Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 725 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 185 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 755 zł
Zaliczka na podatek 2 871 zł
Całość - kwota brutto 48 355 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 355,00 4 719,45 725,33 1 184,70 3 755,30 41 476,00 2 871,00 35 099,22
Luty 48 355,00 4 719,45 725,33 1 184,70 3 755,30 41 476,00 2 871,00 35 099,22
Marzec 48 355,00 4 719,45 725,33 1 184,70 3 755,30 41 476,00 3 535,00 34 435,22
Kwiecień 48 355,00 3 181,27 488,91 1 184,70 3 915,01 43 250,00 9 925,00 29 660,11
Maj 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Czerwiec 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Lipiec 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Sierpień 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Wrzesień 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Październik 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Listopad 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Grudzień 48 355,00 0,00 0,00 1 184,70 4 245,33 46 920,00 10 769,00 32 155,97
Rocznie 580 260,00 17 339,62 2 664,90 14 216,40 49 143,55 543 038,00 105 354,00 391 541,53
Wynagrodzenie pracownika 48 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 719 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 808 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 185 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 58 258 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 355,00 4 719,45 3 143,08 807,53 1 233,06 58 258,12 zł
Luty 48 355,00 4 719,45 3 143,08 807,53 1 233,06 58 258,12 zł
Marzec 48 355,00 4 719,45 3 143,08 807,53 1 233,06 58 258,12 zł
Kwiecień 48 355,00 3 181,27 2 118,66 807,53 1 233,06 55 695,52 zł
Maj 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Czerwiec 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Lipiec 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Sierpień 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Wrzesień 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Październik 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Listopad 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Grudzień 48 355,00 0,00 0,00 807,53 1 233,06 50 395,59 zł
Rocznie 580 260,00 17 339,62 11 547,90 9 690,36 14 796,72 633 634,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 355 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 099 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 35 099 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 258 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 679 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 615 zł
Zaliczka na podatek 2 350 zł
Całość - kwota brutto 45 261 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 261,00 4 417,47 678,92 0,00 3 614,81 32 132,00 2 350,00 34 199,80
Luty 45 261,00 4 417,47 678,92 0,00 3 614,81 32 132,00 2 350,00 34 199,80
Marzec 45 261,00 4 417,47 678,92 0,00 3 614,81 32 132,00 2 350,00 34 199,80
Kwiecień 45 261,00 4 087,21 628,14 0,00 3 649,11 32 437,00 2 372,00 34 524,54
Maj 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Czerwiec 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Lipiec 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Sierpień 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Wrzesień 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Październik 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Listopad 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Grudzień 45 261,00 0,00 0,00 0,00 4 073,49 36 209,00 2 648,00 38 539,51
Rocznie 543 132,00 17 339,62 2 664,90 0,00 47 081,46 418 505,00 30 606,00 445 440,02
Wynagrodzenie pracownika 45 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 942 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 109 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 261,00 4 417,47 2 941,97 0,00 1 154,15 53 774,59 zł
Luty 45 261,00 4 417,47 2 941,97 0,00 1 154,15 53 774,59 zł
Marzec 45 261,00 4 417,47 2 941,97 0,00 1 154,15 53 774,59 zł
Kwiecień 45 261,00 4 087,21 2 721,99 0,00 1 154,15 53 224,35 zł
Maj 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Czerwiec 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Lipiec 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Sierpień 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Wrzesień 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Październik 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Listopad 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Grudzień 45 261,00 0,00 0,00 0,00 1 154,15 46 415,15 zł
Rocznie 543 132,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 849,80 585 869,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 261 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 383 zł
Całość - kwota brutto 39 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Luty 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Marzec 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Kwiecień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Maj 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Czerwiec 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Lipiec 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Sierpień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Wrzesień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Październik 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Listopad 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Grudzień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 666,00 5 383,00 34 200,00
Rocznie 474 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 992,00 64 596,00 410 400,00
Wynagrodzenie pracownika 39 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Luty 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Marzec 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Kwiecień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Maj 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Czerwiec 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Lipiec 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Sierpień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Wrzesień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Październik 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Listopad 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Grudzień 39 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 583,00 zł
Rocznie 474 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 253 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 964 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 964,00 0,00 30 253,00
Luty 41 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 764,00 0,00 28 453,00
Marzec 41 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 764,00 0,00 28 453,00
Kwiecień 41 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 764,00 0,00 28 453,00
Maj 41 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 764,00 0,00 28 453,00
Czerwiec 41 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 764,00 0,00 28 453,00
Lipiec 41 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 680,00 0,00 28 273,41
Sierpień 41 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 680,00 0,00 28 273,41
Wrzesień 41 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 680,00 0,00 28 273,41
Październik 41 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 680,00 0,00 28 273,41
Listopad 41 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 680,00 0,00 28 273,41
Grudzień 41 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 680,00 0,00 28 273,41
Rocznie 494 604,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 150 864,00 0,00 342 158,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 253 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.