Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 728 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 188 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 767 zł
Zaliczka na podatek 4 693 zł
Całość - kwota brutto 48 505 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 505,00 4 734,09 727,58 1 188,37 3 766,95 41 605,00 4 693,00 33 395,01
Luty 48 505,00 4 734,09 727,58 1 188,37 3 766,95 41 605,00 4 693,00 33 395,01
Marzec 48 505,00 4 734,09 727,58 1 188,37 3 766,95 41 605,00 5 656,00 32 432,01
Kwiecień 48 505,00 4 734,09 727,58 1 188,37 3 766,95 41 605,00 13 314,00 24 774,01
Maj 48 505,00 1 369,32 210,43 1 188,37 4 116,32 45 487,00 14 556,00 27 064,56
Czerwiec 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Lipiec 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Sierpień 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Wrzesień 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Październik 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Listopad 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Grudzień 48 505,00 0,00 0,00 1 188,37 4 258,50 47 067,00 15 061,00 27 997,13
Rocznie 582 060,00 20 305,68 3 120,75 14 260,44 48 993,62 541 376,00 99 349,00 347 040,51
Wynagrodzenie pracownika 48 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 734 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 810 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 188 zł
FGŚP 49 zł
Cała kwota 58 439 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 505,00 4 734,09 3 152,83 810,03 1 236,88 58 438,83 zł
Luty 48 505,00 4 734,09 3 152,83 810,03 1 236,88 58 438,83 zł
Marzec 48 505,00 4 734,09 3 152,83 810,03 1 236,88 58 438,83 zł
Kwiecień 48 505,00 4 734,09 3 152,83 810,03 1 236,88 58 438,83 zł
Maj 48 505,00 1 369,32 911,93 810,03 1 236,88 52 833,16 zł
Czerwiec 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Lipiec 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Sierpień 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Wrzesień 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Październik 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Listopad 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Grudzień 48 505,00 0,00 0,00 810,03 1 236,88 50 551,91 zł
Rocznie 582 060,00 20 305,68 13 523,25 9 720,36 14 842,56 640 451,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 395 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 439 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 681 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 626 zł
Zaliczka na podatek 3 867 zł
Całość - kwota brutto 45 397 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 397,00 4 430,75 680,96 0,00 3 625,68 32 228,00 3 867,00 32 792,25
Luty 45 397,00 4 430,75 680,96 0,00 3 625,68 32 228,00 3 867,00 32 792,25
Marzec 45 397,00 4 430,75 680,96 0,00 3 625,68 32 228,00 3 867,00 32 792,25
Kwiecień 45 397,00 4 430,75 680,96 0,00 3 625,68 32 228,00 3 867,00 32 792,25
Maj 45 397,00 2 582,68 396,91 0,00 3 817,57 33 934,00 4 072,00 34 527,76
Czerwiec 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Lipiec 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Sierpień 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Wrzesień 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Październik 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Listopad 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Grudzień 45 397,00 0,00 0,00 0,00 4 085,73 36 318,00 4 358,00 36 953,11
Rocznie 544 764,00 20 305,68 3 120,75 0,00 46 920,40 417 072,00 3 127,00 424 368,53
Wynagrodzenie pracownika 45 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 951 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 112 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 936 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 397,00 4 430,75 2 950,81 0,00 1 157,63 53 936,19 zł
Luty 45 397,00 4 430,75 2 950,81 0,00 1 157,63 53 936,19 zł
Marzec 45 397,00 4 430,75 2 950,81 0,00 1 157,63 53 936,19 zł
Kwiecień 45 397,00 4 430,75 2 950,81 0,00 1 157,63 53 936,19 zł
Maj 45 397,00 2 582,68 1 720,01 0,00 1 157,63 50 857,32 zł
Czerwiec 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Lipiec 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Sierpień 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Wrzesień 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Październik 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Listopad 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Grudzień 45 397,00 0,00 0,00 0,00 1 157,63 46 554,63 zł
Rocznie 544 764,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 891,56 592 484,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 792 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 936 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 399 zł
Całość - kwota brutto 39 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Luty 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Marzec 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Kwiecień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Maj 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Czerwiec 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Lipiec 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Sierpień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Wrzesień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Październik 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Listopad 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Grudzień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 759,00 5 399,00 34 300,00
Rocznie 476 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 108,00 64 788,00 411 600,00
Wynagrodzenie pracownika 39 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Luty 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Marzec 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Kwiecień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Maj 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Czerwiec 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Lipiec 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Sierpień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Wrzesień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Październik 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Listopad 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Grudzień 39 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699,00 zł
Rocznie 476 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 720 zł
Zaliczka na podatek 11 003 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 337,00 0,00 0,00 0,00 3 720,33 0,00 11 003,00 0,00 26 613,67
Luty 41 337,00 0,00 0,00 0,00 3 720,33 0,00 12 803,00 0,00 24 813,67
Marzec 41 337,00 0,00 0,00 0,00 3 720,33 0,00 12 803,00 0,00 24 813,67
Kwiecień 41 337,00 0,00 0,00 0,00 3 720,33 0,00 12 803,00 0,00 24 813,67
Maj 41 337,00 0,00 0,00 0,00 3 720,33 0,00 12 803,00 0,00 24 813,67
Czerwiec 41 337,00 0,00 0,00 0,00 3 720,33 0,00 12 803,00 0,00 24 813,67
Lipiec 41 337,00 176,27 72,24 0,00 3 720,33 15,08 12 718,00 0,00 24 635,08
Sierpień 41 337,00 176,27 72,24 0,00 3 720,33 15,08 12 718,00 0,00 24 635,08
Wrzesień 41 337,00 176,27 72,24 0,00 3 720,33 15,08 12 718,00 0,00 24 635,08
Październik 41 337,00 176,27 72,24 0,00 3 720,33 15,08 12 718,00 0,00 24 635,08
Listopad 41 337,00 176,27 72,24 0,00 3 720,33 15,08 12 718,00 0,00 24 635,08
Grudzień 41 337,00 176,27 72,24 0,00 3 720,33 15,08 12 718,00 0,00 24 635,08
Rocznie 496 044,00 1 057,62 433,44 0,00 44 643,96 0,00 151 326,00 0,00 298 492,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 614 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.