Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 721 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 178 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 734 zł
Zaliczka na podatek 4 649 zł
Całość - kwota brutto 48 080 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 080,00 4 692,61 721,20 1 177,96 3 733,94 41 238,00 4 649,00 33 105,29
Luty 48 080,00 4 692,61 721,20 1 177,96 3 733,94 41 238,00 4 649,00 33 105,29
Marzec 48 080,00 4 692,61 721,20 1 177,96 3 733,94 41 238,00 5 391,00 32 363,29
Kwiecień 48 080,00 4 692,61 721,20 1 177,96 3 733,94 41 238,00 13 196,00 24 558,29
Maj 48 080,00 1 535,24 235,95 1 177,96 4 061,78 44 881,00 14 362,00 26 707,07
Czerwiec 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Lipiec 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Sierpień 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Wrzesień 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Październik 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Listopad 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Grudzień 48 080,00 0,00 0,00 1 177,96 4 221,18 46 652,00 14 929,00 27 751,86
Rocznie 576 960,00 20 305,68 3 120,75 14 135,52 48 545,80 536 397,00 98 198,00 344 102,25
Wynagrodzenie pracownika 48 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 693 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 803 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 178 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 927 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 080,00 4 692,61 3 125,20 802,94 1 226,04 57 926,79 zł
Luty 48 080,00 4 692,61 3 125,20 802,94 1 226,04 57 926,79 zł
Marzec 48 080,00 4 692,61 3 125,20 802,94 1 226,04 57 926,79 zł
Kwiecień 48 080,00 4 692,61 3 125,20 802,94 1 226,04 57 926,79 zł
Maj 48 080,00 1 535,24 1 022,45 802,94 1 226,04 52 666,67 zł
Czerwiec 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Lipiec 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Sierpień 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Wrzesień 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Październik 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Listopad 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Grudzień 48 080,00 0,00 0,00 802,94 1 226,04 50 108,98 zł
Rocznie 576 960,00 20 305,68 13 523,25 9 635,28 14 712,48 635 136,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 105 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 105 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 927 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 675 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 594 zł
Zaliczka na podatek 3 834 zł
Całość - kwota brutto 45 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Luty 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Marzec 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Kwiecień 45 000,00 4 392,00 675,00 0,00 3 593,97 31 946,00 3 834,00 32 505,51
Maj 45 000,00 2 737,68 420,75 0,00 3 765,74 33 473,00 4 017,00 34 059,07
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Październik 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 36 000,00 4 320,00 36 630,00
Rocznie 540 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 46 491,62 413 257,00 3 101,00 420 491,11
Wynagrodzenie pracownika 45 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 925 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 103 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Luty 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Marzec 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Kwiecień 45 000,00 4 392,00 2 925,00 0,00 1 147,50 53 464,50 zł
Maj 45 000,00 2 737,68 1 823,25 0,00 1 147,50 50 708,43 zł
Czerwiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Lipiec 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Sierpień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Wrzesień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Październik 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Listopad 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Grudzień 45 000,00 0,00 0,00 0,00 1 147,50 46 147,50 zł
Rocznie 540 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 770,00 587 598,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 506 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 352 zł
Całość - kwota brutto 39 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Luty 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Marzec 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Kwiecień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Maj 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Czerwiec 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Lipiec 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Sierpień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Wrzesień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Październik 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Listopad 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Grudzień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 482,00 5 352,00 34 000,00
Rocznie 472 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 784,00 64 224,00 408 000,00
Wynagrodzenie pracownika 39 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 352 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Luty 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Marzec 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Kwiecień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Maj 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Czerwiec 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Lipiec 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Sierpień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Wrzesień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Październik 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Listopad 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Grudzień 39 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 zł
Rocznie 472 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 352 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 401 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 688 zł
Zaliczka na podatek 10 887 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 976,00 0,00 0,00 0,00 3 687,84 0,00 10 887,00 0,00 26 401,16
Luty 40 976,00 0,00 0,00 0,00 3 687,84 0,00 12 687,00 0,00 24 601,16
Marzec 40 976,00 0,00 0,00 0,00 3 687,84 0,00 12 687,00 0,00 24 601,16
Kwiecień 40 976,00 0,00 0,00 0,00 3 687,84 0,00 12 687,00 0,00 24 601,16
Maj 40 976,00 0,00 0,00 0,00 3 687,84 0,00 12 687,00 0,00 24 601,16
Czerwiec 40 976,00 0,00 0,00 0,00 3 687,84 0,00 12 687,00 0,00 24 601,16
Lipiec 40 976,00 176,27 72,24 0,00 3 687,84 15,08 12 603,00 0,00 24 421,57
Sierpień 40 976,00 176,27 72,24 0,00 3 687,84 15,08 12 603,00 0,00 24 421,57
Wrzesień 40 976,00 176,27 72,24 0,00 3 687,84 15,08 12 603,00 0,00 24 421,57
Październik 40 976,00 176,27 72,24 0,00 3 687,84 15,08 12 603,00 0,00 24 421,57
Listopad 40 976,00 176,27 72,24 0,00 3 687,84 15,08 12 603,00 0,00 24 421,57
Grudzień 40 976,00 176,27 72,24 0,00 3 687,84 15,08 12 603,00 0,00 24 421,57
Rocznie 491 712,00 1 057,62 433,44 0,00 44 254,08 0,00 149 940,00 0,00 295 936,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 401 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.