Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 636 zł
Ubezpieczenie rentowe 713 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 689 zł
Zaliczka na podatek 2 812 zł
Całość - kwota brutto 47 505 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 505,00 4 636,49 712,58 1 163,87 3 689,29 40 742,00 2 812,00 34 490,77
Luty 47 505,00 4 636,49 712,58 1 163,87 3 689,29 40 742,00 2 812,00 34 490,77
Marzec 47 505,00 4 636,49 712,58 1 163,87 3 689,29 40 742,00 3 146,00 34 156,77
Kwiecień 47 505,00 3 430,15 527,16 1 163,87 3 814,54 42 134,00 9 668,00 28 901,28
Maj 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Czerwiec 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Lipiec 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Sierpień 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Wrzesień 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Październik 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Listopad 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Grudzień 47 505,00 0,00 0,00 1 163,87 4 170,70 46 091,00 10 578,00 31 592,43
Rocznie 570 060,00 17 339,62 2 664,90 13 966,44 48 248,01 533 088,00 103 062,00 384 779,03
Wynagrodzenie pracownika 47 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 636 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 088 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 793 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 164 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 505,00 4 636,49 3 087,83 793,33 1 211,38 57 234,03 zł
Luty 47 505,00 4 636,49 3 087,83 793,33 1 211,38 57 234,03 zł
Marzec 47 505,00 4 636,49 3 087,83 793,33 1 211,38 57 234,03 zł
Kwiecień 47 505,00 3 430,15 2 284,41 793,33 1 211,38 55 224,27 zł
Maj 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Czerwiec 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Lipiec 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Sierpień 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Wrzesień 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Październik 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Listopad 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Grudzień 47 505,00 0,00 0,00 793,33 1 211,38 49 509,71 zł
Rocznie 570 060,00 17 339,62 11 547,90 9 519,96 14 536,56 623 004,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 491 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 491 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 667 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 551 zł
Zaliczka na podatek 2 308 zł
Całość - kwota brutto 44 466 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 466,00 4 339,88 666,99 0,00 3 551,32 31 567,00 2 308,00 33 599,81
Luty 44 466,00 4 339,88 666,99 0,00 3 551,32 31 567,00 2 308,00 33 599,81
Marzec 44 466,00 4 339,88 666,99 0,00 3 551,32 31 567,00 2 308,00 33 599,81
Kwiecień 44 466,00 4 319,98 663,93 0,00 3 553,39 31 586,00 2 310,00 33 618,70
Maj 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Czerwiec 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Lipiec 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Sierpień 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Wrzesień 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Październik 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Listopad 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Grudzień 44 466,00 0,00 0,00 0,00 4 001,94 35 573,00 2 601,00 37 863,06
Rocznie 533 592,00 17 339,62 2 664,90 0,00 46 222,87 410 871,00 30 042,00 437 322,61
Wynagrodzenie pracownika 44 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 340 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 890 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 089 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 466,00 4 339,88 2 890,29 0,00 1 133,89 52 830,06 zł
Luty 44 466,00 4 339,88 2 890,29 0,00 1 133,89 52 830,06 zł
Marzec 44 466,00 4 339,88 2 890,29 0,00 1 133,89 52 830,06 zł
Kwiecień 44 466,00 4 319,98 2 877,03 0,00 1 133,89 52 796,90 zł
Maj 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Czerwiec 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Lipiec 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Sierpień 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Wrzesień 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Październik 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Listopad 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Grudzień 44 466,00 0,00 0,00 0,00 1 133,89 45 599,89 zł
Rocznie 533 592,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 606,68 576 086,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 289 zł
Całość - kwota brutto 38 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Luty 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Marzec 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Kwiecień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Maj 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Czerwiec 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Lipiec 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Sierpień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Wrzesień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Październik 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Listopad 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Grudzień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 111,00 5 289,00 33 600,00
Rocznie 466 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 332,00 63 468,00 403 200,00
Wynagrodzenie pracownika 38 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 889 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Luty 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Marzec 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Kwiecień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Maj 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Czerwiec 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Lipiec 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Sierpień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Wrzesień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Październik 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Listopad 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Grudzień 38 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 889,00 zł
Rocznie 466 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 889 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 733 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 733,00 0,00 29 761,00
Luty 40 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 533,00 0,00 27 961,00
Marzec 40 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 533,00 0,00 27 961,00
Kwiecień 40 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 533,00 0,00 27 961,00
Maj 40 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 533,00 0,00 27 961,00
Czerwiec 40 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 533,00 0,00 27 961,00
Lipiec 40 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 449,00 0,00 27 781,41
Sierpień 40 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 449,00 0,00 27 781,41
Wrzesień 40 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 449,00 0,00 27 781,41
Październik 40 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 449,00 0,00 27 781,41
Listopad 40 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 449,00 0,00 27 781,41
Grudzień 40 494,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 449,00 0,00 27 781,41
Rocznie 485 928,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 148 092,00 0,00 336 254,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 761 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.