Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 711 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 161 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 679 zł
Zaliczka na podatek 4 575 zł
Całość - kwota brutto 47 371 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 371,00 4 623,41 710,57 1 160,59 3 678,88 40 626,00 4 575,00 32 622,55
Luty 47 371,00 4 623,41 710,57 1 160,59 3 678,88 40 626,00 4 575,00 32 622,55
Marzec 47 371,00 4 623,41 710,57 1 160,59 3 678,88 40 626,00 4 951,00 32 246,55
Kwiecień 47 371,00 4 623,41 710,57 1 160,59 3 678,88 40 626,00 13 000,00 24 197,55
Maj 47 371,00 1 812,04 278,47 1 160,59 3 970,79 43 870,00 14 038,00 26 111,11
Czerwiec 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Lipiec 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Sierpień 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Wrzesień 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Październik 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Listopad 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Grudzień 47 371,00 0,00 0,00 1 160,59 4 158,94 45 960,00 14 707,00 27 344,47
Rocznie 568 452,00 20 305,68 3 120,75 13 927,08 47 798,89 528 094,00 96 289,00 339 211,60
Wynagrodzenie pracownika 47 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 079 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 791 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 161 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 57 073 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 371,00 4 623,41 3 079,12 791,10 1 207,96 57 072,59 zł
Luty 47 371,00 4 623,41 3 079,12 791,10 1 207,96 57 072,59 zł
Marzec 47 371,00 4 623,41 3 079,12 791,10 1 207,96 57 072,59 zł
Kwiecień 47 371,00 4 623,41 3 079,12 791,10 1 207,96 57 072,59 zł
Maj 47 371,00 1 812,04 1 206,77 791,10 1 207,96 52 388,87 zł
Czerwiec 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Lipiec 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Sierpień 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Wrzesień 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Październik 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Listopad 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Grudzień 47 371,00 0,00 0,00 791,10 1 207,96 49 370,06 zł
Rocznie 568 452,00 20 305,68 13 523,25 9 493,20 14 495,52 626 269,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 371 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 623 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 073 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 665 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 541 zł
Zaliczka na podatek 3 777 zł
Całość - kwota brutto 44 338 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 338,00 4 327,39 665,07 0,00 3 541,10 31 476,00 3 777,00 32 027,32
Luty 44 338,00 4 327,39 665,07 0,00 3 541,10 31 476,00 3 777,00 32 027,32
Marzec 44 338,00 4 327,39 665,07 0,00 3 541,10 31 476,00 3 777,00 32 027,32
Kwiecień 44 338,00 4 327,39 665,07 0,00 3 541,10 31 476,00 3 777,00 32 027,32
Maj 44 338,00 2 996,12 460,47 0,00 3 679,33 32 705,00 3 925,00 33 277,48
Czerwiec 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Lipiec 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Sierpień 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Wrzesień 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Październik 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Listopad 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Grudzień 44 338,00 0,00 0,00 0,00 3 990,42 35 470,00 4 256,00 36 091,18
Rocznie 532 056,00 20 305,68 3 120,75 0,00 45 776,67 406 899,00 3 051,00 414 025,02
Wynagrodzenie pracownika 44 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 882 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 086 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 678 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 338,00 4 327,39 2 881,97 0,00 1 130,62 52 677,98 zł
Luty 44 338,00 4 327,39 2 881,97 0,00 1 130,62 52 677,98 zł
Marzec 44 338,00 4 327,39 2 881,97 0,00 1 130,62 52 677,98 zł
Kwiecień 44 338,00 4 327,39 2 881,97 0,00 1 130,62 52 677,98 zł
Maj 44 338,00 2 996,12 1 995,37 0,00 1 130,62 50 460,11 zł
Czerwiec 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Lipiec 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Sierpień 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Wrzesień 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Październik 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Listopad 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Grudzień 44 338,00 0,00 0,00 0,00 1 130,62 45 468,62 zł
Rocznie 532 056,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 567,44 579 452,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 338 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 027 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 027 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 678 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 273 zł
Całość - kwota brutto 38 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Luty 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Marzec 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Kwiecień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Maj 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Czerwiec 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Lipiec 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Sierpień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Wrzesień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Październik 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Listopad 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Grudzień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018,00 5 273,00 33 500,00
Rocznie 465 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 216,00 63 276,00 402 000,00
Wynagrodzenie pracownika 38 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Luty 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Marzec 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Kwiecień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Maj 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Czerwiec 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Lipiec 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Sierpień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Wrzesień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Październik 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Listopad 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Grudzień 38 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773,00 zł
Rocznie 465 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 634 zł
Zaliczka na podatek 10 694 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 373 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 373,00 0,00 0,00 0,00 3 633,57 0,00 10 694,00 0,00 26 045,43
Luty 40 373,00 0,00 0,00 0,00 3 633,57 0,00 12 494,00 0,00 24 245,43
Marzec 40 373,00 0,00 0,00 0,00 3 633,57 0,00 12 494,00 0,00 24 245,43
Kwiecień 40 373,00 0,00 0,00 0,00 3 633,57 0,00 12 494,00 0,00 24 245,43
Maj 40 373,00 0,00 0,00 0,00 3 633,57 0,00 12 494,00 0,00 24 245,43
Czerwiec 40 373,00 0,00 0,00 0,00 3 633,57 0,00 12 494,00 0,00 24 245,43
Lipiec 40 373,00 176,27 72,24 0,00 3 633,57 15,08 12 410,00 0,00 24 065,84
Sierpień 40 373,00 176,27 72,24 0,00 3 633,57 15,08 12 410,00 0,00 24 065,84
Wrzesień 40 373,00 176,27 72,24 0,00 3 633,57 15,08 12 410,00 0,00 24 065,84
Październik 40 373,00 176,27 72,24 0,00 3 633,57 15,08 12 410,00 0,00 24 065,84
Listopad 40 373,00 176,27 72,24 0,00 3 633,57 15,08 12 410,00 0,00 24 065,84
Grudzień 40 373,00 176,27 72,24 0,00 3 633,57 15,08 12 410,00 0,00 24 065,84
Rocznie 484 476,00 1 057,62 433,44 0,00 43 602,84 0,00 147 624,00 0,00 291 667,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 045 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.