 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Czerwiec 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Lipiec 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Sierpień 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Wrzesień 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Październik 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Listopad 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Grudzień 44 864,00 0,00 0,00 0,00 4 037,76 35 891,00 2 625,00 38 201,24
Rocznie 538 368,00 15 398,35 2 366,55 0,00 46 854,29 416 481,00 30 459,00 443 289,81
Wynagrodzenie pracownika 44 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 916 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 099 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 864,00 4 378,73 2 916,16 0,00 1 144,03 53 302,92 zł
Luty 44 864,00 4 378,73 2 916,16 0,00 1 144,03 53 302,92 zł
Marzec 44 864,00 4 378,73 2 916,16 0,00 1 144,03 53 302,92 zł
Kwiecień 44 864,00 2 262,16 1 506,57 0,00 1 144,03 49 776,76 zł
Maj 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Czerwiec 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Lipiec 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Sierpień 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Wrzesień 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Październik 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Listopad 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Grudzień 44 864,00 0,00 0,00 0,00 1 144,03 46 008,03 zł
Rocznie 538 368,00 15 398,35 10 255,05 0,00 13 728,36 577 749,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 864 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 336 zł
Całość - kwota brutto 39 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Luty 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Marzec 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Kwiecień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Maj 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Czerwiec 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Lipiec 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Sierpień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Wrzesień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Październik 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Listopad 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Grudzień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 389,00 5 336,00 33 900,00
Rocznie 470 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 668,00 64 032,00 406 800,00
Wynagrodzenie pracownika 39 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Luty 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Marzec 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Kwiecień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Maj 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Czerwiec 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Lipiec 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Sierpień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Wrzesień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Październik 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Listopad 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Grudzień 39 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 236,00 zł
Rocznie 470 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 6 573 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 855 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 573,00 0,00 33 900,19
Luty 40 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 573,00 0,00 33 900,19
Marzec 40 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 128,00 0,00 28 345,19
Kwiecień 40 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 701,00 0,00 27 772,19
Maj 40 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 701,00 0,00 27 772,19
Czerwiec 40 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 701,00 0,00 27 772,19
Lipiec 40 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 623,00 0,00 27 604,99
Sierpień 40 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 623,00 0,00 27 604,99
Wrzesień 40 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 623,00 0,00 27 604,99
Październik 40 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 623,00 0,00 27 604,99
Listopad 40 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 623,00 0,00 27 604,99
Grudzień 40 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 623,00 0,00 27 604,99
Rocznie 490 260,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 139 115,00 0,00 345 092,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ