Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 651 zł
Ubezpieczenie rentowe 715 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 701 zł
Zaliczka na podatek 4 605 zł
Całość - kwota brutto 47 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 655,00 4 651,13 714,83 1 167,55 3 700,93 40 871,00 4 605,00 32 815,56
Luty 47 655,00 4 651,13 714,83 1 167,55 3 700,93 40 871,00 4 605,00 32 815,56
Marzec 47 655,00 4 651,13 714,83 1 167,55 3 700,93 40 871,00 5 127,00 32 293,56
Kwiecień 47 655,00 4 651,13 714,83 1 167,55 3 700,93 40 871,00 13 079,00 24 341,56
Maj 47 655,00 1 701,16 261,43 1 167,55 4 007,24 44 275,00 14 168,00 26 349,62
Czerwiec 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Lipiec 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Sierpień 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Wrzesień 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Październik 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Listopad 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Grudzień 47 655,00 0,00 0,00 1 167,55 4 183,87 46 237,00 14 796,00 27 507,58
Rocznie 571 860,00 20 305,68 3 120,75 14 010,60 48 098,05 531 418,00 97 057,00 341 168,92
Wynagrodzenie pracownika 47 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 651 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 098 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 796 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 168 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 415 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 655,00 4 651,13 3 097,58 795,84 1 215,21 57 414,76 zł
Luty 47 655,00 4 651,13 3 097,58 795,84 1 215,21 57 414,76 zł
Marzec 47 655,00 4 651,13 3 097,58 795,84 1 215,21 57 414,76 zł
Kwiecień 47 655,00 4 651,13 3 097,58 795,84 1 215,21 57 414,76 zł
Maj 47 655,00 1 701,16 1 132,93 795,84 1 215,21 52 500,14 zł
Czerwiec 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Lipiec 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Sierpień 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Wrzesień 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Październik 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Listopad 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Grudzień 47 655,00 0,00 0,00 795,84 1 215,21 49 666,05 zł
Rocznie 571 860,00 20 305,68 13 523,25 9 550,08 14 582,52 629 821,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 816 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 816 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 415 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 669 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 562 zł
Zaliczka na podatek 3 800 zł
Całość - kwota brutto 44 603 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 603,00 4 353,25 669,05 0,00 3 562,26 31 665,00 3 800,00 32 218,64
Luty 44 603,00 4 353,25 669,05 0,00 3 562,26 31 665,00 3 800,00 32 218,64
Marzec 44 603,00 4 353,25 669,05 0,00 3 562,26 31 665,00 3 800,00 32 218,64
Kwiecień 44 603,00 4 353,25 669,05 0,00 3 562,26 31 665,00 3 800,00 32 218,64
Maj 44 603,00 2 892,68 444,55 0,00 3 713,92 33 013,00 3 962,00 33 590,29
Czerwiec 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Lipiec 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Sierpień 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Wrzesień 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Październik 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Listopad 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Grudzień 44 603,00 0,00 0,00 0,00 4 014,27 35 682,00 4 282,00 36 306,89
Rocznie 535 236,00 20 305,68 3 120,75 0,00 46 062,85 409 447,00 3 076,00 416 613,08
Wynagrodzenie pracownika 44 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 899 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 093 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 52 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 603,00 4 353,25 2 899,20 0,00 1 137,37 52 992,82 zł
Luty 44 603,00 4 353,25 2 899,20 0,00 1 137,37 52 992,82 zł
Marzec 44 603,00 4 353,25 2 899,20 0,00 1 137,37 52 992,82 zł
Kwiecień 44 603,00 4 353,25 2 899,20 0,00 1 137,37 52 992,82 zł
Maj 44 603,00 2 892,68 1 926,45 0,00 1 137,37 50 559,50 zł
Czerwiec 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Lipiec 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Sierpień 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Wrzesień 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Październik 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Listopad 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Grudzień 44 603,00 0,00 0,00 0,00 1 137,37 45 740,37 zł
Rocznie 535 236,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 648,44 582 713,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 603 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 219 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 219 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 305 zł
Całość - kwota brutto 39 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Luty 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Marzec 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Kwiecień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Maj 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Czerwiec 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Lipiec 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Sierpień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Wrzesień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Październik 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Listopad 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Grudzień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 204,00 5 305,00 33 700,00
Rocznie 468 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 448,00 63 660,00 404 400,00
Wynagrodzenie pracownika 39 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Luty 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Marzec 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Kwiecień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Maj 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Czerwiec 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Lipiec 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Sierpień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Wrzesień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Październik 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Listopad 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Grudzień 39 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 005,00 zł
Rocznie 468 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 655 zł
Zaliczka na podatek 10 771 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 614,00 0,00 0,00 0,00 3 655,26 0,00 10 771,00 0,00 26 187,74
Luty 40 614,00 0,00 0,00 0,00 3 655,26 0,00 12 571,00 0,00 24 387,74
Marzec 40 614,00 0,00 0,00 0,00 3 655,26 0,00 12 571,00 0,00 24 387,74
Kwiecień 40 614,00 0,00 0,00 0,00 3 655,26 0,00 12 571,00 0,00 24 387,74
Maj 40 614,00 0,00 0,00 0,00 3 655,26 0,00 12 571,00 0,00 24 387,74
Czerwiec 40 614,00 0,00 0,00 0,00 3 655,26 0,00 12 571,00 0,00 24 387,74
Lipiec 40 614,00 176,27 72,24 0,00 3 655,26 15,08 12 487,00 0,00 24 208,15
Sierpień 40 614,00 176,27 72,24 0,00 3 655,26 15,08 12 487,00 0,00 24 208,15
Wrzesień 40 614,00 176,27 72,24 0,00 3 655,26 15,08 12 487,00 0,00 24 208,15
Październik 40 614,00 176,27 72,24 0,00 3 655,26 15,08 12 487,00 0,00 24 208,15
Listopad 40 614,00 176,27 72,24 0,00 3 655,26 15,08 12 487,00 0,00 24 208,15
Grudzień 40 614,00 176,27 72,24 0,00 3 655,26 15,08 12 487,00 0,00 24 208,15
Rocznie 487 368,00 1 057,62 433,44 0,00 43 863,12 0,00 148 548,00 0,00 293 375,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 188 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.